Choose a location in afghanistan
the world - Asia - afghanistan


  All regions

Badakhshan
Badghis
Baghlan
Balkh
Bamian
Farah
Faryab
Ghazni
Ghowr
Helmand
Herat
Jowzjan
Kabol
Kapisa
Konarha
Konduz
Laghman
Lowgar
Nangarhar
Nimruz
Oruzgan
Paktia
Paktika
Parvan
Quandahar
Samangan
Takhar
Vardak
Zabol

  All cities in Oruzgan
Daykondi
Šašburja
Šaškharwari
Šašpar
Šašpi
Šabedak
Šadbarg
Šah Zafar
Šahbed
Šahlej
Šahmašhad
Šahmansur
Šahnay
Šahrah
Šahre Temur
Šahrestan
Šahwalay
Šahwali
Šahzan
Šajoy
Šakelah
Šakh Tut
Šakhak
Šakhalpaya
Šakhtaka
Šala
Šalgham
Šamšersang
Šamakhel
Šamali Kala
Šanawda
Šanawur
Šar
Šaraban
Šarah
Šarif
Šarqi Carmgar
Šartoghay
Šawgirak
Šayna
Šaytana
Šebar
Šegatag
Šegatak
Šegeti
Šekh Ali
Šekhmiran
Šekhmohammed
Šekhmohd
Šekhrahman
Šekhsangak
Šeng
Šerghalji
Šerkhana
Šero
Šes Ulya
Šewna Bughzak
Šewna Kharbitak
Šewnapešel
Šeyana
Šeyanah
Šiška
Šibar
Šik
Šina
Šinalis
Šinaqala
Šineya
Šinghula
Šinia
Šinya Margha
Šinya-i-Jengane Kalan
Šinya-i-Sabzak
Šinya-i-Takht
Šinya-wa Nawqal‘a
Šinyah
Šinyahmaqbul
Šinye Mazar
Šiwna Tughay
Škunak
Šna Kala
Šokhak
Šokhay
Šokorabad
Šorange Šamali
Šorange Jonubi
Šortaq
Špelegh
Špeteh Pakheh
Šuše Sufla
Šuše Ulya
Žaraqa
‘Abas‘ali
‘Abbas‘Ali
‘Abd ol Kalay
‘Abd or Razzaq
‘Abdullahkhan
‘Adasak
‘Adelah
‘Ali Shirza’i
‘Alidad
‘Alijam
‘Alizabu
‘Ama-toghay
‘Omeh Towghi
’Adela
Ašiza’i
Ašra
Ašre Kalay
Ab Bordeh
Ab Burdeh
Ab Darreh
Abasali
Abburda
Abchak
Abdurrazak
Abegak
Abkul’
Abparu
Abqol
Abqowl
Abr-e Kalo
Abtak
Abtugak
Adasak
Adin Kalay
Aduzai
Aduzay
Agadzhan
Aghelsang
Aghighol
Aghighul
Agigul’
Ahangar
Ajrestan
Akhingar
Akhingaran
Akhtam
Akhtan
Akhteh Khaneh
Akhvond Zadeh Kariz
Al’kozukalay
Aladad
Aladu
Alahsang-e ‘Olya
Alahsang-e Soflá
Alamtaw
Alasang-e Soflá
Alasange ‘Ulya
Alasange Sufla
Alasangi-Sufla
Alasangi-Ulia
Alekowzay
Alekozay
Alidad
Alidzham
Alikozai
Alisherzai
Alizabu
Alkozo Kalay
Alkuzo Kalay
Allahwas
Allakhvas
Alowgak
Aluca
Alucha
Alucheh
Amatogay
Amej
Amich-e Sad Khaneh
Amoj
Amowj
Ana Kalay
Anar Juy
Anardzhoy
Angarchit
Angarcit
Angurak
Anir Joi
Anjirbash
Aral’
Arcagak
Arg-e Sabz
Arghelisang
Arghinak
Arghowr
Argilisang
Arginak
Arzanzar
Asb Mordeh
Ashra
Ashrah
Ashrakalay
Ashri Kalay
Asia Khaneh
Asmordeh
Aspmeydan
Astarkharbida
Astarkharbideh
Asyakhana
Atosang
Audam
Auparu
Aurang
Avarnev
Avdarreh
Awarew
Awarnew
Awbi Lali
Awcak
Awchak
Awgak
Awlam Qol
Awlam-qul
Awrang
Awtak
Baba Wali
Babadad
Babca
Babchah
Baburkalay
Bagakhi
Bagh-e Chineh
Bagh-e Khowshak
Bagh-e Mirasan
Bagh-e Yusof
Bagh-khosak
Baghakhi
Baghale Dehyak
Baghe Šekh
Baghe Cina
Baghe Yosuf
Bagi-Yusuf
Bagrezar
Bagrizar
Bakalay
Bakhbi
Bala Qowl
Bala-ye Band
Bala-ye Sofreh
Balažara
Baladašt
Baladasht
Balagh
Balagh Chineh
Balagh Cineh
Balanasar
Balaqol
Balazharah
Balekoh
Balekuh
Baliband
Balikokh
Balkhak
Balna Bughzak
Balna Tughay
Balnah Bughzak
Balnah Kharbitak
Balnah Tughay
Baloc
Baloce Band
Balochi-Band
Baluch-e Band
Bambalestan
Band-e Bagh
Band-e Baq
Band-e Say
Band-e Toghay
Band-e Tughay
Bandeh Mordeh
Bandi-Togay
Bankdzhoy
Bar ‘Ali
Bar Kariz Kalay
Baradzhay
Barakjay
Bardzhoy
Bare Zar
Barghanajuy
Barghanehjuy
Barghas
Barghowsang
Bargir
Barizar
Barjuy
Barkanšewna
Barkanbala
Barkanshewnah
Barmanay
Barmani
Barughsownak
Barugsunak
Bayanzo Kalay
Bayanzukalay
Baybogha
Baybowghah
Bayka
Baykho
Baykhu
Baz-e Bala
Bazar Teri
Bazar-e Teri
Bazari-Tiri
Bešnay
Bebanak
Bechikah
Becika
Bedarkarez
Benaghol
Beranehgak
Beshnay
Bewa
Bewah
Bidak Kariz
Bidakan
Bidar Kariz
Bijiga
Bijigah
Bikhe Kowtal
Bilandzai
Bilandzhay
Binaghul
Binagul’
Binibed
Binighol
Binighul
Binigul’
Biniqolak
Bishnay
Bluchi
Bluci
Bolagh Cineh
Boland Juy
Bolandzay
Bolboli
Bomay
Bomirku
Borah Ganah Kalay
Boreh Ganeh
Borgosang
Botaw
Bow Mirak
Bowksah
Bowm
Bowm-e Patan
Bozmordeh
Bu ‘Ali
Bucakhana
Bucay
Buchakhanar
Buchakhaneh
Bulakchina
Bulboli
Bum Mabayn
Bum-e Duldul
Bum-e Mabeyn
Bum-e Mulganak
Bum-e Patan
Bumay
Bume Mabayn
Bumi-Dul’dul’
Bumi-Mul’ganak
Bumi-Patan
Bumirqu
Bun’yagul’
Bunyaghol
Bunyahghowl
Burakhgana
Burakoshteh
Burgasunak
Burghasownak
Burghu Sang
Burnajuy
Buzmurda
Cašma-i-Miran
Cašmak
Cašmasar
Cabalak
Caca Or Kalay
Cagey
Caghan
Cahar Myar
Caharasyab
