Choose a location in afghanistan
the world - Asia - afghanistan


  All regions

Badakhshan
Badghis
Baghlan
Balkh
Bamian
Farah
Faryab
Ghazni
Ghowr
Helmand
Herat
Jowzjan
Kabol
Kapisa
Konarha
Konduz
Laghman
Lowgar
Nangarhar
Nimruz
Oruzgan
Paktia
Paktika
Parvan
Quandahar
Samangan
Takhar
Vardak
Zabol

  All cities in Takhar
Šaš Tepa
Šaftatu Buz
Šah ‘Ali
Šah Mardan Beg
Šah Qimat
Šah-i-Mastan
Šakari
Šakh Ab
Šakh Salman
Šaylam
Šelkhi
Šer Bay
Šer Guzar
Šingarabi
Šolas Darrah
Šor Ca
Šor Quduq
Šoratu
Šuleš Darrah
Šululuk
‘Abd ol Hezar Beyg
‘Abd ol Naz¸ar Beyg
‘Abedkheyl
‘Alemi
‘Ali Qutan
‘Arab Kakol
‘Arab Koukol
‘Ata
Ašku
Ab Šakhak
Ab Bazan
Ab Sarineh
Ab Shakhak
Ab-e-Shor
Ab-i-Šor
Abdul’
Abedkhel
Abi-Shor
Abraw
Absarina
Aca
Achah
Adzhal’
Afaki
Afaqi
Afgankha
Afghanha
Agakuru
Ahangarha
Ajal
Akhangarka
Akkucha
Akli Mamay
Akmasdzhid
Alkunagh
Anankharkha
Andero
Anghiz
Anjal Beg
Anjal Beyg
Anjiz
Aq Bolaq Qeshlaq
Aq Bulaq Qeslaq
Aq Jar
Aq Koca
Aq Kucheh
Aq Masjed
Aqjar
Arab Qishlaq
Archa Kotal
Archah Kowtal
Arik Qeshlaq
Arik Qeshtaq
Arik Qushlaq
Ashku
Askawan
Askin-e Bala
Askin-e Payan
Aspog
Aspogh
Aspugh
Astana Tepa
Astaneh Tappeh
At Khvajeh
At Khwaja
Awnu
Ayd Baca
Ayd Bachcheh
Aydbacha
Ayna Beg Bay
Aynabegbay
Ayneh Beyg Bay
Baba Darvish
Baba Darwesh
Bad Goz¯ar
Bad Guz¯ar
Badaleh
Badam Darrah
Badam Darreh
Badamdara
Badkhana
Badkhaneh
Bagh Bayan
Bagh-e Miri
Bagh-e Zaghan
Bagh-i-Khwaja
Bagh-i-Mir
Bagh-i-Zaghan
Baghe Dašt
Baghisar
Bagi-Miri
Bai Nazan
Bai Nazar
Bakhmal Basi
Bakhtingan
Bala Mokhow-ye
Bar-e Kham
Bataš
Bay Naz¸ar
Bay Nazan
Bay Qešlaq
Bay Qeshlaq
Bay Yaveh
Bay Yawa
Baydin Gak
Baykyshlak
Beš Kapa
Beš Kayk
Beš Qutan
Beš Tan Teg
Beškapa
Bekhah
Besh Kapa
Besh Kayk
Besh Tan Teg
Beshkapah
Beshtanteg
Bini Malakh
Bish Kapah
Bish Kappeh
Bish Qutan
Bish Tan Tig
Boadkhana
Bolagh Ortah Baz
Bulak Ortah Baz
Bulakurtabaz
Bulukah
Bur Bolagh
Bur Bolaq
Burbulak
Burkah
Burmeh
Cašma-i-Gawan
Cašma-i-Gul
Cašma-i-Khoršayd
Cašma-i-Rabat
Cašma-i-Tagh
Cašmakan
Cagha
Caghal Qešlaq
Caghatay
Caghyan
Cah Ab
Cah-i-Ab
Cahar Cenar
Cakak
Cakal
Cakla Ur
Cap Darrah
Caper
Carcenar
Chagal’kyshlak
Chagha
Chaghah
Chaghal Qeshlaq
