Choose a location in afghanistan
the world - Asia - afghanistan


  All regions

Badakhshan
Badghis
Baghlan
Balkh
Bamian
Farah
Faryab
Ghazni
Ghowr
Helmand
Herat
Jowzjan
Kabol
Kapisa
Konarha
Konduz
Laghman
Lowgar
Nangarhar
Nimruz
Oruzgan
Paktia
Paktika
Parvan
Quandahar
Samangan
Takhar
Vardak
Zabol

  All cities in Paktia
Šabakkhel
Šabokhel
Šadal
Šah Haydar
Šahbaz Kalay
Šahid Kalay
Šahwazir Kala
Šak
Šakyan
Šalamkhel
Šamšikhel
Šamalo Peran
Šamalzi
Šamandkay
Šamozi
Šang
Šarif Kalay
Šarifay
Šarkay
Šarup Kala
Šawat
Šaway
Šayesta Kala
Šaykhmiran
Šayrghak Kalay
Šega
Šegaray
Šege
Šekawa
Šekh Kala
Šekh-mali
Šekh-masur
Šekh-nurwal
Šekhamir Kalay
Šekhan
Šekhano Kalay
Šelam
Šelgad
Šembawot
Šemkhel
Šepola
Šerabak
Šere Awnal
Šetay Khoajori
Šewan
Šezman Ghar
Šhekhan
Šin
Šin Koram
Šobi Kala
Šodyaki Kalay
Šomalkhel
Šwak
Žaware Kalay
Žrande Ghunday
‘Ala od Din
‘Alaqehdari-ye Shavak
‘Alazu‘i
‘Aleman Kotkay
‘Aleman Kowtkay
‘Ali Dayah
‘Ali Kheyl
‘Ali Sheyr
‘Ali Shir ‘Alaqehdari
‘Alijan Kheyl
‘Alijankhel
‘Alikhel
‘Alisangi
‘Arab Kheyl
‘Ata’i Kala
‘Ayubkheyl
‘Ayyub Kheyl
‘Az¸mat Kalay
‘Isá Kheyl
‘Isakhel
‘Jani Kheyl
‘Omar Kala
’Us¯mankhel
A’ikhel
Ašpan
Aždano Kalay
Ab Khel
Abdul’khamid-Kotkay
Abdullah Jan Kili
Abrakhamgul’-Kalay
Acharkheyl’
Aden Kheyl
Akafakir-Kala
Akba ‘alikhel
Akbar ‘Ali Kheyl
Akbar Khan Kalay
Akbaralikheyl’
Akbarkhan Kalay
Akbarkhankalay
Akbarkheyl’
Akhmedkheyl’
Akhundvadakheyl’
Al’tak
Alakadari-Shvak
Alakhudarkhbakh
Alamgay
Alaqadari Šwak
Alaqudori Bak
Alauddin
Alazui
Alemankotkay
Ali Sangi
Ališer ’Alaqadari
Alidaya
Alidzhankheyl’
Alim Gul
Alimukhammed-Kheyl’
Alisangi
Alishahr
Alisheralakadari
Alivat
Aliwat
Almarah
Almareh
Alokhel
Altak
Alu Kheyl
Alukhel
Alukheyl’
Amiran Kot
Amirani
Andarkala
Andvam
Andwam
Andzh
Anj
Aqa Faqir Kala
Arabkheyl’
Ardzek Khel
Ardzhikkheyl’
Arin Kot
Arinkot
Arjekkheyl
Arkheyl
Arkheyl’
Armah
Arsana
Arun Khel
Arun Khel Ghulam Hasan
Asalat
Asalatbeg
Asalatbek
Ashpan
Askman Kach
Asmani
Ataikala
Atakhel
Atalatbeyg
Atam Kala
Atamkala
Atsar Kheyl
Ayitay
Aykhel’
Ayubkhan Kalay
Ayubkhankalay
Ayyub Khan Kalay
Ayyub Kheyl
Az_h_dano Kalay
Azad Khan Kheyl
Azadkhankheyl’
Azdanu-Kala
Babakaray
Babakhel
Babakheyl
Babakheyl’
Babat Kheyl
Babatkhel
Babatkheyl’
Babeker
Babekerkala
Babekir
Badaykalay
Badaykot
Badi Kheyl
Badikheyl’
Bag’yar
Bagh Kahol
Bagh-e Kahul
Baghakay
Baghe Kahol
Baghelgat
Bagho Kala
Bagi Kheyl
Bagikhel
Bagikheyl’
Bagil’gal’
Baginah
Bagkakhol’
Bagukala
Bagyar
Baidgul Kili
Bakhay
Bakhtana
Bakhtanah
Bakhtawar Kili
Bakhtiar Kot
Bal Kheyl
Bal’kheyl’
Bala Deh Gardiz
Baladekh
Balkhel
Bangešt
Banges_h_t
Bangi Bagh
Bangibag
Bangist
Banowza’i
Banoza’i
Banozai
Bar Šawat
Bar ‘Ali Sangi
Bar Bošay
Bar Ceštun
Bar Ches_h_tun
Bar Firuzkheyl
Bar Golo Kala
Bar Istia
Bar Kowtkay
Bar-Alisangi
Bar-Bilavut
Bar-Busay
Bar-Chishtun
Bar-Deray
Bar-Ferozkheyl’
Bar-Gulukala
Bar-Khankheyl’
Bar-Kotkay
Bar-Mang’yar
Bar-Nargisay
Bar-Shavat
Bar’yamay
Bara Šešta