Cahardakhak
Cahardu
Caharpalang
Cahcah
Caheah
Cak
Caka-i-Ghocan
Cakajoy
Cakar
Calabey
Canarak
Canqiš
Caprasak
Caqu
Caraspu
Cardogak
Carkhawak
Carmestan
Carnawer
Caroba
Catnaw
Cawga
Cayaw
Cecar
Ceghak
Cehelgazi Baba
Cehelmoni
Cekak
Cekza’i
Celawuh
Cenarak
Chabalak
Chachah Owr Kalay
Chachaorkalay
Chaghan
Chah-e Gorg
Chahar Asiab
Chahar Miar
Chahar Sad Khaneh
Chahardahkhak
Chahardogak
Chahardu
Chaharkhawak
Chaharnawer
Chaharubah
Chaka-ye Ghuchan
Chakadzhoy
Chakajuy
Chakayi-Gochan
Chakeh-ye Ghuchan
Chakharasiab
Chakhardu
Chakharm’yar
Chakharpalang
Chakhchakh
Chal’
Chalabay
Chalabey
Chamarqul
Chankish
Chanqish
Chaphasak
Chaprasak
Chaqu
Chardogak
Chardugak
Charkhavak
Charkhawak
Charmestan
Charmistan
Charnavar
Charoba
Chashmak
Chashmayi-Miran
Chatnau
Chatnaw
Chatnow
Chawgah
Chayaw
Chegak
Cheghak
Chehelgazi Baba
Chekak
Chekzai
Chelawuh
Chelawuk
Chenar Tu
Chenarak
Chenarjuy
Cherag
Cheshmeh-ye Miran
Chewporshodeh
Chewpurshode
Chikhil’gazi-Baba
Chikhil’moni
Chinaab
Chinah Ab
Chinar Tu Kaly
Chineh Kalay Kariz
Chinekalay
Cholu
Chowkrizar
Chowrake
Chowtu
Chukrijoy
Chukrijuy
Churyah
Chutu
Ciji
Cina Ab
Cine Kalay
Cokrizar
Colu
Colung
Corake
Cucan
Curya
Cutu
Dašt
Dašte Kata
Dab Kalay
Dahan Badak
Dahan Barowti
Dahan Gharak
Dahan Ghargholah
Dahan Qawray
Dahan Rowghani
Dahan Sakhijay
Dahan Say
Dahan-e ‘Olumqowl
Dahan-e Adirah
Dahan-e Aghelak
Dahan-e Ashtarlay
Dahan-e Badnow
Dahan-e Bum
Dahan-e Buryah
Dahan-e Chaka
Dahan-e Chakeh
Dahan-e Charkh
Dahan-e Deglij
Dahan-e Divalak
Dahan-e Duldul
Dahan-e Durop
Dahan-e Gardesh
Dahan-e Gerdbid
Dahan-e Gharak
Dahan-e Ghojorbash
Dahan-e Ghurghori
Dahan-e Giro
Dahan-e Gurgak
Dahan-e Hadyeh
Dahan-e Hamrah
Dahan-e Jamal
Dahan-e Jangal
Dahan-e Jangjay
Dahan-e Jawz
Dahan-e Jawzak
Dahan-e Jengu
Dahan-e Kargasnaw
Dahan-e Kargasnow
Dahan-e Karimdad
Dahan-e Kayan
Dahan-e Kelagay
Dahan-e Keti
Dahan-e Kharparan
Dahan-e Kheyr‘ali
Dahan-e Khowju
Dahan-e Khurlan
Dahan-e Khushkak
Dahan-e Korun
Dahan-e Kotahkoshteh
Dahan-e Lasaw
Dahan-e Madyunza’ideh
Dahan-e Malmunjak
Dahan-e Menagak
Dahan-e Mirdad
Dahan-e Naw Deraz-e
Dahan-e Naw El
Dahan-e Naweh-ye Gorg
Dahan-e Nowbid
Dahan-e Nowchah
Dahan-e Owbeh
Dahan-e Podineh
Dahan-e Poshteh Rowgh
Dahan-e Qalandaran
Dahan-e Qarabagh
Dahan-e Qeramat
Dahan-e Qorbani
Dahan-e Qorowtak
Dahan-e Qotqoti
Dahan-e Qowl
Dahan-e Qul
Dahan-e Qumqul
Dahan-e Rahnow
Dahan-e Ramah
Dahan-e Rangin
Dahan-e Rebatak
Dahan-e Robatak
Dahan-e Rowbatak
Dahan-e Sabzak
Dahan-e Sadu
Dahan-e Sangshanda
Dahan-e Sangshandeh
Dahan-e Sangu
Dahan-e Sarmaqowl
Dahan-e Say
Dahan-e Sendak
Dahan-e Sewak
Dahan-e Sharaban
Dahan-e Shurkak
Dahan-e Siah Darrah
Dahan-e Sibak
Dahan-e Sirak
Dahan-e Sorkhnaw
Dahan-e Sorkhnow
Dahan-e Sukhtehqowl
Dahan-e Sulbi
Dahan-e Takhah
Dahan-e Takht
Dahan-e Taqmasjed
Dahan-e Tasqowl
Dahan-e Urkhan
Dahan-e Ushay
Dahan-e Vadmah
Dahan-e Valad
Dahan-e Valitak
Dahan-e Zard Sang
Dahan-i-Shin Maqbul
Dahan-nalak
Dahandeh
Dahane Šakhsak
Dahane Šewnaw
Dahane Aštarlay
Dahane Baze Bala
Dahane Caka
Dahane Carkh
Dahane Gardeš
Dahane Ghojurbaš
Dahane Kajak
Dahane Khoshkak
Dahane Kotakušta
Dahane Malmastowk
Dahane Mengak
Dahane Nawca
Dahane Omarshah
Dahane Qolleh
Dahane Qollen
Dahane Sangšanda
Dahane Sebak
Dahane Ur
Dahane Uzmuk
Dahaneh Baze Bala
Dahaneh Darreh
Dahaneh Darreha
Dahaneh Esrak Malazar
Dahaneh Kajak
Dahaneh Karas
Dahaneh Khubak
Dahaneh Mengak
Dahaneh Now Darreh
Dahaneh Shakhsak
Dahaneh Shewnaw
Dahaneh Takhah
Dahaneh Uzmuk
Dahaneh-ye Takhah
Dahanghi
Dahankurak
Dakhanbadak
Dakhanburuti
Dakhangarak
Dakhangargula
Dakhani-Adira
Dakhani-Agilak
Dakhani-Akhingaran
Dakhani-Ashtarlay
Dakhani-Badnau
Dakhani-Bor’ya
Dakhani-Chaka
Dakhani-Dorup
Dakhani-Dul’dul’
Dakhani-Dzhangdzhay
Dakhani-Dzhauzak
Dakhani-Dzhingu
Dakhani-Garak
Dakhani-Gardish
Dakhani-Giru
Dakhani-Gudzhurbash
Dakhani-Gurguri
Dakhani-Kalandaran
Dakhani-Kargasnau
Dakhani-Karimdad
Dakhani-Khad’ya
Dakhani-Khamra
Dakhani-Kharparan
Dakhani-Khasanak
Dakhani-Khayrali
Dakhani-Kiramat
Dakhani-Kotakushta
Dakhani-Kul’
Dakhani-Kurbani
Dakhani-Kurutak
Dakhani-Kutkuti
Dakhani-Lasau
Dakhani-Mad’yuzaida
Dakhani-Menagak
Dakhani-Mirdad
Dakhani-Naubed
