Choose a location in afghanistan
the world - Asia - afghanistan


  All regions

Badakhshan
Badghis
Baghlan
Balkh
Bamian
Farah
Faryab
Ghazni
Ghowr
Helmand
Herat
Jowzjan
Kabol
Kapisa
Konarha
Konduz
Laghman
Lowgar
Nangarhar
Nimruz
Oruzgan
Paktia
Paktika
Parvan
Quandahar
Samangan
Takhar
Vardak
Zabol

  All cities in Ghowr
Šah ’Arus
Šahidan
Šahmalek
Šahnawaz
Šahrestane Qolani
Šakhšal
Šakhala
Šakhjoy
Šakhnaw
Šakhzak
Šalghalak
Šamorghak
Šawar
Šaykhabad
Šaykhsange Sange Šanda
Šebarak
Šekh-sangak
Šekhla’i
Šekhleyak
Šela-i-Golestan
Šela-i-Khwaja Bor
Šenge ‘Ulya
Šenge Mabayn
Šenge Pa‘in
Šerija-i-Bala
Šerija-i-Pa‘in
Šinya Burna
Šinya-i-Kune Gaw
Šor-balina
Šor-pa’ina
Šorabak
Šorak
Šorqul
Šortoghay
‘Ašoqan
‘Alamchub
‘Alamchugh
‘Alamcob
‘Alamcu
‘Alidad-e Karbala’ey
‘Ashoqan
‘Eqabkhana
‘Eqabkhaneh
‘Omar Siah
‘Orowsma
A‘la Ghowri
A‘la Ghuri
Ab Dokan
Abšekan
Abšekane Bala
Abbedak
Abbidak
Abdak
Abdul’khamid
Abparan
Abrigak
Abshekan
Abshekan-e Bala
Abtay
Acabazar
Achabazar
Achehbazar
Aftu
Agha Khan
Ahl-e Qorban
Akheri
Akhtehkhaneh
Akhwarah
Al’maskha
Al’tatu
Alagori
Alamchob
Alamchug
Alamcugh
Alandar
Alaudad
Alawdad
Alenjak
Alghucak
Alghuchak
Alidadi-Karbalai
Alindzhak
Almasha
Alsandar
Altatu
Amrowtak
Andareshbay
Andzha
Aneh
Anjeh
Anjeh ‘Ali Ghori
Ao Barik
Arpatu
Ashakhan
Ashukan
Asia-ye Sukhteh
Asiagak
Asiayi-Sokhta
Asya-i-Sokhta
Asya-ye Sukhteh
Asyagak
Audak
Auladi-Rakhmatbek
Auladi-Sufi
Aunada
Aurigak
Autay
Avak
Avbarik
Avparu
Awšagan
Awbarah
Awca
Awcha
Awchah
Awlad-e Adinah
Awlada
Awladah
Awshakan
Awtay
Aylaq-e Shuraghan
Azawja
Azawjah
Azdeh
Bad Ghowl
Bad Qol
Bad Qowl
Baddeh
Baddekh
Badgah
Bafik
Bagani-Pain
Bagani-Sufi-Abdurakhman
Bagcha
Baghan-e Pa’in
Baghca
Baghe Naw
Bagi-Nau
Bahari Bala
Bahari Pa’in
Bahr-e Yar
Bajgina
Bajginah
Bala Bar
Bala-i-Koh
Bala-ye Gardanak
Bala-ye Kuh
Balayi-Gardanak
Balayi-Kokh
Balucak
Baluchak
Band-e Qal‘eh
Bandalak-e Sefid
Bandi-Kala
Baraakhana
Barakhaneh
Baresh Takbag
Bariikak
Barik-e
Barikak
Barikak-e Petawshur
Barikake Petawšor
Barikaki-Petaushor
Barishtugak
Barkhol’
Barkhowl
Barpal
Barpal’
Baspi
Bati Dara
Bayanha
Bayankha
Bedi-Gor’yan
Bedi-Nave-Sufla
Bedi-Nave-Ulia
Bednau
Beg‘ali
Bekhsahg
Bekhsan
Beland Gadrud
Benya
Benyah
Bereštagak
Bereshtehgak
Besarakhi-Ulia
Besaraki-Sufla
Beyg ‘Ali
Bibiay
Bid-e Ghurian
Bid-e Nawe ‘Olya
Bid-e Now-e Soflá
Bidnow
Bikhsang
Bin’ya
Birindzhi
Birishtagak
Bisarak-e Soflá
Bisarak-e ‘Olya
Boghundak
Bombast-e Bala
Bonbast
Borj-e Yek
Borjiak
Bostanak
Bowlameh
Bowrnimi
Bozghalahkhowrak
Bugundak
Bulbolak
Bulday
Bum-e Chahar Asia
Bum-e Yargi
Bume Cahar Asya
Bumi-Chakharasia
Bumi-Yargi
Burdzhiyak
Burnakarbogi
Burneh Garbughi
Cašma Safed
Cašma-i-Buya
Cašma-i-Hawar
Cašma-i-Khuni
Cašma-i-Makh
Cašma-i-Maskin
Cašma-i-Safed
Cašma-i-Surkh
Cašma-i-Surkhak
Cabal
Cadrod
Cah-aw
Caharqaš
Caloba
Caluq
Capriqole ‘Ulya
Capriqole Sufla
Caprod
Caqriqole Sufla
Cas¯ma-i-Jonak
Caws¯ah
Cehelghar
Celbolagh
Chabal’
Chadrud
Chaghcharan
Chah-aw
Chaharchaman
Chaharkhaneh
Chaharqash
Chakcharan
Chakeh
Chakharkash