Bara Šega
Bara Šekawa
Bara Khermanah
Bara Shakavat
Bara-Shega
Bara-Shekava
Bara-Shishta
Bara-Sidzhinak
Barah Sejenak
Barah Shakavat
Barah Shegah
Barah Sheshtah
Barah Wazay
Barakheyl’
Baraki Machalghu
Barakkalay
Baran Kheyl
Baran Kowtkay
Barankotkay
Barekat Khan Kalay
Barizor
Barkay
Barv Vaze
Batah Kheyl
Batakhel
Batakheyl’
Batan Kheyl
Batankhel
Batankheyl’
Bayan Kheyl
Bayankhel
Bayankheyl’
Bazar-e Patan
Bedad
Bedala
Begval’
Begwal
Bekaray
Bekhana
Belza’i
Belzay
Bian Khel
Bidad
Bilandvakil’
Boc
Bodah Kheyl
Bodakheyl
Bodakheyl’
Boland Vakil
Borikalay
Borikkheyl’
Botekandav
Bowkhan
Bowri
Bowri Kalay
Bowri Kheyl
Brakatkhankalay
Bukhtay
Buturkala
Cahar Kala
Calezi
Camkani
Candakhel
Caparay
Carkhay Kalay
Carwazi
Cawkey
Ceghatay
Celam
Cenargay
Ceray
Cerg
Cergakay
Cergo Kalay
Cermaškay
Chaghatay
Chahar Kala
Chakmani
Chalezi
Chaparay
Chapare
Chaparkay
Chaperi
Chapray
Charkhaikalay
Charkhay Kalay
Charvazi
Charwazi
Chawkey
Chegatay
Chelam
Cheray
Chergakay
Chergo Kalay
Chermashkay
Chichondai Kamar
Chinargai
Chindakh
Chinday
Chinekala
Chiney
Chini Kala
Chino Sar
Chinusar
Chirg
Chirgi
Chirgukalay
Chirmas_h_kay
Choghay
Chundukh
Chundzhay
Chvander
Cine
Cine Kala
Cino Sar
Coghay
Cundukh
Cunjay
Dabgay
Dabi Kala
Dabikala
Dabozay
Dabuzay
Dadval’
Dadwal
Dah Rahgi
Dak Kalay
Dakhgan
Dakkalay
Dam Qal‘eh
Dam Qala
Dandah
Dandapan
Dar Khel
Dar Kutah-e
Darabal’kala
Darahgi
Darakah-ye Kharowti
Darakayn-Kharoti
Dargay
Darkotay
Darnami
Darreh-ye Derang
Darreh-ye Khole
Darrikoh
Daru Kheyl
Darukheyl’
Darveshi
Darvi Kheyl
Darvikheyl’
Darvis_h_i
Darweši
Darwesha Khel
Darza Kheyl
Darzakheyl’
Daulatzay
Daulatzi
Davamandi
Davar
Deganukala
Delow Jan Kala
Delpori
Demanukalay
Deraypulari
Deri-Dirang
Derikheyl’
Derogeh
Devanakheyl’
Deyr-e Kheyl
Dil’puri
Dilodzhankala
Dirakhikala
Dirgay
Dirmalikkalay
Divaneh Kheyl
Dokanha-i-Šabak
Dokanha-ye Mirajan
Dokanha-ye Seyyed Kheyl
Dokanha-ye Shabak
Domandao
Domandi
Dor Kowtkey
Dor Kowtki
Dori Kowtey
Dowlatzay
Dowlatzey
Dowmandi
Dowyah Kheyl
Doyakheyl’
Drandekalay
Drekhula
Drekhule
Dukankhayi Shabak
Dukankhayi-Miradzhan
Dukankhayi-Saidkheyl’
Dul’
Durikote
Durkotki
Dvamanday
Dzadran
Dzadran Kala
Dzadrano Kalay
Dzadzi
Dzamkani
Dzan Kala
Dzan S_h_areh Kalay
Dzani Kheyl
Dzhabekalay
Dzhadrakhukalay
Dzhadran
Dzhadrankala
Dzhadzhi
Dzhalalu
Dzhamalay
Dzhanagul’kalay
Dzhandi
Dzhanekkheyl’
Dzhangar
Dzhanikot
Dzhankala
Dzhansharakalay
Dzhavekh
Dzhingikheyl’
Dzhmechekhula
Dzhunogar
Dzmeytse Kholah
Ebrahim Gol Kalay
Elmarah
Emni Kheyl
Emnikhel
Endzerkay
Endzherpaala
Enje Payala
Enje Payalah
Enjer Payala
Esalat
Eskandar Kheyl
Eslam Kheyl
Eslamkhel
Esma’alkhel
Esma’il Kheyl
Fakiranokala
Fakirikalay
Faqirano Kala
Faqiri Kalay
Fatekhkheyl’
Fatkhullakheyl’
Fazal’kala
Fazelitana
Ferozkheyl’
Firuz Kheyl
Fulad Kheyl
Fuladkheyl’
Gadzhan
Gafurkala
Gafurkheyl’
Gafurtangay
Gandaghundai
Gandakhol’gay
Gandakhulgay
Ganday Šaykhan
Ganday Sheykhan
Gandaysheykhan
Ganderval’