Dakhani-Naucha
Dakhani-Naudarazi
Dakhani-Navayi-Gurg
Dakhani-Naveel’
Dakhani-Oba
Dakhani-Pudina
Dakhani-Rakhnau
Dakhani-Rangin
Dakhani-Sadu
Dakhani-Sangshanda
Dakhani-Siakhkul’
Dakhani-Sokhtakul’
Dakhani-Surkhnau
Dakhani-Takha
Dakhani-Takht
Dakhani-Takmasdzhid
Dakhani-Taskul’
Dakhani-Valitak
Dakhanizardsang
Dakhankauray
Dakhankorak
Dakhanrogani
Dakhansakhidzhay
Dakhansay
Dalah
Dalghanah
Dalghaneh
Dane Šalej
Dane Neglej
Dane Now Bandak
Dane Tagak
Dangak
Darazdzhoyi-Dzhanubi
Darazjoye Šamali
Daraztag
Darmech
Darrabafir
Darrah Bafir
Darrah-e Kesht
Darreh-ye Farakh
Darreh-ye Seyyedan
Darrehe Kešt
Darvana
Darvaneh
Darwanah
Darya Mec
Darya Mech
Daryazar
Dastanay
Daurkachari
Davanakul’
Daykondi
De Ba Kalay
Degtowr
Deh Now
Deh Pitab
Deh Ravod
Deh Rawod
Deh-e
Dehjawz-e Barekza’i
Dehjawz-e Barikzay
Dehjawze Barekzi
Dehjuy
Dehrang
Dehravud
Dehyak-e La‘lbeyg-e Janubi
Dehyak-e La‘lbeyg-e Jonubi
Dehyak-e La‘lbeyg-e Shomali
Dehyake-La’lbege Šamali
Dehyek-e La‘lbeyg-e Jonubi
Dekh”yaki-Lal’begi-Dzhanubi
Dekh”yaki-Lal’begi-Shamali
Dekh”yaksurkanay
Dekh”yavzi-Barikzai
Dekhdzhauzi-Barikzam
Dekhdzhauzi-Barikzi
Dekhdzhauzi-Khasanzi
Dekhdzhoy
Dekhravut
Dektowr
Delbinak
Delghanah
Delghanah-ye Bala
Deradzhoy
Derajuy
Derapit
Derau
Derazdzhoyi-Shamali
Derazjay Jonubi
Derazjuy-e Shomali
Dervay
Didawaz
Dideh Vaz
Dil’gana
Dil’ganaii-Bala
Divaneh Qowl
Do Yar
Doan-e ‘Olya
Doan-e Soflá
Doane ‘Ulya
Doane Sulfa
Dogdarma
Dolanday
Dom-e Juy
Donalagak
Dorfeshanak
Dorup
Dosang-e ‘Alijan
Dostbeg
Dowlat Eli
Dowlatshahi
Dowr Kachari
Duani-Sufla
Duani-Ulia
Dughdarmah
Dulanday
Dur Gol Kalay
Duršanak
Durdzhi
Durfešanak
Durfishanak
Durgul’kalay
Durmay
Durshanak
Dusangi-Alidzhan
Dust Beyg
Dzangal
Dzhaktor
Dzhal’bay-Dzhanubi
Dzhal’bay-Shamali
Dzhalezay
Dzhambirak
Dzhamkush
Dzhangalak
Dzhankhankalay
Dzhari-Dzhingani-Khurd
Dzhari-Gargara
Dzhari-Karamzar
Dzhari-Sarkul’
Dzhari-Shakh
Dzhari-Shakhkul’
Dzhaudar
Dzhauzak
Dzhauzari
Dzhauzi
Dzhauziri
Dzhayi-Kaka
Dzhelanikarez
Dzhosha
Dzhoyi-Mazar
Dzhoyi-Mirkhazar
Dzhoyi-Nau
Dzhoyi-Sharak
Dzhugdar
Ešpešan
Ešpušta
Eštu
Ecešk
Echeshk
Ekhtiaro
El’safi
Elaso
Elasownak
Elasunak
Ele Gholam
Elesunow
Eli Gholam
Eli-Gulyam
Elibaka
Elibakah
Elsa‘i
Elsafi
Elsha‘i
Epibuz
Eshpeshan
Eshposhteh
Eshtu
Espargak
Especan
Espechan
Espibuz
Espilan
Espisang
Espitagh
Espizarak
Espok
Espowk
Espuk
Estajik
Eynak
Faramuz
Firuz Kalay
Firuzeh
Forakh Talah
Furakhtala
Gadamšar
Gadamshar
Gagal’
Galpakhal
Gandanay
Gandaqowl
Gandehnay
Gandira
Gandireh
Ganigay
Garakh
Garaki-Bala
Garaki-Pain
Garbi-Charmgar
Gardan Qal‘eh
Gardan-e Bid
Gardan-e Khak
Gardan-e Tup
Gardanbala
Gardank-e Lak
Gardankilak
Gardantup
Gardowberdah
Garduberdah
Gardubirda
Garmepay
Garsang
Gav Shakh
Gaverkul’
Gavmarg’yan
Gavmargian
Gawšakh
Gawshakh
Gaznigak
Geldan
Gerd
Gerd Jangal
Gerdak
Gerdbid
Gernay
Gerney
Ghab-e Qowl
Ghajurbash
Ghala
Ghalah
Ghalaw
Ghalghu
Ghanigay
Ghanigay Kalay
Ghar Sang
Gharak-e Bala
Gharak-e Pa’in
Gharbi Carmgar
Gharbi Charmgar
Ghargharah
Ghargharih
Gharibšah
Gharibshah
Gharmah
Gharme Pay
Gharmeh
Gharmeh Pay
Ghawak
Ghawcak
Ghawch Now
Ghawch Qowl-e
Ghawchak
Ghawchi
Ghawchqol
Ghawci
Ghawcqul
Ghaweqol
Ghawuc
Ghawuch
Ghaznigak
Ghebe
Ghec
Ghech
Ghocane ’Ulya
Ghocane Sufla
Ghochan-e ‘Olya
Ghojowrak
Gholam‘eli
Gholamparandeh
Gholjutu
Ghonaghak
Ghowchak
Ghowchi
Ghowdar
Ghowj
Ghowj Gerd
Ghowjowrak-e Soflá
Ghowljutu
Ghownaghak
Ghowyeneh
Ghuch Qowl
Ghuchan-e Soflá
Ghucqul
Ghuj
Ghujurak-e Soflá
Ghundasang
Ghundeysang
Ghuruc
Ghuruch
Ghuruzdak
Ghuyena
Girdbed
Gizab
Gošmonti
Goštakht
Gochani-Sufla
Gochani-Ulia
Godagakh
Gogarbash
Gojarbash
Gol Khalan
Gol-e Badam
Golchindeh
Golchindeh-ye Bala
Golhavas
Golkhaneh
Golkhvajeh
Golkhvesh
Golkhvosh
Golmir
Gomab
Gombad
Gombadeh
Gordak
Gornay
Gorzak
Gosang
Goshmonti
Gowg
Gowsang
Gozuk
Gudahgah
Gudzhurak
Gudzhuraki-Sufla
Gul’khavas
Gul’khodzha
Gul’khush
Gulchinda-e Bala
Gulhawas
Gulkhalan
Gulkhuš
Gulkhwaja
Gulkwaja
Gumaw
Gundasang
Gurak
Gurdak
Gurdzhizay
Gurjiza’i
Gurzak
Gus_h_ah
Gushmonti
Gushmunti
Gushtakht
Gushtkhor-e Bala
Guzar Bash
Guzuk
H_asangul
H_elmanti
H_okumati Gizaw
H_osayni
Halabid
Haramšah
Havarak
Hazar Qadam
Hazarehgay