Chaghian
Chah Ab
Chah-e Ab
Chah-i-Ab
Chahar Asyab
Chahar Chenar
Chaharchenar
Chaharqeshlaq
Chaharqeshtaq
Chaharsafeh
Chahasofa
Chakak
Chakharchinar
Chaklah Owr
Chaklaur
Chakleh Or
Chandarreh
Chap Darrah
Chap Darreh
Char Bagh
Charm Garr
Charmgari
Chashma-e Tagh
Chashmakan
Chashmayi-Gavan
Chashmayi-Tag
Chashmeh-ye Rabat
Chayab
Chenar-e Gonjeshkan
Cheshmeh-ye Gavan
Cheshmeh-ye Gawan
Cheshmeh-ye Gol
Cheshmeh-ye Khorshid
Cheshmeh-ye Robat
Cheshmeh-ye Tagh
Chichkeh
Chin Za’i
Chin Zay
Chinar-i-Gunjishkan
Chobbur
Choghah-e ‘Olya
Chokurkyshlak
Choqur Qeshlaq
Chorbaksy
Chugayi-Ulia
Chugha-e Ulya
Chugheh-ye ‘Olya
Chur Baksi
Cicka
Cin Za‘i
Cin Za’i
Cob Bur
Coqur Qešlaq
Cor Baksi
Cugha-i-‘Ulya
Dašt Khasa
Dašt Sahwan
Dašt-i-Cenari
Dašt-i-Gunješkan
Dašt-i-Qoš Khana
Dadsi
Dahan-e Bazarak
Dahan-e Qeshlaq
Dahan-e Roghani
Dahan-e Rowghani
Dahan-i-Šorab
Dahan-i-Bazarak
Dahan-i-Qešlaq
Dahana-i-Qes¯lag
Dahaneh-e Qeshlaq
Dahaneh-ye Keyvan
Dahaneh-ye Qeshlaq
Dahaneh-ye Shurab
Dakhani-Kyshlak
Darbaw
Darinah
Darqad
Darrah-i-Bašir
Darrah-i-Paša i
Darrah-i-Suh
Darreh-ye Bashir
Darreh-ye Deh
Darreh-ye Gavak
Darreh-ye Pasha
Darreh-ye Shuh
Daryami
Dasht Qala
Dasht-e Archi
Dasht-e Chenari
Dasht-e Gonjeshkan
Dasht-e Khasa
Dasht-e Khasah
Dasht-e Mirza’i
Dasht-e Qosh Khaneh
Dasht-e Rabat
Dasht-e Robat
Dasht-e Rubah
Dasht-e Shahwan
Dashti-Gundzhishkan
Dashti-Kala
Dastak-e Soflá
Dastar Pich
Deh Jangalok
Deh Kalan
Deh Keryan
Deh Khatib
Deh Lala
Deh Mian
Deh Pasha
Deh Sayad
Deh Sayyad
Deh Taleb
Deh Talib
Deh-e Jangalowk
Deh-e Mirak
Deh-e Mursalan
Deh-e Nahr-e Jadid
Deh-e Pasha’i
Deh-e Past
Deh-e Qashoq
Deh-e Shan
Deh-e Tah
Deh-e Taleb
Deh-e Zir
Deh-Mirkhel
Deh-mirkheyl
Deh-Ye-Nahr-e Jadid
Deh-zardi
Dehaka
Dehakah
Dehe Jangalok
Dehe Myana
Dehe Naw
Dehe Zer
Dekhi-Takh-Pain
Delshad
Deshana
Deshanah
Dibaš
Dibash
Doaw
Down Qeshlaq
Dundaki
Dzhagdakamar
Dzhalayer
Dzhalayeri-Kalan
Dzhalayeri-Khurd
Dzhamankiya
Dzhartyba
Dzhavlancha
Ešan Langar
Ešan Qešlaq
Ešekci
Egza
Egzah
Elftaw
Elich
Enjin
Es¯an Qes¯lag
Esfanj
Eshan Langar
Eshan Qeshlaq
Eshechi
Eshekchi
Eshkamesh
Espal
Espyan
Etrew-ye Pa’in
Etroye Pa’in
Etru-ye Pa’in
Eyl Morad Bay