Ganderwal
Ganikheyl’
Garamai
Gardedkhakhi
Gardeyz
Gardez
Gardid Khvahi
Gardiz
Gaybana
Gbargi
Geša
Gel’gay
Gerandaykhula
Gerday Kholah
Ges_h_a
Geshah
Gezgay
Ghafur Kala
Ghafur Kheyl
Ghalang
Ghanikhel
Ghar-e Kalay
Gharah
Ghaway Guze
Ghaybana
Ghelgay
Gheybana
Gheybaneh
Ghiwba
Ghogazai
Gholam Jan Kalay
Ghonjay
Ghorang
Ghoruštay
Ghorumbay
Ghowayguzey
Ghowgizah
Ghowndzay
Ghownjay
Ghowzay Kala
Ghozak
Ghozay Kala
Ghozay Kalah
Ghu Kaz’i
Ghundai
Ghunday Kalay
Ghunday Kaly
Ghundzay
Ghunjay
Ghunjay Toy
Ghunjay Tuy
Ghureshtay
Ghurke Kalay
Ghurki Kholeh
Ghuroshtay
Ghuzak
Ghwagezay
Ghwandai
Ghwarezah
Ghwayguza
Giramay
Girdaykhula
Girinay
Givba
Goda Khera
Goda Kherah
Goda Khira
Godakhera
Godul’
Gogkay
Gol Mir Jan
Golap Kheyl
Golapkhel
Goldad Kheyl
Goldar
Goldin Kala
Goli Kheyl
Golikhel
Golnasan Kalay
Golurgah
Gondzhay
Gora Senzvlaygar
Gorbaz
Gorboz
Gorcak
Gordzhay
Gorkay
Gorkekalay
Gorkekhula
Gorsak
Gorushtay
Gotkay
Gozak
Gozaykala
Gud Mangal Kala
Gudmangal’kala
Gul’dadkheyl’
Gul’dar
Gul’dinkala
Gul’gunday
Gul’mirdzhan
Gulapkheyl’
Gulbera
Gulikheyl’
Gulnasan Kalay
Gulokhazankalay
Gulorga
Gulukala
Gulyamdzhankalay
Gundaykalay
Gundzhay
Gundzhayakhmedkheyl’
Gundzhaytoy
Gurang
Gurchak
Gurguru
Gurjay
Gurumbay
Gusanay
Gutkay
Gvadkala
Gvagezay
Gvareza
Gvayguza
Gwad Kala
Hašem Kot
Habib Khan Kili
Haidar Khel
Harun Kheyl
Hasan Lgada
Hashem Kot
Havas Kheyl
Hawaskhel
Haybatkhel
Haybatkheyl
Hazar Kheyl
Hemat Kheyl
Hematkhel
Heybat Kheyl
Ibrahim khel
Id Akbar Kalay
Imnikheyl’
Indakbarkalay
Indzherkay
Isakheyl’
Islamkheyl’
Ismaal’kheyl’
Jabe Kalay
Jaji Meydan
Jala‘lu
Jala’lu
Jan Šareh Kalay
Jan Ghar
Jan Kala
Jan Shareh Kalay
Jana Khel
Janagol Kalay
Janagul Kalay
Janak Kheyl
Janekkhel
Jani Kheyl Mangal
Jani Kowt
Janikhele Mangal
Jingi Kheyl
Jingikhel
Jmece Khola
Juni Khel
Juno Ghar
Kašnakay
Kažeh Kalay
Kažeh Tala
Kabal Kala
Kabal’kala
Kâca
Kacakan
Kachkay
Kachkey
Kackae
Kackay
Kackey
Kadam Tanah
Kadarkot
Kadzhiray
Kadzhirkalay
Kaginah
Kakari
Kal’gar
Kal’yan
Kalalgu
Kalayi Ardzhal’
Kalayi Salu
Kalayi-Dakhbashi
Kalayi-Fazili
Kalayi-Khalim
Kalayi-Khundi
Kalayi-Seyidan
Kalayi-Zargar
Kalayn-Sarsang
Kamal Kheyl
Kamal Kote
Kamal’kheyl’
Kamal’kote
Kamalkhel
Kamarkala
Kamkalay Jamalay
Kamkalay-Dzhamalay
Kamkay Manah
Kamkay Mazghur
Kamkay-Mana
Kamkay-Mazgor
Kamran
Kandakheyl’
Kandavkalay
Kandavkot
Kandaw Kalay
Kandaw Kot
Kandi Kheyl
Kandikheyl’
Kapray
Kar Kheyl
Karagda
Karaghdah
Karburak Kili
Karkheyl’
Karmaši
Karmashi
Karotukalay
Karowto Kalay
Kashnakay
Kasimkul’kalay
Kata Mangyar
Katah Nargesay
Katamang’yar
Katanargisay
Katsakan
Katskay
Kaugan-Zavara
Kavkkheyl’
Kawgan Žawara
Kawgan Zhawarah
Kayumkala
Kaz_h_eh Kalay
Kaz_h_eh Talah
Kazekalay
Kazetala
Kežakay
Kematay
Kepatkhan Kalay
Kepatkhankalay
Kerkin Kholeh
Kerkinkhula
Keypat Khan Kalay
Kez_h_akay
Kh’yalay
Khadar Kalay
Khadarkalay
Khadzhialamkhan
Khadzhimkhankalay
Khagin
Khakikhanval’
Khal Mow’men Kalay
Khal’mominkalay
Khal’vati
Khalil’