Hendugak Kariz
Hezar Derakht
Howtah
Ila-gholam‘ali
Ilah Gholam ‘Ali
Ilasang
Ilasu
Ilisonau
Ilitak
Irgi
Is¯ar
Ishakzi
Ishar
Istak
Jahwez
Jakah
Jaktowr
Jalbay
Jalezay
Jambirak
Jamkhosh
Jamkhuš
Jamkhvosh
Jangalak
Jankhan Kalay
Janubi
Janubi Kala
Jar-e Ashtaru
Jar-e Gharghareh
Jar-e Jengan-e Khord
Jar-e Karamzar
Jar-e Kharparan
Jar-e Pa’in
Jar-e Sar Kowl
Jar-e Sarqowl
Jar-e Shahqowl
Jar-e Shakh
Jar-e Shurah
Jare Šahqol
Jare Šakh
Jare Šora
Jare Aštaru
Jare Pa‘in
Jare Uštoran
Jargalak
Jarieh Khaneh
Jaryeh Khaneh
Jawfalal
Jawqowl
Jawuz
Jawzak
Jawzari
Jawzi
Jay-e Kakah
Jaye Kaka
Jebgina
Jelawrak
Jermah
Jibginah
Jilani Kariz
Jimaluq
Joša
Jonubi Kala
Jop
Jos¯a
Jowghulak
Joye Šarak
Joye Asya
Joye Sag
Joye Sharak
Joye Tut
Joynu
Ju-ye Asiah
Ju-ye Mazar
Ju-ye Now
Ju-ye Tut
Jughdar
Jugholak
Julagan
Jup
Jushah
Juy-e Amrud
Juy-e Mirhezar
Juy-ye Mazar
Juy-ye Mirhazar
Juy-ye Sag
Juy-ye Sharak
Juydeh
Juynow
Juyran
K’yagak
Kšata Karez Kalay
Kšatta Gawrgin
Kšatta Karez
Kšatta Ošay
Kabchirak
Kabchirakzar
Kacala
Kachakkalay
Kadalak
Kadzhakhune
Kadzhavi
Kadzhgul’
Kadzhidzhauz
Kadzhiran
Kadzhlal’
Kafak
Kafaki-Bala
Kaftarkhaneh
Kaj Darrah
Kaja Khune
Kajabi
Kajah Khuni
Kajawi
Kajghul
Kaji Jawz
Kaji Kharbid
Kajiran
Kajkaman
Kajlol
Kajlul
Kajran
Kakarak
Kakhchobak
Kakrak
Kakrak-e Bala
Kakrak-e Gharbi
Kakrak-e Sharqi
Kakrak-Garbi
Kakrak-Sharki
Kakraka
Kal‘atak
Kal’atak
Kala Kalah
Kala-i-Hazar Kadam
Kaladuzdu
Kalah Kalah
Kalalash
Kalan Kariz
Kalan-Karez
Kalanqol
Kalanqowl
Kalapitava
Kalayi-Kala
Kalayi-Rag
Kalayi-Sangi
Kalayi-Surkh
Kalayi-Zari
Kalbi ‘Abbas
Kanagak
Kanakhurda
Kanati-Dzhungay
Kand Kalay
Kandehpay
Kandkalay
Kandu-ye ‘Olya
Kandu-ye Bala
Kandu-ye Soflá
Kanehkhordeh
Kar’yakhamra
Kar’yayi-Bakhram
Kar’yayi-Sarkul’
Karaca
Karachah
Karacheh
Karak Towghay
Karaktogay
Karakunda
Karamzar
Karamzarak
Karbala’i
Karbulak
Karchug
Karchugh
Karchugul’
Karcugh
Kareze Šahwali
Karezi-Khakbad
Karezi-Khalifa
Karezi-Khayru
Karezi-Shakhvali
Karezi-Sosanak
Kargadzhor
Karghara
Karghareh
Kargiwak
Kariz-e Khakbad
Kariz-e Khalifeh
Kariz-e Khayro
Kariz-e Seyyedha
Kariz-e Shah Vali
Kariz-e Susanak
Karizpay
Karkas
Karlagho
Karlagu
Karvansara-ye Bala
Karvansara-ye Pa’in
Kasimkalay
Katadarakht
Katajik
Kataseb
Katatala
Katkay
Kauray
Kawkak
Kawray
Kawri
Kešak
Kešay
Kelij
Keljoy
Keljuy
Kermak
Keshay
Kha’ik
Khadasnau
Khadzh’yanukalay
Khadzhi-Ismail-Kalay
Khadzhigangin
Khagelak
Khak-e Baba
Khak-e Bachegan
Khak-e Bibi
Khak-e Faqir
Khak-e Fulad
Khak-e Tajekan
Khakšahrak
Khake Bachegan
Khake Mulla
Khake Shadi
Khakhana
Khakhanah
Khaki-Baba
Khaki-Bibi
Khaki-Mulla
Khakrizak
Khakshahrak
Khaktah
Khalabed
Khalacak
Khalachak
Khalazar
Khalehzar
Khalilae
Kham
Kham-e Mastan
Khar Anjir
Khar Bidak
Khar Khundak Kalay
Khar Sang
Kharamshakh
Kharanay
Kharbetak
Kharbitak
Kharbulagh
Kharghul
Khargošak
Khargul’
Kharjal
Kharkundakkalay
Kharnayak
Kharni
Kharowf
Kharpakay
Kharuf
Khasanak
Khasanakkalay
Khatok
Khatowk
Khauzaki-Sufla
Khavalak
Khawalak
Khayginadzhoy
Khayginajoy
Khayginajuy
Khayginehjuy
Khayrali
Khazaragay
Khazarkadam
Khazaw
Khederbaš
Khederbash
Khedir-e Bala
Khedir-e Pa’in
Kheljayak
Kherazar
Khers Khaneh
Kherskhaneh
Kheyl
Kheyr ‘ali
Khiderbash
Khindugakkarez
Khirazar
Khirskhana
Khodaydadkhan
Khodzha-Akhmed
Khodzhazay
Khoju
Kholasa
Kholaseh
Khordi
Khordjuy
Khorma
Khoshk Ab
Khoshk Darreh
Khoshkab
Khoshkabeh
Khoshkeh Rud
Khoshko Kharab
Khoshli
Khosrow
Khowar
Khuškab
Khuškdara
Khuškhuy
Khuško Kharab
Khušli
Khubak
Khudaydadkhan
Khudzhral’
Khulasa
Khunya
Khunyah
Khurddzhoy
Khurlan
Khus¯khadir
Khus¯u
Khusamad
Khushkab
Khushkdara
Khushkkhoy
Khushkukharab
Khuvar
Khvajeh Barmah
Khvajeh Bay
Khvajeh Goli
Khvajeh Khadir
Khvajeh Nikbay
Khvajeh Vurosh
Khvajeh-ye Ghar
Khvod
Khvosh Khadir
Khvoshamad
Khvoshkhuy
Khwaj-e Ghar
Khwaja Nekbay
Khwajabay
Khwajagoli
Khwajaworuš
Kishak
Kishay
Kocak Kalay
Kochkak
Kockak
Kodigak
Kodkin
Kodzhi
Kohe Sa
Kohe Sange Juj
Kohneh Asiab
Kohneh Qal‘eh
Kohneh-el
Kohnehdeh
Kohnehnavar
Kokhi-Sa
Komrunak
Kondelan
Korbuzakkalay
Kotahkoshteh
Kotakušta
Kotigak
Kowla
Kowlah
Kowraw
Kowtal
Kowtigak
Kowyetu
Kowz Botaw
Koz Botaw
Ks_h_atah Garmab
Ks_h_atah Kariz
Kshata Kariz Kalay