Eyshan Qeshlaq
Farangard
Farghanbul
Farkhar
Fatmal
Forghateli
Furghateli
Gadzhikyshlak
Gadzhirkhana
Gaji Qešlaq
Gaji Qeshlaq
Galah Batur
Ganda Cheshmeh
Gandaca
Gandacha
Gandah Bashi
Gande Chashma
Gandeh
Gandehcheh
Gandzhal’bag
Gandzhal’beg
Ganjal Bagh
Gaokharsang
Gar Tappeh
Gardan-e Rig
Garmaba
Garmabeh
Gavkosh
Gawkush
Ghašeb
Ghac
Ghach
Ghajer Khana Ajal
Ghajer Khaneh
Ghajer Khaneh Ajal
Ghani Darrah
Ghani Darreh
Ghanj
Ghar Tebah
Gharab Darrah
Gharab Darreh
Gharaw
Gharb Darreh
Gharib Bacha
Gharib Bachcheh
Gharib Bacheh
Ghasheb
Ghorachi
Ghoraci
Ghorahchi
Gingi
Gol Bolagh
Gol Mach
Gol Mesh
Gol Mish
Gol-e Kharak
Gorachi
Gordangah
Gordeh-ye Gav
Gowhar Sang
Goz¯ar-e Langar
Gugari
Gul Meš
Gul’bulak
Hajenj
Hawar Say
Hazar Bagh
Hazar Jomec
Hazar Jomech
Hazar Samuch
Hazar Somoch
Hazar Somuch
Hazara Chiwa
Hazara Ciwa
Hazara Qolugh
Hazareh Qolugh
Hezar Bagh
Hezar Jowmech
Hezar Jumech
Hezar Somuch
Hezareh Chiwah
Hezareh Qeshlaq
Hezareh Qolugh
Hezareh Say
Hezarehbay
Hiwut
Idel
Il’muradbay
Is¯kames¯
Isfanj
Ishan Qeshlaq
Ishankyshlak
Ishkamesh
Ishkamish
Ishkamysh
Ismay Sangelakh
Ismay Sanglakh
Ismaysanglakh
Jagdah Kamar
Jala’er
Jala’er-e Kalan
Jala’er-e Khord
Jaladan
Jalawlu
Jamanqeya
Jamanqeyah
Jangal-e Mukhnuy
Jangale Mukhnoy
Jar Bashi
Jar Tibah
Jara’il
Jaraw
Javaz Khaneh
Jaw Gadi
Jaw Roz
Jawaz Khana
Jawlanca
Jawlancha
Jeldragh
Jiddeh Bolagh
Jiddeh Bolaq
Jigdami
Jorgheytu
Jormi
Jow Ruz
Jowlanchah
Jowreh Bay
Joy-i-Mughul
Jurmi
Juy-e Moghol
Kašan
Kabudnaw
Kabudnow
Kadu Kheyl
Kaftar ‘Ali
Kajinaw
Kal Baca
Kal Bachcheh
Kal’bacha
Kal’kaban
Kala Girdab
Kala-Sirdab
Kalafgan
Kalak Say
Kalaksay
Kalefgan
Kalifgan
Kalta Darrah
Kalta Tay
Kaltah Tay
Kalteh Darreh
Kalteh Tay
Kaltut
Kaman Gar
Karagushi
Karaparchav
Karayi-Kal’tak
Karim Bay
Kata Qešlaq
Kata Qeshlag
Kata Qureš
Kata Quresh
Katah Quresh
Katakurysh
Katakyshlak
Kazakkyshlak
Kazambulak
Kešan
Kel Desh
Kemyan
Kezar
Khadzhi-Yunus
Khaf Darreh
Khakhon
Khakhun
Khaksar
Khal Darrah
Khal Darreh
Khal’kayar
Khalyan
Kham-e Kalan
Kham-i-Kalan
Khamab
Khamkhati
Khand Asman
Khanega
Khanehqah
Khar-e Tu
Kharakan
Khareh-ye Tu
Khari-Tu
Khas Deh
Khas Pala
Khas Palah
Khasa Kar