Chakhcharan
Chaksak
Chaloba
Chaluba
Chalubah
Chaluq
Chaprikuli-Sufla
Chaprikuli-Ulia
Chapriqowl-e ‘Olya
Chapriqowl-e Soflá
Chaprud
Chaqriqowl-e Soflá
Chashma-e Makh
Chashma-i-Khuni
Chashmasafed
Chashmayi-Buya
Chashmayi-Khavar
Chashmayi-Maskin
Chashmayi-Safed
Chashmayi-Surkh
Chashmayi-Surkhak
Chashmih-i-Khuni
Chehel Bolagh
Chehelghar
Chekcheran
Cheshmeh Sefid
Cheshmeh-ye Buyeh
Cheshmeh-ye Deraz
Cheshmeh-ye Garmab
Cheshmeh-ye Hawar
Cheshmeh-ye Junak
Cheshmeh-ye Khuni
Cheshmeh-ye Makh
Cheshmeh-ye Maskin
Cheshmeh-ye Meskin
Cheshmeh-ye Sefid
Cheshmeh-ye Sorkh
Cheshmeh-ye Sorkhak
Chikhil’gar
Chilsbulak
Chukhritu
Chukritu
Cukritu
Daha-i-Jwaja
Dahaksukhteh
Dahan Cadrod
Dahan Chadrud
Dahan Dota’i
Dahan Menar
Dahan Sefidan
Dahan Takehghal
Dahan-e ‘Asheqan
Dahan-e Abparan
Dahan-e Akhtakhaneh
Dahan-e Alandar
Dahan-e Amrotak
Dahan-e Arg
Dahan-e Azdeh
Dahan-e Badasiab
Dahan-e Baghowjah
Dahan-e Barqeh
Dahan-e Bayghesak
Dahan-e Baytowr
Dahan-e Bibian
Dahan-e Bisheh
Dahan-e Chehelgazi
Dahan-e Darreh
Dahan-e Divarak
Dahan-e Dota’i
Dahan-e Dozdan
Dahan-e Faqirabad
Dahan-e Ganjak
Dahan-e Gardanak
Dahan-e Gavkosh
Dahan-e Geldan
Dahan-e Ghabeh
Dahan-e Ghalmolla
Dahan-e Ghargharab
Dahan-e Gharghareh
Dahan-e Ghighonak
Dahan-e Ghojurak
Dahan-e Ghund-e Sang
Dahan-e Howto-barut
Dahan-e Jal
Dahan-e Jar-e Choqur
Dahan-e Jar-e Jawak
Dahan-e Jawrian
Dahan-e Jiragak
Dahan-e Jowajah
Dahan-e Kadalak
Dahan-e Kadehlak
Dahan-e Kafar Rah
Dahan-e Kafer Rah
Dahan-e Kaftarkhan
Dahan-e Kakari
Dahan-e Khak-e Yarak
Dahan-e Kham-e
Dahan-e Khashak
Dahan-e Khuknawah
Dahan-e Kohneh
Dahan-e Kowleh
Dahan-e Kun-e Gav
Dahan-e Larestani
Dahan-e Lukasang
Dahan-e Manju
Dahan-e Masjed
Dahan-e Moghol
Dahan-e Moghul
Dahan-e Molla A‘la
Dahan-e Nadanak
Dahan-e Narmta
Dahan-e Naw Qyagh
Dahan-e Nay Daykhonde
Dahan-e Nowsib
Dahan-e Owtkal
Dahan-e Palizak
Dahan-e Pam
Dahan-e Pekheyl
Dahan-e Poghun
Dahan-e Qal‘eh-ye Ahan
Dahan-e Qods-e Soflá
Dahan-e Qowmghi
Dahan-e Qulani
Dahan-e Qumaghay
Dahan-e Raghmosht
Dahan-e Raghmusht
Dahan-e Rebat
Dahan-e Rigi
Dahan-e Robat
Dahan-e Saqaveh
Dahan-e Saydqadam
Dahan-e Sehgaweh
Dahan-e Seyyedqadam
Dahan-e Shahr-e Sukhteh
Dahan-e Shorawak
Dahan-e Shurabak
Dahan-e Shurqol
Dahan-e Siahkhingak
Dahan-e Sorkhak
Dahan-e Sorkhak-e ‘Olya
Dahan-e Sukhteh
Dahan-e Surunah
Dahan-e Tak Ghal
Dahan-e Takah Ghal-e Sar Jangal
Dahan-e Takgal
Dahan-e Tangi
Dahan-e Taratu
Dahan-e Tarehtu
Dahan-e Tilak
Dahan-e War-e Burguch
Dahan-e Yakhan
Dahan-e Yekayek
Dahan-e Zanu
Dahan-i-Bagaristan
Dahan-i-Jwaja
Dahana-i-Kotah
Dahane
Dahane Šahre Sokhta
Dahane Šorqul
Dahane ‘Ašeqan
Dahane Beša
Dahane Cehelgazi
Dahane Gawkuš
Dahane Gawkush
Dahane Khašak
Dahane Khakyarak
Dahane Kuhna
Dahane Nawsum
Dahane Raghmušt
Dahane Ware Burguc
DahaneŠorawak
Dahaneh
Dahaneh Valimordeh
Dahaneh-ye Hajqul
Dahaneh-ye Kutah
Dahannahalah
Dahannahalg
Dahannow
Dahansukhteh
Dakhanchadrud
Dakhandutai
Dakhani-Amrutak
Dakhani-Arg
Dakhani-Auparan
Dakhani-Av
Dakhani-Bakhristani
Dakhani-Baytur
Dakhani-Besha
Dakhani-Bibian