Kshatah Owshay
Kshatakarez-Kalay
Kshatta Karez
Kshattagarmab
Kshattagaurgin
Kshattah Gawrgin
Kshattah Kariz
Kshattaoshay
Ku Rava
Kuchangi
Kuchek Kalay
Kuchkel
Kuchkel’
Kuchnay Jangalak
Kuchnay-Dzhangalak
Kuckak
Kuckel
Kucnay Jangalak
Kudigak
Kudikhana
Kudikhaneh
Kudukak
Kuh-e Degak
Kuh-e Rig
Kuh-e Sa
Kuh-e Sang-e Jowj
Kuhna Qal‘a
Kuhna-asyab
Kuhna-el
Kuk Darrah
Kuk Darreh
Kukhnadekh
Kuli-Folad
Kuli-Piri
Kuli-Seyida
Kumronak
Kun-e Gav
Kune Gaw
Kuni-Gav
Kur Mordeh
Kuralah
Kurangak
Kurbozak Kalay
Kurgdzhoy
Kurkak
Kurtagh
Kutakushta
Kuyetu
Kuyitu
L’varemena
L’vargarmab
L’vargaurgin
L’varkakrak
L’varlag
L’varoshay
Lablan
Ladugak
Lagarak
Lagharak
Lakhšumsang
Lakhshum Sang
Lakhtogay
Lakhtoghay
Lakhtowghay
Lakhtowghi
Lakulay
Lal’mukhammedkor
Lala-muj
Laleh-Mowj
Landay Waleh
Lande Sar Tangi
Landi Cenar
Landi Chenar
Landi Waleh
Landichinar
Landivala
Langarak
Largi
Lasaw
Letak
Locak
Lochak
Logurqowl
Lowkah
Loy Šakor
Loy Ghoyena
Lublan
Lund’yana
Lurij
Luy Ghuyena
Luy Ghuyeneh
Luy Shakowr
Lwar Ab Paran
Lwar Kakrak
Lwar Ošay
Lwar Owshay
Lware Mena
Mašak
Madreseh
Madzhnun
Makhmudkarez
Malajok
Malajuk
Malek Bowr Kalay
Malezay
Maliza’i
Malizay
Malkhuk
Malmastowk
Malmastuk
Malmonjak
Malmunjak
Mamaluq
Mand’yak
Mandyak
Mani Ghar
Manighar Kalay
Mansurak-e ‘Olya
Mansurak-e Soflá
Mansuraki-Sufla
Mansuraki-Ulia
Mantapay
Mantegak
Mantigak
Manzelak
Mar Khvor
Marbolaq
Marbulaq
Mardaksang
Markaz-e Kajiran
Markaz-e Kajran
Markazi-Kadzhiran
Markhor
Marqul
Mashak
Masrowk
Masruk
Maymay
Mazar Qul
Mazbo
Meše Sufla
Meše Ulya
Melmastok
Melmastowk
Menagehqul
Menagigul
Menare Mian
Menareh Mian
Menareh Pay
Menareh Sar
Menasang
Mengak
Mes¯e ’Ulya
Mesh’ulya
Mesqolake Bala
Mesqolake Pa’in
Mesqowlak-e Bala
Mesqowlak-e Pa’in
Meydan-e Mal
Miam Do
Mian Do Ab
Mianadasht
Mianadekh
Miandau
Mianeh Band
Mianeh Deh
Mianeh Juk
Mianehdeh
Miani Do
Mianteg
Miantigh
Miju
Minah
Minah Qowl
Minaqol
Minaqolak
Minaqowlak
Minare Mian
Minare Pay
Minare Sar
Minasang
Mir ‘Ali
Mir ‘Ata Kala
Mir Ajal
Mir Azarak
Mir Gholam
Mir Gholam-e Mianeh
Mir Gholam-e Pa’in
Mir-Afzal’-Karez
Mirbay
Mish-e ‘Olya
Mish-e Sofla
Miskulaki-Bala
Miskulaki-Pain
Morghak
Moruc
Moruch
Morvari
Moshtaq
Mušmi
Muštaq
Mukhammedkhuseyn-Dzhankalay
Mulmay
Mundeh
Murigak
Muruch
Musá Khan Khuni
Musá Zay
Musakhan Khune
Musakhankhune
Musar Kheyl
Musáza’i
Musázi
Mushmi
Muzurmay
Myam Do
Myanadašt
Myanajok
Myantegh
Na’ibargi
Nadak
Nadzhak
Nagab
Najak
Namazga
Nasah
Nasirkarez
Nasu
Nauashar
Naudarazi-Sufla
Naudarazi-Ulia
Naudeval’
Naudzhok
Naudzhoy
Nauguli
Naukala
Naumazar
Naumurcha
Naurezak
Nausev
Naushakh
Nav’ay
Navabkhan
Navah-ye Nadak
Navalis
Navari-Said
Navari-Seyidi-Khvarzar
Navayi-Bedad
Navayi-Dzhau
Navayi-Taba
Navbordeh
Navealidad
Navedera
Naveel’
Naveh-ye Bidad
Naveh-ye Garmzar
Naveh-ye Nadak
Naverau
Navesirak
Navetala
Navor-e Payendeh
Navuri-Payinda
Navvabkhan
Naw Deraz-e Soflá
Naw-ašar
Naw-e ‘Alidad
Naw-e El
Naw-e Rah
Naw-e Talah
Naw’ay
Nawšah
Nawa-e Mohd Khwaja
Nawa-i-Jaw
Nawa-i-Taba
Nawabkhan
Nawagak
Nawah-ye Jaw
Nawah-ye Tabeh
Nawajoy
Nawajuy
Nawar-e Seyyed-e Khwarzar
Naway Khel
Nawburda
Nawchu
Nawcu
Nawderaz-e ‘Olya
Nawe Direh
Nawe Ghulja
Nawe Ghuljah
Nawe Jam
Nawe Jaw
Nawe Sirak
Nawe Tala
Naweles
Nawer-e Sa‘id
Nawgholi
Nawjok
Nawjowk
Nawjoy
Nawjoye ‘Ulya
Nawjoye Sulfa
Nawjuk
Nawmilak
Nawmurca
Nawqala
Nawrak
Nawrizak
Nawsew
Nawsokhta
Nawtakah
Nawtonak
Nawtownak
Nawur-e Payandeh
Nawzamin
Naychah
Naycheh
Naychin
Naycin
Naykul’
Nayqol
Nayqowl
Naz¸ir Kariz
Nazbi
Nekowza’i
Nekoza’i
Ney Kharu
Nikah
Nikuza’i
Niljoy
Niljuy
Ninak-e Bala
Ninak-e Pa‘in
Nolokak
Now Ashar
Now Bandak
Now Bid
Now dak
Now Darreh
Now Deh
Now Deraz-e ‘Olya
Now Dival
Now Gonbad
Now Juy
Now Juy-ye ‘Olya
Now Juy-ye Soflá
Now Madeh
Now Mazar
Now Morcheh
Now Qala
Now Rah
Now Shah
Now Sukhteh
Now Zamin
Nowbar
Nowdivar
Nowghowli
Nowgoli
Nowkruz
Nowlukak
Nowmazar
Nowmilak
Nowqal‘eh
Nowrak-e Bala
Nowrak-e Pa’in
Nowraki
Nowrizak
Nowsew
Nowshah
Nuhhala
Nyalu
Obowtu
Oleat
Olum Qowl
Olumbag
Olumbagh
Olumqol
Onowk
Ordu Khak
Orozgan
Oruzgan
Osa’i
Oshtormordeh
Owbeh
Owbeh Gak
Owlang
Owliat
Owlowmqul
Owsah‘i
Owzmuk
P’yazi-Bala
P’yazi-Pain
Pa-ye Bum