Khalmomin Kalay
Khalvati
Khalwati
Khan Kotkay
Khan Kowtkay
Khan-Kotkay
Khana Mandeh
Khanagul
Khanagul’
Khanah Mandeh
Khanamendekh
Khandakay
Khaneh Gol
Khaneh Mandah
Khangol Kowt
Khangul Kot
Khangul’kot
Khaniyeyl’
Khankala
Khankul’kala
Khanogi Kalay
Khanogikalay
Khanow Kheyl
Khanowgi Kalay
Khanqul Kala
Khar Dand
Kharšatal
Khara Tiga
Kharaši
Kharah Tigah
Kharamay
Kharamkota
Kharatiga
Kharchgir Kili
Khargay
Kharguray
Kharkay
Kharkhel
Kharkin
Kharmast Kheyl
Kharmastkheyl’
Kharpochai
Kharshatal
Kharshatal’
Khartsin
Kharzun
Khasankala
Khasanl’gada
Khasanmukhammad-Kalay
Khashimkot
Khataba
Khatabeh
Khatam Kala
Khatamkala
Khateka
Khatekah
Khatika
Khavaskhel’
Khavikela’
Khawikhel
Khaybatkheyl’
Khaydarkheyl’
Khazarkheyl’
Khebay
Kheder Khan
Kher Kheyl
Kheranay
Khergay
Kherkhel
Khermana
Khermana-Bara
Khermana-Kuza
Khermanah
Khialay
Khibay
Khidibaba
Khidirkhan
Khililan
Khimatkheyl’
Khiranay
Khirkheyl’
Khisaraki-Bala
Khisaraki-Payn
Khodizai
Khodzha-Rakhim
Khodzhadzharkheyl’
Khodzhakhasann-Ulia
Khodzhakot
Khodzhikheyl’
Khodzi Kheyl
Khoji Kheyl
Khojikhel
Kholbesat
Khorekala
Khoshki Dandah
Khost Mela
Khostmela
Khowst
Khowst Melah
Khušhalkhel
Khuški Danda
Khušmand
Khukumati-Vaze
Khukumzay
Khul’besat
Khulbesat
Khuni Baghca
Khuni Baghcheh
Khuni Khola
Khuni Kholah
Khunibagcha
Khunikhula
Khunzad Kheyl
Khunzadkheyl’
Khushkhal’kheyl’
Khushkidanda
Khushmand
Khvadzhamokhdkala
Khvajeh Kot
Khvajeh Kowt
Khvazak
Khvoramay
Khvoshmand
Khwaja Kot
Khwazek
Khyalay
Kindzhkala
Kizakala
Kizakay
Kocakan
Kocakon
Kochakan
Kocikhel
Kohi Kohna
Kohi Kuhna
Kohi Naw
Kokhi-Kukhna
Kokhi-Nau
Kolagu
Kolalgu
Kolikhel
Kolikheyl’
Kondalah
Koragay
Koreyzi
Korgay
Kosin Kholeh
Kosinkhula
Kot Kalay
Kotalaykala
Kotekhel
Kotekheyl’
Kotgay
Kotkae
Kotkalay
Kotolay Kala
Kotsakon
Kowchi Kheyl
Kowlal Gu
Kowli Kheyl
Kowryan Kharmatu
Kowsin
Kowsin Kholeh
Kowtay
Kowte Kheyl
Kowtgi S¯ani
Kowtkay
Kowtsun
Kowtulay Kala
Kowzay Wazay
Koygar
Koza Waze
Kozavaza
Kriz-e Qal‘eh
Kuchekan
Kudu Khel
Kuhi Kohneh
Kulal’gu
Kumbaray
Kunday
Kunder Kheyl
Kunj Kala
Kunj Kata
Kuragay
Kurgay
Kutkae
Kutkay
Kuygar
Kuz ‘Ali Sangi
Kuz Belawut
Kuz Ceštun
Kuz Ches_h_tun
Kuz Istia
Kuz Kotkay
Kuz Kowtkay
Kuz Sežnak
Kuz Sezhnak
Kuz Waza
Kuz Zarrin Kheyl
Kuz-Alisangi
Kuz-Bilavut
Kuz-Chishtun
Kuz-Kotkay
Kuz-Siznak
Kuz-Zarinkheyl’
Kuza Šešta
Kuza Šega
Kuza Kala
Kuza Sejenak
Kuza-Shega
Kuza-Shishta
Kuzah Kala
Kuzah Khermanah
Kuzah Sejenak
Kuzah Shegah
Kuzah Sheshtah
Kvash
Kwaš
Kwash
L’gad
L’mara
L’markheyl’
L’markheylu-Zavara
L’vara
Ladorkhula
Ladowr Kholeh
Lagara
Laghara
Laghowri
Lagori
Laj Mir Kili
Lajah Mangal
Lajha Khula
Laka Tiža
Lakan
Lakatiza
Lakdeval’
Lakeh Tiz_h_ah
Lakhi Kot
Lakhi Kowt
Lal’may
Lalekah
Lalika
Lalmay
Lambali Kot
Lambali Kowt
Lambalikot
Landay Šah
Landay Shah
Landayshakh
Landi Šah
Landikalay
Landishakh
Lar Lewani
Lar-Levani
Lat Kheyl
Latak
Latkhel
Latkheyl’
Lattake
Lazhah
Lešolo Kalay
Leži Kalay
Legi Kheyl
Legikhel