Dakhani-Chikhil’gazi
Dakhani-Devalak
Dakhani-Dutai
Dakhani-Duzdan
Dakhani-Dzhal’
Dakhani-Dzhaurian
Dakhani-Dzhiragak
Dakhani-Falezak
Dakhani-Gal’mulla
Dakhani-Gardanak
Dakhani-Gargara
Dakhani-Gargarav
Dakhani-Gava
Dakhani-Gavkush
Dakhani-Gigunak
Dakhani-Gudzhurak
Dakhani-Kadalak
Dakhani-Kafarra
Dakhani-Kakari
Dakhani-Kalayi-Akham
Dakhani-Khami
Dakhani-Khashak
Dakhani-Khutuburut
Dakhani-Kolani
Dakhani-Komagay
Dakhani-Kula
Dakhani-Kuni-Gav
Dakhani-Laristani
Dakhani-Mandzhu
Dakhani-Mullaalla
Dakhani-Nadanak
Dakhani-Narmta
Dakhani-Naukiyag
Dakhani-Nauseb
Dakhani-Nayday-Kundi
Dakhani-Otkal’
Dakhani-Pam
Dakhani-Pikheyl’
Dakhani-Ragmusht
Dakhani-Regi
Dakhani-Sakava
Dakhani-Shakhri-Sokhta
Dakhani-Shorkul’
Dakhani-Siakhkhingak
Dakhani-Sokhta
Dakhani-Surkhak
Dakhani-Surkhaki-Ulia
Dakhani-Taratu
Dakhani-Vari-Burguch
Dakhani-Yakayak
Dakhani-Yakhan
Dakhani-Zanu
Dakhanmanar
Dakhannau
Dakhansafedan
Dakhantakagal’
Dam-e Dorawna’i
Damaneh-ye Darvazeh
Daolat Yar
Darband-e Sefid
Dareh
Darra Takh
Darrahe Asya
Darrayi-Kalan
Darreh-ye Chat
Darreh-ye Kalan
Darreh-ye Safar
Darreh-ye Shaqz
Darreh-ye Takh
Darya Cat
Darza’i
Dashtasak
Dast-e Chap
Dastasak
Daulat Yar
Daydum
Dayleh
Deh Akhri
Deh Boghundak
Deh Goldan
Deh Haji
Deh Jawaja
Deh Khuram Shar
Deh Khurram Shahr
Deh Khwaja
Deh Mushan
Deh Tay
Deh Titan
Deh-e Akheri
Deh-e Awdar
Deh-e Davod
Deh-e Ja‘far
Deh-e Petaw
Deh-e Shaka
Deh-e Shakah
Deh-e Sorkh
Deh-e Taj od Din
Deh-e Tay
Deh-e Ziarat
Deh-i-Akhri
Deh-mušan
Dehaksukhteh
Dehe Šaka
Dehpetaw
Dehtai
Dekhbogundak
Dekhi-Davud
Dekhi-Dzhafar
Dekhi-Khisarak
Dekhi-Khodzha
Dekhi-Petau
Dekhi-Tay
Dekhimirdad
Dekhmushan
Dekhpetau
Delbari
Delowr
Deshir
Desraghah
Deste Cap
Devali-Surkh
Devkan
Dewkan
Dewur
Diaraghah
Dilak
Disti-Chap
Dival-e Sorkh
Divanegak
Divar-e Sorkh
Divar-e Yar Khan
Divarsefid
Divkar
Diwalaq
Do Baradar
Do Barar
Dobarqi
Dobrar
Dokhani-Shoravak
Dokušk
Dokushk
Dolaynah
Dosang-e Khoshk
Dosange Khušk
Dow Barar
Dowlat Yar
Dowshak
Dowshk
Duburar
Dukushk
Dusangi-Khushk
Dusangi-Mulla-Abdurrakhman
Duvarki
Dzhalas
Dzhalasu
Dzhalasupushta
Dzhamdadi-Chap
Dzhamdadi-Rast
Dzhargalak
Dzhari-Augana
Dzhari-Badal’
Dzhari-Mirza
Dzhari-Ramazan
Dzhaugalak
Dzhaugulak
Dzhaukulak
Dzhaukulaki-Burna
Dzhauran
Dzhaurian
Dzhavir
Dzhayi-Asman
Dzhayi-Ismail
Dzhayi-Mulla-Fakir-Mukhammed
Dzhayi-Mulla-Karim
Dzhayi-Musakhan
Dzhazira
Dzhidga
Dzhilaugirak
Dzhiragak
Dzhoyi-Badal’
Dzhoyi-Mugul’
Dzhoyi-Sabz
Dzhusha
Ešturkhusp
Eždakhan
Ekhtiardi
Elyata
Elyatah
Enes¯wak
Eneshwak
Erdad
Esfarniah
Esfawr
Esfenej
Eshterkhosb
Eshterkhosp
Eskarca-i-Gharbi
Eskarchah-e Gharbi
Eskarcheh-ye Gharbi
Eskawca
Eskawca-i-‘Ulya
Eskawchah
Eskawchah-e ‘Olya
Eskawchah-e Gharbi
Eskawun
Eskec
Eskecak
Eskech
Eskechak
Eskica
Eskicak
Eskichah
Eskichak
Eskichi
Espeh Sang
Espeh Sang-e Bala
Espesang
Espesang-e Bala
Espezaw
Espi Bid
Espi Dival
Espi Divar
Espibid-e ‘Olya
Espibid-e Soflá
Espipa
Espipah
Espirig
Espya Sang
Estanah
Estawan
Ewadz¸
Ezhdakhan
f
Fakhriya
Fakhrya
Falezak
Falezi
Falizi
Faqirabad
Faraš
Gaše Sangi