Khasah Kar
Khasar
Khaspala
Khatayan
Khavarsay
Khawaki
Khawuš
Khawush
Khaylan
Khazarachiva
Khazarakulug
Khazarasay
Khazardzhomig
Khel Ab
Kheyl Ab
Khiaban
Khodzha Dzhargatun’
Khodzha-Abdulladzhan
Khodzha-Mukhtar
Khodzha-Pakhlavan
Khodzha-Ramazan
Khodzha-Sabzposh
Khoja-i-Gar
Kholazi
Khormab
Khos Bay
Khosti
Khosti Qešlaq
Khosti Qeshlag
Khosti Qeshlaq
Khostykyshlak
Khowsti
Khuš Bakht
Khuš Bay
Khuškakha
Khuday Dadi
Khujo
Khulazi
Khumdan
Khurmab
Khush Bakht
Khushbay
Khvajabandkosha
Khvajeh ‘Abdollah Jan
Khvajeh ‘Aref-e Vali
Khvajeh Baha od Din
Khvajeh Band Kosha
Khvajeh Band Koshah
Khvajeh Bina
Khvajeh Dudvan
Khvajeh Gardab
Khvajeh Khali
Khvajeh Khalil
Khvajeh Kheyr Ab
Khvajeh Lamti
Khvajeh Mokhtar
Khvajeh Pahalwan
Khvajeh Pahlavan
Khvajeh Sabz Poš
Khvosh Geldi
Khvoshbakht
Khvoshkakha
Khwaja Bina
Khwaja Gar
Khwaja Ghar
Khwaja Jargatun
Khwaja Khalil
Khwaja Lamti
Khwaja Lamtu
Khwaja Pahlawan
Khwaja-i-Gar
Khwaja-i-Ghar
Khwaja’arete Wali
Khyaban
Kišaktan
Kishaktan
Kohestaniha
Kokabolaq
Kokul Ferry
Kokul Guzar
Konchi Qeshlaq
Korowgah
Kotawa
Kotumbulak
Kowk-e Bulaq
Kowkah Bolaq
Kowkeh Bulaq
Kuci
Kudakheyl’
Kudukkyshlak
Kuk Bolaq
Kukiya
Kul’bars
Kul’brak
Kulabi
Kunchi Qeshlaq
Kunchikyshlak
Kunci Qešlaq
Kungurbay
Kur-e-Baqi
Kuri Qeshlaq
Kurugah
Kutanbulak
Kutawah
Kyshlaki-Mir
Kyzylkucha
Lab-e Kowkcheh
Lab-i-Kokca
Labgozar
Lal’mi-Buz
Lala Guz¯ar
Laleh Goz¯ar
Lalm-e Boz
Lalm-i-Buz
Lapaz Beg
Lapaz Beyg
Larkhoy
Larkhuy
Lateh Band
Lokhestan
Madzhir
Majir
Mangalha
Mangalhah
Mar Khaneh
Mazarkolu
Men Chuqur
Mian Shahr
Mianshahr
Mir Badal
Mir Shekar
Miranganah
Mirkhel
Mirshekar
Moghol Qeshlaq
Mogholan
Moghowl Qeshlaq
Moghul Qes¯laq
Mokhadzhirin
Mokhow Bala
Mokhow Pa’in
Mokhow Payan
Molkuk
Molla Manbar
Molla Shirin
Moqim Qešlaq
Moqim Qeshlaq
Morch ‘Ali
Moskin
Mucakan
Mughul Qes¯laq
Mughul Qeshlaq
Mughulan
Mukimkyshlak
Mulkuk
Mulla Quli
Mullamimbar
Mulwar
Murc ‘Ali
Murch Ali
Murchali
Musa Qešlaq
Musá Qeshlaa
Musá Qeshlaq
Musakyshlak
Muskin
Mutsakan
Myahshar
Nahi Ab
Nahrestan
Namak Ab
Namaz Bay
Namazbay
Nari-Dzhadid
Nas Foruš
Nas Forush
Nasforush
Negar Mordeh
Ochokh
Ochowkh
Ocokh
Paša Khor
Pažek
Pakani
Pakhrak
Pamnaw