Les_h_owlo Kalay
Lesholukalay
Levankala
Levankheyl’
Lewan Kala
Lewan Khel
Lewan Kheyl
Lewankhel
Ley-Mazgar
Leyz_h_i Kalay
Lezhah
Lezikalay
Ligikheyl
Lmar Kheyl
Lmarkhelo Žawara
Lmarkhelo Z¯avarah
Loe Bela Wat
Loghori
Lot Kalay
Lotkalay
Lut Kalay
Luy Mazghur
Lwara
M’yakhandzhaba
M’yakhankalay
Mašatkhel
Maši Kalay
Mac
Machalghu
Mada Kheyl
Madakheyl’
Madi-Khel
Madokheyl’
Madow Kheyl
Madu Kheyl
Magul’kheyl’
Mahdi Kheyl
Maidan Qala
Majles
Makava
Makaveh
Makawah
Makhdikheyl’
Makhmudkala
Makhmudkalay
Makkam
Mal’vay
Malek Jalal ed Din
Malekšer Kala
Malekshir Kala
Malik-Dzhalaluddin
Maliksherkala
Malo Kili
Malokan
Mamad Kala
Mamadkala
Mamray
Mamuzi
Mandatah
Mandawzi
Mandeta
Mandozal
Manduri Kili
Manduza’i
Mandz Kowtkay
Mandzakah
Mandzazay
Mandzhaka
Mandzhay
Mandzhazay
Mandzhkotkay
Mandzhokalay
Manemela
Mangal Kala
Mangal Kalay
Mangal Kheyl
Mangal’kala
Mangal’kalay
Mangal’kheyl’
Mangalkhel
Mangi Kalay
Mangi Kaley
Mangiar Karung
Mangikalay
Mani Kalay
Mani Kheyl
Mani Milah
Manikalay
Manikheyl’
Manj Kotkay
Manja Kalay
Manjah Kalay
Manjay
Manjazay
Manjo Kalay
Mantkay
Mardi Kheyl
Mardikheyl’
Marghumandzkay
Margomandzhkay
Mari Kheyl
Marikheyl’
Mashat Kheyl
Mashatkheyl’
Mashi Kalay
Mashikalay
Mashungan Kili
Mastajekay
Mastaka
Mastakah
Masti Kala
Mastikala
Matunri
Matvarkh
Maurozkheyl’
Mawruz Kheyl
Maydan Jaji
Maydankhula
Mayob Kala
Mayobkalay
Mayowb Kala
Mazar Kheyl
Mazaril’gad
Mazarkalay
Mazarkheyl’
Mazilafakir
Mazrinkas
Me‘raj od Din Kala
Mecalghu
Mech’yanga
Mecyanga
Mehdi Kheyl
Mehrab Khan Kalay
Mejles
Menakhel
Menakheyl
Menakheyl’
Mendzhavar
Mer’yanay
Mercho Kalay
Merchukalay
Merco Kalay
Merghah
Merzagul’kala
Meta Cina
Metachina
Meti Kheyl
Metikhel
Metsyangah
Mevakul’
Mewakol
Mewakowl
Meydan Kholeh
Meydan Khvolah
Meydan-e Dzadzi
Miakhan Jabah
Mianowr Kala
Mianurkala
Midzhlis
Migi Kala
Migikala
Mikhrabkhankalay
Mir Afghan Kala
Mir Gowray
Mir Hasan Kili
Mir Khatam Kala
Mir Muhammad Khan Kili
Mir Nader Shah Kowt
Mir-Goray
Mira Jan Kalay
Miradzhankalay
Mirafgankala
Mirauddin-Kalay
Mirazikalay
Mirbaz Kalay
Mirbazkalay
Mirdad Kowtkay
Mirdadkotkay
Mirkhasan
Mirkhatamkala
Mirzagol
Mirzagol Kala
Mirzaman-Kalay
Mishrai
Misri Kili
Mitay
Mitikheyl’
Mivkheyl’
Miwkhel
Mizagay
Mošaka
Možak
Mocay
Mocay Kalay
Mochakalay
Mochay
Mochay Kalay
Mogi Derše
Mogidirshe
Mokhay
Molagay
Molayano Kala
Mollayano Kala
Mominkhel
Mominkheyl’
Momray
Moni Kalay
Moqarab Kheyl
Morad Kheyl
Morezkalay
Mori Kheyl
Mormenda
Moshakah
Moshken
Mosi Kalay
Mosil Kotkay
Mosil Kowtkay
Mostadzhekay
Mota Cina
Motah Chinah
Motuni
Mow’men Kheyl
Mowchay
Mowgi Ders_h_i
Mowriz Kalay
Mowroz Kheyl
Mozak
Mušay
Mušken
Mukarabkheyl’
Mukhammad-Saidgul’kalay
Mukhammedamin-Kotkay
Mukhay
Mukhkhammod-Razakheyl’
Mulagay
Mulayanukala
Mulla Kala
Mumray
Mundi Kheylah
Mundikhela
Mundikheyla
Munikalay
Muradkheyl’
Muri Kheyl
Murikheyl’
Murkikhel
Murkikheyl
Murkikheyl’
Murmendah
Musá Jan Kala
Musakalay
Musandzhankala
Mushaki
Mushay
Musikalay