Gala Asya
Galaasia
Galabed
Galabid
Galacašma
Galachashma
Galak
Galehcheshmeh
Galleh Asia
Gallehbid
Gallehcheshmeh
Gand Ab
Gand Av
Gand Ow
Gandabagal’
Gandabak
Gandacheshmeh
Gandadzhoy
Gandajoy
Gandajuy
Gandawak
Gandeh Cheshmeh
Gandehbaghal
Gandehjuy
Gandomkah
Ganjak
Ganji Khvajeh Morad
Ganji Khwaja Morad
Garaki-Sufla
Garanah-e Kabud
Garay-e Cheshti
Garay-i Cheshti
Garayamdad
Garaye Cešti
Garayi-Chishti
Garayi-Tarbulak
Gardaki-Sufla
Gardaki-Ulia
Gardanak
Gardaneh-ye Kabud
Gardantowb
Gardantub
Gardola
Garduleh
Gareba
Gargak
Garganav
Gargaragi
Gargarav
Gargatak
Gargav
Gargaw
Garm Ab-e ‘Olya
Garm Ab-e Soflá
Garm Av
Garmabak
Garmabe Sufla
Garmabi-Sufla
Garmabi-Ulia
Garmao
Garmav
Garmavak
Gash-e Sangi
Gaulag
Gav
Gavmazar
Gavsang
Gawsang
Gazirak
Geldan Qeshlaq
Gerd Hulang
Gerd-e Ablang
Gerdak-e ‘Olya
Gerdak-e Soflá
Gerdalang
Gerdhowlang
Gerdhulang
Geru
Ghablagh
Ghabmazar
Ghal Molla
Ghal-e Mana
Ghal-mulla
Ghalak
Ghalmin
Ghandao Pain
Gharak
Gharak-e Soflá
Gharghara
Ghargharab
Gharghareh
Ghargharehgi
Gharghatak
Gharghehnaw
Gharha-ye Tarbolagh
Gharibak
Gharibeh
Ghaw
Ghawlagh
Ghaws¯i
Ghay Best
Ghelmin
Ghochi
Ghoci
Ghojowr
Gholamak
Ghowrak-e ‘Olya
Ghowrak-e Soflá
Ghowrka’i
Ghuji
Ghulmast
Ghuriha
Ghurka’i
Gijam
Gildan
Gildan Kishlak
Gildan Qishlaq
Girdi-Aulang
Girdkholang
Girdkhulang
Giro-ye Sar-e Pol
Gol Amir
Golnaycheh
Golqadam
Gordehlang
Gorg‘ali
Gorgalaki-Sufla
Gorgalaki-Ulia
Gorikha
Gul’mast
Gul’naycha
Gulnayca
Gulyamak
Gumab
Gurdalang
Gurgali
Gurghalak-e ‘Olya
Gurghalak-e Soflá
Gurzarak
H_ajqul
Haftanak
Hamrud
Haoz-i-Bangi
Hauz-i-Bhangi
Hazarehgak
Hezarehgak
Hokumati Tulak
Hotak-ha
Howz-i-Bhangi
Hutak-ha
Iaaz
Ikhtiyardi
Il’-Kurban
Ili-Kurban
Irdad
Isfaur
Ishlan
Ishturkhusp
Iskarchayi-Garbi
Iskaucha
Iskauchayi-Ulia
Iskech
Iskechak
Isparman
Ispereg
Ispibed
Ispibedi-Sufla
Ispibedi-Ulia
Ispideval’
Ispipa
Ispisang
Ispizau
Istavan
Izdakhan
Ja-ye Moghul
Jajgina
Jajginah
Jalaso
Jalasu
Jalasu Poshteh
Jalasu Pušta
Jamdad-e Chap
Jamdad-e Rast
Jamdade Cap
Jangjay
Jar-e Awghana
Jar-e Badal
Jar-e Choqur
Jar-e Dashtasak
Jar-e Deh-e Sorkh
Jar-e Gand Ab
Jar-e Jawa
Jar-e Mirza
Jar-e Sang Khul
Jar-e Siah
Jar-e Sorkh
Jar-e Tel
Jare Sange Khul
Jarghalak
Jarti Sharqi
Jawghalak
Jawgholak
Jawghowlak
Jawir
Jawlaghak
Jawqolak
Jawqowlak
Jawqowlak-e Burnah
Jawryan
Jawzan Janubi
Jawzan S¯amali
Jawzan Shamali
Jay-e Asman
Jay-e Esma‘il
Jay-e Molla Karim
Jay-e Musá Khan
Jazireh
Jedgah
Jeh
Jehaw
Jeleng
Jelyaw
Jeragak
Jiaw
Jindak
Jirehgak
Jowsheh
Jowzari
Joye Jami
Joye Sabz
Juša
Juy-ye Badal
Juy-ye Jami
Juy-ye Lar
Juy-ye Neshar
Juy-ye Rigak
Juy-ye Sabz
Juy-ye Sorkh
Kaškar
Kabkan
Kadzhak
Kadzhaki-Sufla
Kadzhaki-Ulia
Kadzhimazar
Kadzhnau
Kadzhra
Kaf Taski
Kaftar Khan
Kaftaski
Kafzigak
Kajak-e ‘Olya
Kajak-e Soflá
Kajake ‘Ulya
Kajake Sufla
Kaji Mazar
Kajnaw
Kajnow
Kajrah
Kal’pistan
Kala Ahangaran
Kala Antar
Kala Badgah
Kala Ishlan
Kala Kausi
Kala Khakiyarak
Kala Naksi
Kala Nilinj
Kala Sakawa
Kala Shaharak
Kala Shahrak
Kala Shinia Takht
Kala Shutur Khun
Kala Utarma
Kala Yargi