Pa-ye Puzeh
Pa-ye Qowl
Pa‘in Darrah
Pa’in-e Mir Gholam
Pašnay
Pahlusang
Pakara
Pakhlusang
Pala Sang
Palmakhatun
Palmurgh
Panajoy
Panajuy
Panwa
Parkam
Parvanda
Parvandeh
Pashnay
Pasinil
Patank
Pay Bariki
Pay Ghasur
Pay Golkhar
Pay Jaghatala
Pay Jaghatalah
Pay Jaminaw
Pay Kela
Pay Kelah
Pay Kotal
Pay Kowtal
Pay Kowtalak
Pay Nili
Pay Seb
Pay Sib
Pay Tagaw Lowr
Pay Tagawlor
Pay Towtu
Pay Tutu
Pay-kalbak
Payandeh‘Ali
Paye Ghi
Paye Puza
Payindaali
Payindakhune
Paykadzhak
Paykajak
Paykotal
Paykotalak
Paykowtal
Payqol
Payqowl
Payqul
Payseb
Paytutu
Peše Puza
Peše Qešlaq
Penman
Pesay
Peshi-Puza
Pesmazar
Petab
Petaudzhoy
Petawjoy
Petawjuy
Pišal
Pišandur
Pišbaq
Pišil
Piškudi
Piaz-e Bala
Piaz-e Pa‘in
Pinah
Pir Javad
Pir Qowli
Pir-Dzhavad
Pirkuli
Pirqoli
Pisay
Pish-e Puzeh
Pishal’
Pishandur
Pishbaq
Pishe Qeshlaq
Pishil
Pishkowdi
Pitab
Pitabjuy
Pitav Juy
Podinah
Pol Band
Pol-e Qurbu
Posht-e Barghehsu
Posht-e Ragh
Posht-e Rowgh
Pot’yan
Potae
Potyan
Powtey
Powtyan
Pušte Barghasu
Pušte Joy
Puštu
Pusht-e Barghasu
Pusht-e Rug
Pushti-Bargasu
Pushti-Dzhoy
Pushtu
Puza
Puzah
Pyaze Bala
Pyaze Pa’in
Qašanay
Qašbar
Qabaghjay
Qabcerakzar
Qabcherakzar
Qabchirak
Qabcirak
Qadalak
Qafak-e Bala
Qakhchubak
Qakhcobak
Qal‘a Laš
Qal‘a Nam
Qal‘a Petawa
Qal‘a-i-Khame Bolagh
Qal‘a-i-Las¯
Qal‘a-i-Petawa
Qal‘a-i-Sangi
Qal‘atak
Qal‘eh Dom
Qal‘eh Petawa
Qal‘eh Petawah
Qal‘eh-i-Hazar Qadam
Qal‘eh-ye Dom
Qal‘eh-ye Dozdu
Qal‘eh-ye Kham-e Bolagh
Qal‘eh-ye Kheybar
Qal‘eh-ye Lash
Qal‘eh-ye Ragh
Qal‘eh-ye Sangi
Qal‘eh-ye Sorkh
Qal‘eh-ye Tanur
Qal‘eh-ye Zari
Qal’a
Qal’a Qoli
Qal’a-i-Qoli
Qal’eh Dum
Qal’eh Nam
Qal’eh-ye Qoli
Qala-i-Hazar Qadam
Qala-ye Now
Qalaca
Qalacheh
Qalatag
Qalatak
Qalaynaw
Qall‘eh Viran
Qall‘eh-ye Sorkh
Qanat-e Jungay
Qar‘i
Qarakundah
Qarchoghul
Qarcoghul
Qarehkondeh
Qarghajur
Qariyeh-e Abd ol Razaq
Qarya-e Khusnazar
Qaryah-e Nili
Qaryah-e Takht
Qaryeh Siah Baghal
Qaryeh-ye Bahram
Qaryeh-ye El
Qaryeh-ye Hamrah
Qaryeh-ye Jamal
Qaryeh-ye Khosh Naz¸ar
Qaryeh-ye Khvosh Naz¸ar
Qaryeh-ye Sar Qowl
Qaryeh-ye Siahbaghal
Qasem Kalay
Qashanay
Qashbar
Qategha
Qawcenay
Qawchenay
Qaweenay
Qawme Shirin
Qayraq
Qešlaqe Hazara
Qešlaqe Kuhna
Qešlaqe Syahbaghal
Qes¯gholak
Qeshghulak
Qeshlaq Pahlu Sang
Qeshlaq-e Hezareh
Qeshlaq-e Kohneh
Qeshlaq-e Siahbaghal
Qeshlaqe Hazareh
Qezelbaš
Qezelbash
Qizala
Qizalah
Qobigak
Qocanghi
Qocangli
Qochangi
Qodughak
Qoji
Qolak
Qolang
Qole Alu
Qole Khalak
Qole Mulla
Qole Qasem
Qolle Kheyri
Qolleh Qasem
Qolshelah
Qonaghak
Qorb ‘Ali
Qoruch
Qowl-e Alu
Qowl-e Barat
Qowl-e Fulad
Qowl-e Gerdi
Qowl-e Khalak
Qowl-e Morad
Qowl-e Piri
Qowl-e Qanbar
Qowl-e Qasem
Qowl-e Sa‘id
Qowl-e Seyyedha
Qowlak
Qowlang
Qowlelah
Qowlestan
Qowm-e Shirin
Qownaghak
Quchanghi
Quji
Qukhlej
Qul-e Bandeh
Qul-e Molla
Qule Šerak
Qulela
Quls¯ela
Qulustan
Qurghjuy
Qurqu
Rašk
Rabadu
Radarmani
Ragardan Doghur
Ragardandugor
Rakhan
Ranave Kiligan
Ranaw-e Keligan
Rangidarakht
Rangiderakht
Raqowl
Rashk
Rastkaman
Razmukhammedkhan
Razvaliny Akhundzava-Karez
Razvaliny Amar
Razvaliny Argi-Sauz
Razvaliny Kala
Razvaliny Kalayi-Tanur
Razvaliny Shakhri-Timur
Razvaliny Siakhkulak
Regak
Ridzhvani
Rigak
Ritik
Robatak
Ruyru’i
Ruyrui
Ryaze Pa’in
S¯amali
Sabagh-e Char Shakheh
Sabaghe Caršakha
Sabaghe Khasa
Sabbagh-e Khaseh
Sabzak
Sabzar
Sabzel Kalay
Sabzil’kalay
Sabzjuy
Sad Khak
Sad Mardeh
Sadmarda
Sadmordegan
Sadzhavul’
Safa Bagh-e Khaseh
Safabaghe Khasa
Safakhana
Safar Kariz
Safarkarez
Safedak-cašma
Safedakchashma
Safeddzhoi
Safedkhari-Garbi
Safedkhari-Sharki
Safedmuy
Safednavar
Saghawa
Saghawah
Saghaytu
Sah Darya
Sahjoy
Sajawul
Sakhalkar
Sakhar
Sakher
Sakhidzhai
Sakhijay
Sakirah Kariz
Sakirakarez
Salej
Sang Chelak
Sang Koshteh
Sang Shekh
Sang-e Gaga
Sang-e Mir
Sang-e Neveshteh
Sang-e Shandah
Sang-e Sheykh
Sanga-Šekh
Sangakish
Sangamun
Sangandaz
Sangar Kish
Sangarkiš
Sangcelak
Sange Šekh
Sange Almas
Sange Nawešta
Sange Sheykh
Sangi-Navishta
Sangkazak
Sangkušta
Sangkushta
Sangqazak
Saqbor
Saqbur
Sar Šekhli
Sar Bum
Sar Jaghatala
Sar Jaghatalah
Sar Kala
Sar Keril
Sar Khum-e ‘Olya
Sar Kowl
Sar Murah
Sar Nagaw
Sar Qowl-e Tabut
Sar Regin
Sar Sekhli
Sar Sheykhli
Sar Tutu
Sar-e Adirah