Musil’kotkay
Mut Kheyl
Mutkhel
Mutkheyl’
Myakhan Jaba
Myakhan Kalay
Mzarakkala
N’yazikala
Nadar Shah Kowt
Naderšahkot
Nadirshakhkot
Nadzhikhankalay
Naisargy
Naji Khan Kalay
Nandir
Narakheyl’
Naray Mowtay
Naray Owbeh
Naray Urdzah
Naraymotay
Narayordzha
Narezi
Nargisay
Nariza
Narizah
Narizay
Nasir Kheyl
Naurakay
Navakhkot
Navay-Kados
Navaykot
Nave-Kalay
Naway Kados
Naway Kados Kheder Khan
Nawe Kalay
Nawrakay
Nazirkhankalay
Negroso Bagh
Negrosobag
Nekbal
Nekbal’
Neknam Kala
Neknamkala
Nendar Kheyl
Nepki Kheyl
Nepkikhel
Nevay Kowt
Niazak
Niazi Kala
Nikbal
Niknam Kala
Nindarkheyl’
Nipkikheyl’
Nis Kot
Nis Kot Hematkhel
Nis Kowt
Nis Kowt Hemat Kheyl
Niskot
Nisti Kot
Nisti Kowt
Nistikot
Nošpa
Nora Cine
Norachine
Noshpa
Nowrakay
Nowshpah
Nura Chini
Nura Kheyl
Nuri Kalay
Nurikalay
Nyazi Kala
Obaštay
Obas_h_tay
Oluswali Janikhele Mangal
Os¯man Kheyl
Owrmah
Pakekhel
Pakekheyl
Pakikheyl’
Palizai
Palochay
Palutsay
Pandzhzpay
Panjpay
Parokhel
Parokheyl’
Paru Kheyl
Pathak
Patkha
Patkhah
Patlan
Payandegi
Payindagi
Payojan Kalay
Payow Jan Kalay
Pešan
Pešano Kot
Pešay Kala
Peši Kala
Pešo Ghar
Pelan Kheyl
Pelankhel
Pengay
Perah Kheyl
Perakheyl’
Pes_h_ano Kowt
Pes_h_o Ghar
Peshan
Peshanukot
Peshay Kala
Peshaykala
Peshi Kala
Peshikala
Peshugar
Petakay
Petlah
Pir Melah
Pir Samid
Pir Sarai
Pir Serai
Pir-Sakhib
Pir-Samid
Pirano Kalay
Pirano Kili
Piranukalay
Pitla
Pogranichnyy Post Kadamtana
Pokay
Porekah
Porekalay
Pratagar
Pratah Ghar
Prekaraykharkin
Pušta
Pukay
Pundzayah
Pundzhaya
Punjaya
Purdil Khatak Kili
Pure Kalay
Purika
Pushta
Qadam Post
Qader Kowt
Qal‘a-i-Dahbaši
Qal‘a-i-Salo
Qal‘eh-ye Arial
Qal‘eh-ye Arjal
Qal‘eh-ye Chamkani
Qal‘eh-ye Dahbashi
Qal‘eh-ye Salo
Qal‘eh-ye Sarsang
Qal‘eh-ye Seyyedan
Qal‘eh-ye Zargar
Qal’eh-ye Hendu
Qala Saleh Khan
Qala Salim
Qaryeh-ye Dah Ragi
Qasemqul Kalay
Qawikhel
Qayowm Kala
Qayum Kala
Qimatai
Rakhmatkheyl’
Razvaliny Karaykalay
Razvaliny Shivan
Razvaliny Srakala
Rizakheyl’
Rodzhikheyl’
Rowqian
Ruji Kheyl
Ruk’yan
Rus Meydan
S_h_adal
S_h_ang
S_h_arkay
S’oray
S¯amal
Saškhel
Sabarai
Saber Kala
Sabirkala
Sadeq
Sadi Kheyl
Sadig
Safakhanah
Sahib Kili
Saidukala
Sakhak
Sakhibuddin-Kala
Sakhibuddin-Kalay
Sakhibzadagan
Sakhidzhankalay
Sakhijan Kalay
Sakhvazir-Kalay
Sakmanni Parao
Sal Kalay
Sal’kalay
Salamkheyl’
Salamukhammadkalay
Salar Kala
Salarkala
Salekalay
Salekhkheyl’
Salekhuddin-Kalay
Salemay Kalay
Salemi Nargay
Salimaykalay
Salimaynargay
Samšerabad
Samad Kheyl
Samadkheyl’
Samak Kotkay
Samak Kowtkay
Samakkotkay
Saman Kheyl
Samankhel
Samkheyl’
Sangeray
Sani Kalay
Sanikalay
Sanr Kalay
Sar Mast Kheyl
Sar Woza
Sar Wozah
Sar Wura
Sara Payala
Sarandzh
Sarapayala
Sardar Khan Kili
Sardar Kheyl
Sarderkheyl’
Sarkarikala
Sarkonay
Sarmastay
Sarmastkheyl’
Sarotidukan
Sarowti Dokan
Sarprekaray
Sarvar Kala
Sarvar Kalay
Sarvarkala
Sarvarkalay
Sash Kheyl
Saurki
Savaykot
Savzakkala
Saway Kowt
Sawaykot
Sawzak Kala
Sayed Karam
Sayfal Kala
Sayfal’kala