Kala-i-Kausi
Kala-i-Mal
Kalachayi-Gar
Kaladzhoybadal’
Kalah-ye Mal
Kalasangi-Takht
Kalashakhr
Kalateh
Kalayi-Akhan
Kalayi-Dzhangal’
Kalayi-Dzhoybadal’
Kalayi-Gigunak
Kalayi-Kukhna
Kalayi-Sadkadam
Kalayi-Sakarki
Kalpestan
Kandalbash
Kandogak
Kandugak
Kansi Soflá
Kansi Sufla
Kansi Sulfa
Kantal’tu
Kantaltu
Kar’yayi-Sala
Karašake Takhte Saw
Karadzhangal’
Karashak-e Takht-e Saw
Karashaki-Takhti-Sau
Karauba
Karav
Kareze Šawgan
Karezi-Iskhak
Karezi-Shaugan
Karezi-Zayafgan
Karganau
Kariz Eshaq
Kariz-e Shabgan
Kariz-e Zayafghan
Karvana
Kashi-Mardaku
Kashirak
Kashkar-e Amiri
Kasimbek
Katacas¯ma
Katah Cheshmeh
Katahderakht
Katalak
Katarsum
Katlis
Katlish
Kaudak
Kaukan
Kaushi
Kawši
Kawkan
Kawshi
Kaz¸em
Kazagan
Keštan
Keštraw
Kecak
Kechak
Kelgu
Kelgu’i Bayan
Ken‘an
Keshtan
Keshtraw
Keshtrow
Ketak-e Bala
Ketak-e Pa‘in
Khadzhi-Mulla-Abdul’aziz
Khafak
Khagak
Khairat Khana
Khak Yarak
Khak-e Molla
Khak-e Sorkh
Khak-e Yarak
Khakca
Khakcheh
Khakemulla
Khakes Farzari
Khakestarzari
Khakhul
Khakini
Khakistarzari
Khalabak
Khalak
Khalavak
Khalawak
Kham Ghojak
Kham-e Edris
Kham-e Jarufi
Kham-e Qoli
Kham-e Qorban
Kham-e Senjet
Kham-e Zard
Khame Quli
Khamgal
Khami-Idris
Khami-Zard
Khams’ed
Khamsaid
Khana-i-Begi
Khanayi-Abdulla
Khanayi-Begi
Khaneh-ye ‘Abdollah
Khaneh-ye Beygi
Khar Bid
Khar Mordeh
Khar Mordeh-ye Bala
Kharah-e Kushkak
Kharah-ye Ghalboza
Kharanah
Kharasang
Kharehsang
Khargal’tan
Kharghaltan
Khargoši
Khargoshi
Khargushi
Khari Lukasangha
Kharnak
Kharzar-e Sangtu
Kharzarisangtu
Khatif
Khauzaki-Ulia
Khauzi-Bangi
Khavadzhgan
Khaval
Khaval’
Khawajgan
Khawal
Khayratkhanayi-Pain
Khayrbed
Khele Bala
Kheleškak
Kheleshkak
Khenjakmazar
Khers Meydanak
Kheyl-e Bala
Kheyl’ishkak
Kheyli-Bala
Kheyr Bid
Kheyran
Kheyratkhaneh-ye Pa’in
Kheyrbid
Khira
Khodzha-Dzhosh
Khodzha-Gandzhan
Khodzha-Gar
Khodzha-Ravuf
Khodzhabor
Khodzhadzhosh
Khodzhagul’
Khodzhasarani-Sufla
Khodzhasarani-Ulia
Khodzhaziarat
Khokhul
Kholah-e Sorkh
Kholus¯ki
Kholushki
Khorrami
Khorramshahr
Khoshk-e Chah
Khoshkak
Khowkhul
Khuškak
Khuškica
Khušnaw
Khufta
Khuftah
Khug-e Koshteh
Khuk Koshtah-ye Balanah
Khuk Koshtah-ye Taynah
Khuk Koshteh
Khuk-e Koshteh
Khukkoshteh-ye Balanah
Khukkoshteh-ye Taynah
Khukkušta
Khukkušta-i-Balana
Khukkušta-i-Tayna
Khukkus¯ta-i-Balana
Khukkushta
Khukkushtayi-Balana
Khukkushtayi-Tayna
Khulayi-Surkh
Khuram Shar
Khurrami
Khus¯naw
Khushkicha
Khushkna
Khushnau
Khutuburut
Khuzbagak
Khuzbalak
Khvajeh Bur
Khvajeh Damgah
Khvajeh Ganjan
Khvajeh Ghar
Khvajeh Jowsh
Khvajeh Ma‘ruf
Khvajeh Ra’uf
Khvajeh Sabz Push
Khvajeh Ziarat
Khvajeh-Tond
Khvajehgan
Khvajehgol
Khvajehha
Khvajehjush
Khvajehsaran-e ‘Olya
Khvajehsaran-e Soflá
Khvolah-e Sorkh
Khvoragerd
Khvosh Nav
Khvoshnaw
Khwaja Ganjan
Khwaja Maruf
Khwaja Ra’uf
Khwaja-sawzpos¯
Khwajagul
Khwajaha
Khwajajoš
Khwazagak
Kicak
Kichak
Kil’gu
Kil’guibayan
Kilmin
Kisarak
Kishtan
Kishtrau
Kitaki-Bala
Kitaki-Pain
Kohna Deh
Kokano
Kolayi-Saidan
Komaghai
Korabi-Raza
Korabsangi
Korah
Korkuš
Korkush
Korsiha
Korul’
Koshkehspid
Kota-i-Geli
Kotayi-Gili