Pas Moghol
Pas Mughul
Pasha Khowr
Pashakhor
Pastakan
Pastaw
Pastehkan
Pay Shay
Payšaf
Pays¯ai
Pazhek
Pengani
Pesteh Mazar
Pil Kha
Pingani
Pir-e Farkhar
Piv
Piw
Poshostan
Poshteh-ye Artabos
Post Khor
Postak-i-Bala
Pušt-i-Artabos
Pumbak-e Bala
Pumbak-i-Bala
Pushti-Artabos
Pushustan
Pust Khvor
Pustak-e Bala
Pustak-e Pa’in
Pustik-i-Pa’in
Qadzyan
Qal Qaban
Qal‘a-e Mir
Qal‘a-i-Gerdab
Qal‘acha
Qal‘eh-ye Gerd Ab
Qal‘eh-ye Mamah
Qal‘eh-ye Mamey
Qal‘eh-Yemir
Qal’a-i-Mir
Qal’eh-i-Hakemi
Qala Girdab
Qala Mamay
Qala-i-Mamay
Qala‘a-i-Hakemi
Qara Ghuši
Qara Ghushi
Qara Parcaw
Qara Taš
Qara Tash
Qarandu
Qareh Bay
Qareh Ghushi
Qareh Kamar
Qareh Molla
Qareh Parchab
Qareh Parchow
Qareh Tash
Qareh Tut
Qareh-ye Kaltak
Qareylah
Qarlugh
Qaryeh-e Do Sad
Qaryeh-e Shur
Qaymaqistan
Qazam Bolagh
Qazam Bolaq
Qazam Bulaq
Qazaq Qešlaq
Qazaq Qeshlaq
Qazzaq Qeshlaq
Qešlaq-i-Mir
Qeshlaq-e Darqad
Qeshlaq-e Mir
Qeymaqestan
Qezel Koca
Qezel Kucheh
Qezel Kuchen
Qezel Qešlaq
Qoduq
Qoduq Qeshlaq
Qorugh
Qotan Bolagh
Qotan Bolaq
Qotom
Qotom Bolagh
Qotum Bolaq
Qotum Bulaq
Qowl Bars
Qowl Brag
Qowl Braq
Qowqya
Quduq
Quduq Qešlaq
Qun Ghurbay
Qunsay
Quqiyeh
Quqya
Qur Qoduq
Ragh Dasht
Rasta Ghan
Rastah Ghan
Reg
Robat-e Gardan
Rosani
Rostaq
Rowshani
Royandara
Rustak
Sab Qurowgh
Sabustan
Sac Magh
Sach Magh
Sachmag
Safakan
Safaq
Safiha
Safikha
Sakab
Salakh Qešlaq
Salakh Qeshlaq
Salakhkyshlak
Samandaw
Samar Ghian
Samti Bala
Samty
Sang-e Atash
Sang-e Atesh
Sang-e Khah
Sang-e Safed
Sang-i-Ataš
Sang-i-Khah
Sangoli
Sar Chasmeh
Sar Rostaq
Sar-e Dehgas
Sar-e Juy
Sar-e Kan
Sar-e Kham
Sar-e Pol-e Chal
Sar-e Tang
Sar-e-Bazar
Sar-i-Pul-i-Cal
Sarak-e Mamay
Sarak-i-Mamay
Saray Sang
Saray Zargar
Saraysang
Sarayzargar
Sardašt
Sari-Puli-Chal’
Sasik Kol
Sasmakyshlak
Sasmaq Qešlaq
Sasmaq Qeshlaq
Say Jar
Schechrewan
Sefidrig
Sehqab
Sele Posida
Semty
Setew
Shabostan
Shabustan
Shaftatu Boz
Shah Darreh
Shah Mardan Beyg
Shah Qimat
Shah Ravan
Shah Rawan
Shah-e Mastan
Shahr-e Dasht-e Qal‘eh
Shahr-e Farang
Shakar Naw
Shakh Ab
Shakh Salman
Shakh-Ali
Shakh-Mardanoyeg
Shakhkimat
Shangoli
Shashtepa
Shaylam
Shekar Now
Shelkhi
Sher Bacha
Sher Bay
Sher Guzar
Shera Chi