Saykho Kalay
Sede Kheyl
Seiidnasim-Kalay
Sekan Darreh
Sekandar Kheyl
Sekandara
Sekandarkheyl’
Sekey
Sekoman
Sekuman
Seluddinkala
Semkhal
Semkhel
Senzelay
Sepahi Kheyl
Sepahikhel
Sepal’valay
Sepalwalay
Sepine Takhte
Sepinetakhte
Serangor
Seraytangay
Sergay
Serkay Kheyl
Serkaykheyl’
Sernikheyl’
Seto Kalay
Sevakay
Sevay Kowt
Sevi Kan
Sevikan
Sewakay
Seway Kot
Seyidani-Dzhibu
Seyl od Din
Seyyed Karam
Seyyed Nasim Kalay
Seyyedan-e Jibu
Shabak Kheyl
Shabakkheyl’
Shabokheyl’
Shabow Kheyl
Shadal’
Shah Vazir Kala
Shahbaz Kalay
Shahid Kalay
Shahr-e Now Sheykhan
Shairghak Kalay
Shak’yan
Shakar Kheyl
Shakh-Khaydar
Shakhbazkalay
Shakhidkalay
Shakhidkhalay
Shakhmukhammed-Kalay
Shakian
Shakyan
Shalamkheyl’
Shamal’zi
Shamali-Kala
Shamalo Peran
Shamalo Piran
Shamaloperan
Shamalzi
Shamandkay
Shamozi
Shamsherabad
Shamshi Kheyl
Shamshikheyl’
Sharif Kalay
Sharifay
Sharkay
Sharup Kala
Sharupkala
Shavai
Shavak
Shayesteh Kala
Shayistakala
Shaykhmiran
Shayrgakkalay
Shegaray
Shekava
Shekawah
Shekhah
Shekhmasur
Shelam
Shelgad
Shem Kheyl
Shembavot
Shembawut
Shemkheyl’
Shepula
Shepulah
Sheraunal’
Sherkay
Shetay Khoajuri
Shetay-Khuadzhori
Shevan
Sheykh Amir Kalay
Sheykh Kala
Sheykh Mali
Sheykh Masowr
Sheykh Nurwal
Sheykh-Nuval’
Sheykhamirkalay
Sheykhano Kalay
Sheykhanukalay
Sheykhkala
Sheykhmali
Sheykhukalay
Shezman Ghar
Shil’gad
Shin Koram
Shinkuram
Shir-e Avnal
Shirabak
Shizmangar
Shobikala
Shod’yakikalay
Shodiaka
Shomal Kheyl
Shomal’khel’-Somankheyl’
Shomali Kala
Showbi Kala
Showdyaki Kalay
Shulamaz
Shvak
Sidekheyl’
Sikan
Sin Khorah
Sinkhora
Sipakhikhel’
Sirgul
Sirkay
Situ Kalay
Situkalay
Sivakay
Sivay
Sivaykot
Soba Kala
Sobakala
Sorah Kalay
Sorbadal’khula
Sorlador
Sorvakay
Sorvay
Sotkan
Sowbah Kala
Sowr Sangian
Sowrwakay
Speh Kalay
Spinžeray Kalay
Spindad Kowtkay
Spindadkotkay
Spinsari
Spinz_h_iray Kalay
Spinzeraykalay
Spivurza
Spiwurzah
Srah Kala
Srah Kholeh
Srakhula
Srekalave
Srekalay
Srey Kalay
Srokalay
St’ya
Star Kalay
Star Kot
Star Kot Manah
Stara Mešray
Stara-Khara
Stara-Mana
Starah Kharah
Starah Manah
Staramishray
Starê Meshray
Starkalay
Starkot
Ster Kalay
Ster Woža
Sterkalay
Stervozha
Stogan
Stowgan
Stya
Sul’nikalay
Sul’tak
Sulni Kalay
Sultak
Sundzalay
Sundzay
Sundzhalay
Sundzhay
Sunjalay
Sunjay
Sur Kalay
Sur Kowt
Surakalay
Surgori
Surkay
Surnah
Surpetau
Sursangian
Surtangay
Survapantoy
Surway
Syuray
Tabad Kheyl
Tabadkheyl’
Tabay Tanah
Tabaytana
Tabiban
Tagari
Taghari
Taghostay
Taghowstay
Tagostay
Tal’bikheyl’
Tal’khan
Talbi Kheyl
Talbikhel
Talkhan
Talwal Muhajir
Tambeka
Tambekah
Tambika
Tanah
Tanak Kowt
Tanakkot
Tandano Gomroki
Tandanu-Gumruki
Tange Toy
Tange Tuy
Tangetoy
Tankhan Kheyl
Tankhankhel
Tankhenkheyl’
Tarakeh
Taranli
Taray Lewan Kheyl
Taray Livan Kheyl
Taraykota
Taraylevankheyl’
Tarin Kulah
Tarinkota
Tarosti
Tatanak
Tatrah
Tauday
Tavdetak
Tayaral’gada
Tešnak
Tekay
Telgar
Terdzhava
Tereza’i
Terezai
Terezi
Terkhadzay
Tervah
Teshnak
Teymur Kheyl
Til’gar
Timurkheyl’