Kowldom
Kowleh
Kowleh-ye Seyydan
Kowrabak
Kowta-i Geli
Kozimurda
Kušk-sayedan
Kuškaspi
Kuške ’Askarbeg
Kuške Caka
Kuške Esma’ilbeg
Kucheh-ye Gerdak
Kukaneh
Kul Kaja
Kul’dum
Kul’kadzha
Kuldom
Kumi-Sola
Kun-e Ghar
Kurab
Kurab Sangi
Kurabak
Kurgani-Sufla
Kurgani-Ulia
Kurigi-Bala
Kurkosh
Kurnaw
Kurowl
Kursikha
Kurtkhaneh
Kushk Seyyedan
Kushk-e ‘Askarbeyg
Kushk-e Chakah
Kushk-e Esma‘il Beyg
Kushkaspi
Kushki-Askarbeg
Kushki-Chaka
Kushki-Ismailbek
Kushkseyidan
Kutah-e Geli
Kutkuti
Kwajah Ra’uf
La‘l
La‘l va Sar Jangal
La’li
Lakhcak
Lakhchak
Lakhsar
Lalasayni
Larghah Seyb-e Talkh
Largheh
Lashkareh
Latifa
Loghun
Loka-i-Khwajak
Lokah-ye Gardan Gal‘eh
Lokah-ye Khvajak
Lokasang
Lokeh-ye Mazar
Lokeh-ye Sorkh
Lokehsang
Lowkh
Lowrah
Lukasang
Ma‘jarkandeh
Maš
Mabayn Gadrud
Mabyn Gadrud
Madkhan
Mahikhan
Makhmudi-Akhmar
Makhmudi-Yamari-Sufla
Mal’gir
Mal’morak
Mal’murak
Malakhak
Malangha
Malgir
Malmowrak
Mamadkuli
Mamehkah
Manak Pain
Manak-e Bala
Manak-e Pa’in
Mandzhau
Mandzhu
Mandzhugak
Manjowgak
Manjugak
Markadzhay
Markajay
Markaz-e Shahrak
Masdzhid
Masdzhidi-Gera
Masdzhidi-Nigar
Masdzhidnigar
Mashkolaha
Masjed Negar
Masjed-e Gireh
Masjed-e Negar
Maskolaha
Maywak
Mazarghowl
Mazargul’
Mehr‘ali
Melteq
Menadekh
Menah Talah
Menahdeh
Menareh ‘Olya
Menareh Soflá
Menatala
Mes¯
Meskarha
Mian Ghalak
Mianab
Mianabumi-Sufla
Mianabumi-Ulia
Mianasanga
Mianeh Bam
Mianeh Dasht
Mianehbum-e ‘Olya
Mianehbum-e Soflá
Mianehsangeh
Mikhrali
Mil’tik
Min’yak
Minarah
Minatala
Minyak
Mir Khvajeha
Mir Khvajehha
Miršadi
Mirshadi
Miskarkha
Moghul
Mojdi-ye Bala
Mojdi-ye Pa’in
Mojrem
Mokhtabad
Molla ‘Ala
Molla Ghareh
Monareh
Monareh ‘Olya
Monareh Soflá
Motah Divar
Mu Na Ala
Muškhorda
Muški
Mudzhdi-Bala
Mudzhdi-Pain
Mudzhrim
Mukhtabad
Mulflya
Mulla ‘Ala
Mullaalla
Mullagara
Munari-Sufla
Munari-Ulia
Musayak
Mush Khvordeh
Mushkhorda
Mutadeval’
Myana Dašt
Myanab
Myanabam
Myanabume ’Ulya
Myanabume Sufla
Myanasanga
Myanghalak
Myanji
Na‘lbandan
Nadanak
Nahalah
Nahrani
Nakhrani
Nakhs¯i
Nakhshi
Nalaws
Nalenj
Naqshi
Narkuh
Narmi
Naubarik
Naudzhau
Naugala
Naugol’dzha
Naukiyang
Naulang
Naulashkar
Naunishan
Nauyaga
Nauyarak
Nav-e Gharak
Navarka
Navayi-Garak
Navayi-Kara
Navegula
Navekadam
Navekala
Navera
Naverakhim
Naveseb
Navesiakh
Navetabai
Navetori
Navi-Abdulla
Navi-Daraz
Navi-Dzhalal’
Navi-Dzhoy
Navi-Fati
Navi-Galaalif
Navi-Gudzhor
Navi-Kabristan
Navi-Rakh
Navi-Shukur
Navi-Utak
Navidzhau
Navutar
Naw Qeyagh
Naw-e ‘Abdollah
Naw-e Deraz
Naw-e Fati
Naw-e Galleh Alef
Naw-e Ghojur
Naw-e Jalal
Naw-e Qal‘eh
Naw-e Shokowr
Nawah-e Gharak
Nawarkah
Nawchara
Nawe Šokur
Nawe Šora
Nawe Gala Alef
Nawe Ghaybul
Nawe Ghola
Nawe Gholi
Nawe Ghuleh
Nawe Ghuli
Nawe Joy
Nawe Juy
Nawe Otaq
Nawe Qabrestan
Nawe Qadam
Nawe Qal‘a
Nawe Rah
Nawe Seb
Nawe Shureh
Nawe Siah
Nawe Sib
Nawe Syah
Nawe Taba’i
Nawe Turi
Naweh-ye Karah
Nawgala
Nawgholja
Nawghuljah
Nawijaw
Nawjaw
Nawlaškar
Nawnešan
Nawotar
Nawsum
Nawyagha
Nawyaghah
Nay Mena
Nay Minah
Nayak-e Seyyedan
Nayek
Naygala-i-Calaghay
Naygala-i-Coqur
Naygalayi-Chalagay