Sar-e Akhtam
Sar-e Bagh
Sar-e Banu
Sar-e Birkah
Sar-e Bughundi
Sar-e Bukalah
Sar-e Bum
Sar-e Chaharshanbeh
Sar-e Chakah
Sar-e Dalah
Sar-e Ecešk
Sar-e Echeshk
Sar-e Eskuh
Sar-e Gargarah
Sar-e Gharak
Sar-e Ghi
Sar-e Ghowchan
Sar-e Golkhar
Sar-e Hadyeh
Sar-e Jangal
Sar-e Jar
Sar-e Kajgir
Sar-e Kelagay
Sar-e Kotahkoshteh
Sar-e Kowrgah
Sar-e Lesak
Sar-e Mana
Sar-e Maqsud
Sar-e Menagiqul
Sar-e Mir Gholam
Sar-e Mundeh
Sar-e Mundehwlyad
Sar-e Mur
Sar-e Naw Shah
Sar-e Nowbid
Sar-e Omarshah
Sar-e Palej
Sar-e Pishdaram
Sar-e Pol
Sar-e Qareh Bagh
Sar-e Qowl
Sar-e Rastkaman
Sar-e Sang
Sar-e Siahkuyak
Sar-e Siahrig
Sar-e Somowch
Sar-e Somuch
Sar-e Taleh
Sar-e Talkhak
Sar-e Teymuran
Sar-e Tup
Sar-e Warkhan
Sarab Kalay
Sarav
Saravkalay
Sarbargas
Sarbarghas
Sardantop
Sare Bokala
Sare Caharšamba
Sare Caka
Sare Ghocan
Sare Kotakušta
Sare Menasang
Sare Nawšah
Sare Qarabagh
Sare Qolleh
Sare Qul
Sare Sang
Sare Sina
Sare Sineh
Sari-Adira
Sari-Az
Sari-Banu
Sari-Bogundi
Sari-Chaka
Sari-Dala
Sari-Dzhangal’
Sari-Garak
Sari-Gargara
Sari-Gul’khar
Sari-Khad’ya
Sari-Kotakushta
Sari-Lisak
Sari-Makhmud
Sari-Munda
Sari-Mundaul’yad
Sari-Naubed
Sari-Naushakh
Sari-Rastkaman
Sari-Siakhkoyak
Sari-Siakhreg
Sari-Tala
Sari-Top
Sarinj
Sarkala-Dzhanubi
Sarkala-Shamali
Sarkali
Sarkay
Sarkhum-e ‘Olya-ye Jonubi
Sarkhum-e ‘Olya-ye Shomali
Sarkhum-e Soflá
Sarkhume ’Ulya-i-Šamali
Sarkhumi-Sufla
Sarkhumi-Uliayi-Dzhanubi
Sarkhumi-Uliayi-Shamali
Sarpahlusang
Sarpakhlusang
Sarqowl
Sarregin
Sarsheykhli
Sarsinah
Sartur Baba
Sartutu
Sauzabad
Sauzdzhoy
Sawzjoy
Sayedano Kalay
Sayidan
Sayl’bitu
Saylbitu
Sebak-e Bala
Sebak-e Pa’in
Seddiqah
Seddiqeh
Sefid Danak
Sefid Khar-e Gharbi
Sefid Nawer
Sefidak Cheshmeh
Sefidjuy
Sefidkhar-e Sharqi
Sefidmuy
Segec
Segech
Seghregh
Seh Chowak
Seh Chowak-e Atu
Seh Navowr
Seh-cowak
Seh-cowake Atu
Sehnavor
Sehnawar
Sekh‘ali
Sekhnavur
Sekzi
Sel’burda
Sela Bala
Selah Bala
Senjed
Sepisang
Serak
Sereštan
Sereshtan
Serkay Naveh
Sevjuy
Sewanc Bokala
Sewjoy
Sewjuy
Seyidanu-Kalay
Seylbordah
Seylbordeh
Seyyed Goli
Seyyedkenad
Shab Bid
Shabbed
Shabedak
Shabidak
Shadbarg
Shadzhoy
Shagasi
Shah Bid
Shah Bidak
Shah Lej
Shah Mashhad
Shah Rah
Shah Vali
Shah Z¸afar
Shah Zan
Shahjoy
Shahnay
Shahr-e Teymur
Shahrah
Shahrestan
Shakah
Shakar Darreh
Shakaram
Shakela
Shakh Tut
Shakh-Zafar
Shakhalpayeh
Shakhmansur
Shakhmashkhad
Shakhtakah
Shakhvalay
Shakilah
Shakileh
Shal’gam
Shalgham
Shalizar
Shamah Kheyl
Shamshersang
Shamshirsang
Shanauda
Shanawdah
Shanawur
Sharaban
Sharah
Sharahban
Sharki-Charmgar
Sharqi Charmgar
Shartugay
Shasburja
Shashpar
Shaspi
Shawgirak
Shayna
Shbala
Shebar
Shegahtag
Shegatak
Shegeti
Sheng
Shergal’dzhi
Shes ‘Olya
Shesh Kharvari
Shesh Par
Shesh Pi
Sheshborjeh
Shewanc Bowkalah
Shewnah Bughzak
Shewnah Kharbitak
Shewnapeshel
Sheyana
Sheyanah
Sheybar
Sheyer Naz¸er
Sheykhmiran
Sheykhmukhammed
Sheykhrakhman
Sheykhsangak
Sheytaneh
Shibar
Shibenah Panur
Shibenasar
Shigatag
Shik
Shin’ya-va-Naukala
Shin’yamakbul’
Shin’yayi-Dzhingani-Kalan
Shin’yayi-Sabzak
Shin’yayi-Takht
Shinakala
Shinalis
Shinaqala
Shineh-ye Maqbul
Shinehqala
Shineyah
Shinghowlah
Shingula
Shinia
Shinyah Marghah
Shinyah Morgheh
Shinyah va Now Qal‘eh
Shinyah-e Jengan-e Kalan
Shinyah-ye Sabzak
Shinyah-ye Takht
Shinyahmaqbul
Shinye Mazar
Shirghalji
Shirkhaneh
Shishkah
Shiv Qadri
Shiwnah Tughay
Shkunak
Shnah Kala
Shnakala
Shneh Kala
Shokhan
Shokhay
Shokorabad
Shorang-e Jonubi
Shorang-e Shomali
Shortaq
Shoru‘
Shosh-e ‘Olya
Shosh-e Soflá
Shpelegh
Shpelig
Shpetapakha
Shpeteh Pakheh
Shukhak
Shurangi-Dzhanubi
Shurangi-Shamali
Shyahqol
Siah Archah
Siah Chaw
Siah Ghar
Siah Gush
Siah Juy
Siah Kharak
Siah Kowti
Siah Nawar
Siah Nawer
Siah Qol
Siah Rig
Siah Sang
Siahcow
Siahgush
Siahjangal
Siahkah
Siahkharak
Siahnavor
Siahnawer
Siahnawur
Siahpitab
Siahwak
Siakharcha
Siakhchau
Siakhgosh
Siakhkharak
Siakhnavar
Siakhnavur
Siakhpetab
Siakhsang
Sibzar
Sidika
Sigich
Sigrig
Sikhgar
Silan
Silawun
Simicak
Simichak
Siminay
Sinabolagh
Sinabolaghe Pay-top
Sinabolaghe Pay-tup
Sinabulagh
Sinehbolaq
Sinha
Sinkha
Sinyah
Sirishtan
Sivdzhoy
Skerah
Sokhtagak
Sokhtajangal
Sokhtaqolaak
Sokhtaqolak
Sokhtay
Sokhtok