Tir-dzawah
Tiriza’i
Tirizi
Tirkhadzhay
Tishnak
Tol’mishrkalay
Tolmešr Kalay
Tor-i-oba
Tora Špa
Tora Tega
Tora Tiža
Torashpa
Toratiza
Tore Oba
Toresbe
Torgal’
Torkheyl’
Towlmeshr Kalay
Towr Owbeh
Towrah Tizah
Towrah Wray
Towrgal
Trakanan
Trakankalay
Tsalezi
Tsandah Kheyl
Tsaparay
Tsapare
Tsaparkay
Tsaperay
Tsaperey
Tsaray
Tsarnami
Tsenday
Tsengay
Tseray
Tsirai Kach
Tsirgey
Tsunjay
Tswander
Tughu
Tur Kheyl
Turabazkala
Turah Spah
Twaze
Twazeh
Ubashtay
Ujra
Ukbay
Ulusvali-Dzhanikheyli-Mangal’
Umarkala
Uqbay
Ushmankheyl’
Utmanay
Uttarzai
Vachal’gada
Vagz
Valamkalay
Vali Gol Kalay
Vali Mir Khan Kalay
Valibaz Kowtkay
Valibazkotkay
Valigul’kalay
Valimirkhan-Kala
Vam
Vamkhasankheyl’
Van’yazay
Vardaganokalay
Vargor
Varidzhe
Varu-Kalay
Vaya
Vaz’yan
Vazay
Vazeh
Vazir Keli
Vazirgul’kot
Vech Khash
Vech Shakh Kala
Vechkhash
Vechkiray
Vechpiray
Vechshakhkala
Vil’zai
Vorgar
Vozetangay
Vozha
Vuchaarma
Vuchakhula
Vuchal’gada
Vuchgrak
Vulusvali Saidkaram
Vulusvali-Zorkot
Vumkalay
Vur’yakheyl’
Vuraga
Vurdakheyl’
Vurgar
Vurukeli
Vurzi
Vuzgorai
Wac Ghrak
Waca Lgada
Waghz
Walam Kalay
Walibaz Kotkay
Walibaz Kowtkay
Waligul Kalay
Wardagano Kalay
Warghah
Wargur
Warije
Waro Kalay
Warzal
Wayah
Wazah
Wazah Jadran
Wazay
Waze
Wazirgul Kot
Wazyan
Wec Šakh Kala
Wec Khaš
Wec Peray
Wech Keray
Wech Khash
Wech Peray
Weckeray
Woža
Woca Arma
Woca Kholeh
Woca Lgada
Wochah Kholeh
Woluswali Seyyed Karam
Woluswali Zurkowt
Wonyazay
Woragheh
Woro Keli
Wownyazay
Wozeh Tangay
Wozhah
Wucha Armah
Wum Kalay
Wurdah Kheyl
Wurya Kheyl
Wurzi
Wuzgoray
Ya‘qubi
Yakh’yakalay
Yaran Kowtkay
Yargol Kheyl
Yargul’kheyl’
Yarinekalay
Yariney Kalay
Yarnam Kalay
Yarnamkalay
Yaronkotkay
Yatmani Kalay
Yatmanikalay
Yikh’yakheyl’
Z¯akar Kheyl
Z¸aher Kala
Zafarkheyl’
Zakarkheyl’
Zakhirkala
Zaku Khel
Zaman Khan Kili
Zaman Khel
Zaman Kheyl
Zamankheyl’
Zandakhel
Zandakheyl’
Zanre Khel
Zarghun Šahr
Zargunshakhr
Zarinkalay
Zarkal
Zarkal’
Zarkot
Zarmal
Zarmat Kalay
Zarmatkalay
Zarrin Kalay
Zavarekalay
Zavu
Zawu
Zemica
Zemicha
Zemitsah
Zendeh Kheyl
Zer Kac
Zer Pao
Zeragar
Zerah Ghar
Zeriterkha
Zerkach
Zerpan
Zeyrah
Zhandruno Kili
Zhaware Kalay
Zhrandegundai
Zin Tiža
Zin Tiz_h_ah
Zindakheyl’
Zintnza
Zir Pan
Zokum Kheyl
Zokumkhel
Zondi Kheyl
Zor-Kot
Zormat
Zrande Ghunday
Zukumkheyl’
Zundikheyl’
Zur Kowt
Zurkot
Zutni Kheyl
Zutnikhel
Zutnikheyl’

Welcome!

The real time radar images on Meteox provide an accurate view of the weather situation in Europe. In combination with the real time satellite images showing clouds, low depression areas or the sun, a great view of the weather in Europe is provided as well. Other than the live radar- and satellite images, Meteox provides weather forecasts for any location in the world, detailed per 3 hours or per day with high/low temperatures for any location worldwide.

use of data

Hint

checkout our Android apps and iOS app, get rainalerts upfront and watch the rainradar on your mobile!