Naygalayi-Chukur
Nayghola
Nayghuleh
Naygola
Naymena
Nayni
Nayrobozu
Nayrubuzu
Naz¸eran
Naziran
Negah
Neveshora
Neygaleh-ye Chalehghay
Neygaleh-ye-Choqur
Nigah
Now Chareh
Now Qiagh
Now-e Otaq
Nowbarik
Nowgalleh
Nowlang
Nowlashkar
Nowneshan
Nowyarak
Nowynikeh
Nowyrowba
Noy‘us¯man
Noynika
Noyroba
Noyushman
Nuveguli
Nuy‘os¯man
Olamghol
Olamqol
Olamqul
Orowzyak
Orusmah
Oshtor Khan
Ostayu
Ostuwah
Owbutu
Owlad-e Kheyrollah
Owlad-e Sufi
Owstayu
Oyun
Ozbid
Ozganahjuy
Pa Bed
Pa-ye Khvosh Nav
Pa’in Gadrud
Pa’in-e Khami
Pabedi-Sufla
Pabedi-Uliya
Pabid-e ‘Olya
Pabid-e Soflá
Pahesar
Pahlan
Paini-Khami
Pakhak-e Balineh
Pakhak-e Pa’ineh
Pakhake Balina
Pakhake Pa’ina
Pakhaki-Balina
Pakhaki-Paina
Pal Bahah
Palah-ye Bid
Palbaha
Palbeh
Palej
Palizak
Paluy
Pamkhuseyni
Pandzhcharag
Panjcaragh
Panjcheragh
Pardzhumlan
Parjumlan
Pas-e Milak
Pas-e Qal‘eh
Pas-e Shahr
Pas-e Takht
Pasaband
Pase Qal‘a
Pashatur
Pashwarah
Pasi Shahr
Pasi-šahr
Pasi-Kala
Pasishakhr
Paspetau
Paspetaw
Pawbanak
Pay Chigeh
Pay Ciga
Pay Qa
Pay Qal‘a
Pay Qal‘eh
Pay-e Bum
Pay-e Owshan
Pay-kotal
Paychiga
Paye Khus¯naw
Paye Ošan
Paygar
Payghar
Payi-Bum
Payi-Oshan
Paykec
Paykech
Paymazar
Pešband
Peci
Peghol
Peghowl
Pegol’
Pekhel
Pekheyl
Pelari
Pelband
Peshband
Petaushor
Petawšor
Petawshur
Pichi
Pikheyl’
Pirakkoshteh
Pirakkušta
Pirakkushta
Pishband
Pol-e Sanginak
Polaw Sorkh
Poshmaghah
Posht-e Qal‘eh
Posht-e Tangi
Poshtay
Poshteh-ye Kharestan
Poshteh-ye Mo’men
Puškoran
Pušmagha
Pušta Qal‘a
Pušta-i-Kharestan
Puštay
Pušte Qal‘a
Pušte Tangi
Pušwara
Pule Sanginak
Puli-Sanginak
Pumbaste Bala
Pumbasti-Bala
Punbast
Pus¯ta-i-Mu’men
Pushkoran
Pushkuran
Pushmaga
Pushtay
Pushtayi-Kharistan
Pushti-Kala
Pushti-Tangi
Pushvara
Pushvareh
Pushwarah
Puza-i-Lece ‘Ulya
Puza-i-Lece Sufla
Puza-i-Lece Sulfa
Puzayi-Umar
Puzeh-ye ‘Omar
Puzeh-ye Lech-e ‘Olya
Puzeh-ye Lech-e Soflá
Puzkharan
Pyand Mordeh Khord
Qaše Mardaku
Qašerak
Qal-e Siak
Qal‘a Šahr
Qal‘a Sange Takht
Qal‘a-i-Ahan
Qal‘a-i-Ghighonak
Qal‘a-i-Jangal
Qal‘a-i-Tulak
Qal‘a-Kuhna
Qal‘eh Šahr
Qal‘eh Ahangaran
Qal‘eh Antar
Qal‘eh Ishlan
Qal‘eh Kansi
Qal‘eh Khakiyarak
Qal‘eh Kohneh
Qal‘eh Myana
Qal‘eh Nagshi
Qal‘eh Nilinj
Qal‘eh Sang-e Takht
Qal‘eh Saqawa
Qal‘eh Shaharak
Qal‘eh Shinia Takht
Qal‘eh Shular Khun
Qal‘eh Utama
Qal‘eh Yargi
Qal‘eh-i-Ghor
Qal‘eh-ye ‘Antar
Qal‘eh-ye Adham
Qal‘eh-ye Ahan
Qal‘eh-ye Ahangaran
Qal‘eh-ye Bati Darrah
Qal‘eh-ye Ghighonak
Qal‘eh-ye Jangal
Qal‘eh-ye Juybadal
Qal‘eh-ye Kansi
Qal‘eh-ye Malek ‘Antar
Qal‘eh-ye Sadqadam
Qal‘eh-ye Sakarki
Qal‘eh-ye Sang-e Takht
Qal‘eh-ye Shahr
Qal‘eh-ye Tagab Eshlan
Qal‘eh-ye Tulak
Qal‘ehcheh-ye Ghar
Qal’a-i-Tagab-es¯lan
Qal’aca-i-Ghar
Qala Ahangaran
Qala Antar
Qala Bati Dara
Qala Ishlan
Qala Jui Surkh
Qala Kansi
Qala Khakiyarak
Qala Naqshi
Qala Nilinj
Qala Qausi
Qala Sakawa
Qala Sang Kashka
Qala Saqawa
Qala Shaharak
Qala Sharak
Qala Shinia Takht
Qala Shutar Khun
Qala Utarma
Qala Yargi
Qale Seyak
Qalesang
Qarabeh
Qareh Jangal
Qarehtup
Qarghah Now
Qarghehnaw
Qarwaneh
Qaryeh-ye Ghafur
Qaryeh-ye Gowhar