Sola-i- Janubi
Sola-i-Šamali
Sola-i-Jonubi
Solayi-Dzhanubi
Solayi-Shamali
Soleymanabad
Solmonji
Soltanbeyg
Sopinil
Sorkh Alvan
Sorkh Bid
Sorkh Bolagh
Sorkh Darreh
Sorkh Kanagak
Sorkh Kanahgak
Sorkh Kanak
Sorkh Lashmal
Sorkh Lez
Sorkh Morghab
Sorkh Nawer
Sorkh Qowlak
Sorkh Sang
Sorkh Sarak
Sorkhabeh
Sorkhanak
Sorkhbid
Sorkhbini
Sorkhjuy
Sorkhkanehgak
Sorkhqowl
Sorkhsang
Sorkhtup
Sorkhzamin
Sosak
Sowf
Sowlbenak
Sowltali
Sowrkhakan
Sowshak
Sowtaborj
Spibulaq
Spideval’-va-Gudzhuraki-Ulia
Spidibal va Ghowjowrak-e ‘Olya
Spidsangak va Siahgowli
Spin Majet
Spina Kala
Spinah Kala
Spinakala
Spinkeca
Spinkeca Šarqi
Spinkechah
Spinkeua-Sharki
Spinmadzhit
Spisangak wa Syahguli
Spisangak-va-Siakhguli
Spitagh
Spitaq
Spiw
Srah Wyaleb
Sraviala
Sujigak
Sukhtay
Sukhtegak
Sukhteh Qowlak
Sukhtehgak
Sukhtowk
Sul’mundzhi
Sulbenak
Suleh-ye Jonubi
Suleh-ye Shomali
Sulmunji
Sumucak
Sunjak
Supinil’
Sur Warsak
Surkhaba
Surkhanak
Surkhave
Surkhbed
Surkhbini
Surkhdzhbi
Surkhdzhoy
Surkhehkuh va Qal‘eh
Surkhjoy
Surkhkanagak
Surkhkokh-va-Kala
Surkhkul’
Surkhlašmal
Surkhmurgar
Surkhsang
Surkhtop
Surkhzamin
Syachob
Syah Arca
Syah Joy
Syahcaw
Syahchob
Syahcob
Syahcow
Syahgoš
Syahjangal
Syahjargal
Syahka
Syahkoti
Syahpetab
Syahqul
Syahsang
Syahwak
Tabaqcho
Tabaqchuy
Tabehqowlak
Tagab Barf
Tagao Bharghis
Taghaspi
Taghman Darrah
Tahgiw
Tajuy
Takal’gu
Takalghu
Takhah
Takhibak
Takhmir
Takhowm
Takhsar
Takhsej
Takht Chenar
Takht-Cenar
Takhtapošak
Takhtaposhak
Takhtas
Takhtehpushak
Takhturmah
Tal’khakdzhoy
Tal’khsev
Talagolak
Talagowlak
Talakh Sib
Talakh-seb
Talaqolak
Talaqowlak
Talkhak now
Talkhakjoy
Talkhakjuy
Talkhaknaw
Talkhakzar
Talkhsew
Talmastan
Tamazan
Tanabed
Tanabid
Tandor
Taneh Bid
Tangagah
Tangegah
Tangi Sefidak
Tangi Zardak
Tangizardak
Taqasafed
Tarin Kowt
Tarinkot
Tarni
Tatramqol
Tavakulak
Tawaqo-lak
Tay Bagh
Tay Bumšer
Tay Bumsher
Taybagh Chah
Taybaghca
Tazghaw
Telba
Telbah
Terin Kowt
Teymur Khuni
Teze Gholaman
Timurkhune
Tirinkot
Tošakan
Tobake Bala
Tokhm Juy
Tokhum-Joy
Tope Larkušta
Tope Larkushta
Topi-Giru
Topi-Larkushta
Toreshele-Kalay
Tormah
Tornasir
Toshakan
Towr Naser
Towrmeh
Towsalah
Towshakan
Towslij
Towtlugh
Tsagey
Tsashmasar
Tsekzay
Tsevshandeh
Tubake Bala
Tubake Pa‘in
Tulyamparanda
Tup-e Giru
Tup-e Larkoshteh
Ture Shele Kalay
Tusala
Tuslij
Tute Maka
Tutlug
Tutlugh
Tutmundi
Ušturmurda
Ušu
Ubuk
Uca
Ughur
Ujonuk
Ulumqol
Upegan
Uqegan
Urdukhak
Urmangan
Uruzgan
Ushturmurda
Usmankhel
Uspok
Uspowk
Uzmuk
Vahtani
Vakil Qader
Vanu
Vardagkot
Vares¯-e Sofla
Vares¯e ‘Olya
Vatapori-Mail’
Vaziabagh
Vichkarez
Vrishim
Wabagak
Wahnai
Walangak
Wanow
Wanu
Waras-e ‘Olya
Waras-e Soflá
Waras¯-e ‘Olya
Waras¯-e Soflá
Wardag Kowt
Watahpur-e Ma’el
Wayma
Waymah
Wazgownah
Wazguna
Wazyabagh
Wec Karez
Wech Kariz
Wonak
Wos¯ay
Woshay
Woshok
Woshuk
Wosok
Wrišem
Wrishem
Wujgenak
Wulgay Kalay
Wurzhay
Yaka wa Munta
Yakawa
Yakhi Kalay
Yakkor’ya
Yaklenga
Yaklengah
Yaklinga
Yarmina
Yarminah
Yatimak
Yaumanay
Yawmanay
Yek Quryeh
Yekaveh
Yekeh va Muntah
Yezh Deh
Yukor’ya
Zagh Mordeh
Zaghak
Zamburay
Zamin Deraz
Zamine Nawi
Zaminraš
Zaminrash
Zangiv
Zangiw
Zangiwak
Zanglwak
Zanqagha
Zanqaghah
Zar Khanak
Zard Gowlak
Zard Pitav
Zard Sang
Zardak Beranah
Zardakberana
Zardakbum
Zardgel
Zardigay
Zardigown
Zardigun
Zardnay-e ‘Olya
Zardnay-e Soflá
Zardnayi-Sufla
Zardnayi-Ulia
Zardsanah
Zardtala
Zargh Ab
Zarghowlij
Zarnay
Zarni Kalay
Zarnikalay
Zartalah
Zavau
Zawaw
Zawjok
Zawjuk
Zenjug
Zerat
Zerbalak
Zeyn
Zharaqa
Zimine Kalu
Zirat
Zirbalak
Zire Tiryek
Zobeydeh
Zoli
Zor Bagh
Zowli
Zughul
Zur Bagh

Welcome!

The real time radar images on Meteox provide an accurate view of the weather situation in Europe. In combination with the real time satellite images showing clouds, low depression areas or the sun, a great view of the weather in Europe is provided as well. Other than the live radar- and satellite images, Meteox provides weather forecasts for any location in the world, detailed per 3 hours or per day with high/low temperatures for any location worldwide.

use of data

Hint

checkout our Android apps and iOS app, get rainalerts upfront and watch the rainradar on your mobile!