Sherbay
Sherguzar
Shesh Tappeh
Shingan
Shingarabi
Shir Bachcheh
Shir Bacheh
Shir Bay
Shir Gozar
Sholas Darrah
Sholas Darreh
Shoratu
Shorkuduk
Shulasdara
Shulesh Darrah
Shulesh Darreh
Shulishdara
Shululuk
Shur Cha
Shur Chah
Shur Tughay
Shurcheh
Shurehtu
Siah Jar
Siah Kol
Siahkuh
Sikh Darreh
Sorkh Qeshlaq
Sufi Gholam
Sufi Ghulam
Sufigulyam
Sulayman Khel
Surato
Surkh Qešlaq
Surkhkyshlak
Syah Kol
Syahkoh
Ta-e Kultak
Ta-i-Koltak
Tašqolan
Tab Garak
Tagab Wuldi
Tagaovul’dy
Takatoymast
Takhnabad
Takhtakuprak
Takhteh Kuprak
Tal Kundal
Tal’kundal’
Taleqan
Talikan
Talikhan
Taliqan
Talkan
Taloqan
Talugan
Taluqan
Tam ‘Ali
Taqca Khana
Taqcheh Khaneh
Tarmabay
Tarmeh Bay
Tash Huzak
Tashqolan
Taveh Tash
Tavgarak
Taw Gark
Tawa Taš
Tir Man Say
Tirmansay
Tologan
Tonowk
Tonuk
Toregh Qešlaq
Toregh Qeshlaq
Torigkyshlak
Towregh Qeshlaq
Turegh Qeshlaq
Tursak Cheshmeh
Uch Qoduq
Varsa
Varsaj
Vazir Khan
Vazirkhan
Viski
Vocharyk
Waghaw
Wakhran
Warna Khan Cheshmeh
Warna Khan Qal’eh
Warsaj
Waruk
Wesk
Weski
Wocareq
Wochareq
Wolanzarduh
Wraz Bachcheh
Wuc
Yaka Tut
Yakaharm
Yakatuk
Yakha
Yakheh
Yakka Šor
Yakka Pista
Yakka Shor
Yakkashor
Yakkeh Tut
Yamci
Yamuk
Yangay
Yangi Kala
Yavar
Yawur
Yekkeh Pesteh
Yekkeh Shur
Yekkeh Tut
Yengi Qal‘eh
Yokh
Yowkh
Z¯ekrabad
Zagchaguzar
Zaghca Guzar
Zaghcha Guzar
Zaghcheh Gozar
Zamburak
Zamc Ab
Zamch Ab
Zanburak
Zardalu Darreh-ye
Zardalu Darreh-ye Bala
Zardalu Darreh-ye Pa’in
Zaribay
Zarmukh
Zauratdara
Zawrat Darrah
Zawrat Darreh
Zin Gerd
Zorrat Darreh
Zukhan-e Bala
Zukhan-e Pa’in
Zukhan-i-Bala
Zukhan-i-Pa’in

Welcome!

The real time radar images on Meteox provide an accurate view of the weather situation in Europe. In combination with the real time satellite images showing clouds, low depression areas or the sun, a great view of the weather in Europe is provided as well. Other than the live radar- and satellite images, Meteox provides weather forecasts for any location in the world, detailed per 3 hours or per day with high/low temperatures for any location worldwide.

use of data

Hint

checkout our Android apps and iOS app, get rainalerts upfront and watch the rainradar on your mobile!