Qaryeh-ye Jowzari
Qaryeh-ye Keshtwaj
Qaryeh-ye Khvajeh Seman
Qaryeh-ye La‘l
Qaryeh-ye Nalu
Qaryeh-ye Robatha
Qaryeh-ye Shahrari
Qasem
Qasem Beyg
Qasembek
Qasembeyk
Qash-e Mardaku
Qasherak
Qatarsom
Qatleš
Qatlesh
Qazaghan
Qešlage ‘Abdurrahman
Qešlage Haji Mulla ‘Abdul‘Aziz
Qešlage Jum’a
Qešlaqe ‘Abdurrahman
Qešlaqe Haji Mulla ‘Abdul‘aziz
Qešlaqe Jum’a
Qešlaqe Masjed
Qešlaqe Rahe Khušk
Qešlaqe Surkh
Qešlaqe Takhabi
Qešlaqe Uzbak
Qes¯laqe Geldan
Qes¯laqe Yosutbay
Qeshlaq Badgah
Qeshlaq Serzar
Qeshlaq-e Jom‘eh
Qeshlaq-e Kheyrat Khaneh-ye Bala
Qeshlaq-e Majid Bay
Qeshlaq-e Masjed
Qeshlaq-e Ozbak
Qeshlaq-e Rah-e Khoshk
Qeshlaq-e Sorkh
Qeshlaq-e Takhabi
Qeshlaq-e Yowsutbay
Qeshlaqe Geldan
Qezel
Qisarak
Qobbeh
Qods-e ‘Olya
Qods-e Soflá
Qoregh
Qoregh-e Bala
Qoreq
Qos¯ Kuhna
Qos¯ Tirdawan
Qosh Arbab Shirin
Qosh Kohneh
Qosh Tirdawan
Qotqoti
Qum-e Sowlah
Qume Sola
Qurghan-e ‘Olya
Qurghan-e Soflá
Qutqoti
Qyaghak
Rabat Zeyd
Rabat-e Tangi Azow
Rabat-sufiha
Rabat-zayd
Raghmosht
Raghmušt
Raghmusht
Ragmusht
Rah-e Khoshk
Rahe Khušk
Rahnow
Rakhnau
Randzhi-Biland
Rangi Boland
Ranj-e Pa’in
Razvaliny Alamchu
Razvaliny Autak
Razvaliny Dusang
Razvaliny Garibak
Razvaliny Gurgau
Razvaliny Kashkar
Razvaliny Khukkushta
Razvaliny Kyshlaki-Uzbak
Razvaliny Naudzhau
Razvaliny Sari-Bugundi
Razvaliny Sheykh-Sangak
Razvaliny Takhti-Sau
Rišbuzan
Rigcheh
Rish Bozan
Robat Zeyd
Robat-e Najm
Robat-e Nalm
Robat-e Tangi Azow
Robatgoz¯ar
Rogankul’
Rughani
Rughanqol
Rughanqul
Ruzkan
S’yasangak
S¯ahnyaz
S¯akhe Malon
S¯akhelstan
S¯amak
S¯aykabad
S¯ibij
S¯inya
S¯itakh
Sabaghan
Sabzakay
Sabzehkay
Sabzgoli
Sabzgowli
Sabzguli
Sabzziarat
Sads’ya
Sadsiah
Safedarak
Safedbedi-Sufla
Safedbedi-Ulia
Sahwoki
Sal’mini-Sufla
Sal’mini-Ulia
Salmin-e ‘Olya
Salmin-e Soflá
Salmine ‘Ulya
Salmine Sufla
Samaheh-ye Zaghand
Samakhayi-Zagand
Samowchak
Samucak
Samuchak
San-e Sangi
Sanaman
Sancak
Sanchak
Sang Chel
Sang Pulak
Sang Sefid
Sang Zard
Sang-e Badreh
Sang-e Khalil
Sang-e Khashkheh
Sang-e Lakhsh
Sang-e Shureh
Sang-i-Zard
Sanga-maniaw
Sanga-Shora
Sangabar
Sangamaniav
Sangcalah
Sangchala
Sangchalah
Sange Šora
Sange Khas¯kha
Sange Lakhš
Sange Mas¯na
Sangeh Mianehab
Sangetalkh
Sangi-Khalil’
Sangi-Lakhsh
Sangobar
Sangow Bar
Sangpara
Sangpareh
Sangpolak
Sangrakhimkhodzha
Sangsafed
Sangtu
Sangzarak
Sani-Sangi
Sanjet
Saqaveh
Saqawa
Saqawah
Sar Anjir
Sar Chashmeh
Sar Choshmeh
Sar Garmab
Sar Ghul
Sar Hulang
Sar Qol
Sar Tagab-e Ghalmin
Sar Vara’in
Sar-e ‘Olyad
Sar-e Ab
Sar-e Ahangaran
Sar-e Aygal
Sar-e Band
Sar-e Bisheh
Sar-e Boghundi
Sar-e Chabal
Sar-e Chah
Sar-e Chahar Asia
Sar-e Chashmeh
Sar-e Dasht
Sar-e Dashteh
Sar-e Divalak
Sar-e Divarak
Sar-e Esfawr
Sar-e Ghalmin
Sar-e Ghargharab
Sar-e Gharghareh
Sar-e Ghojowrak
Sar-e Gholamak
Sar-e Jar-e Qarghaleq
Sar-e Jelow Girak
Sar-e Kaftar Khan
Sar-e Kansi
Sar-e Khagak
Sar-e Kicheh
Sar-e Koshk
Sar-e Kushk
Sar-e Lukasang
Sar-e Maqowlak
Sar-e Obutu
Sar-e Owshan
Sar-e Pal
Sar-e Parpari
Sar-e Pol-e Ghighonak
Sar-e Qumaghay
Sar-e Qurghan
Sar-e Sang-e Khalil
Sar-e Sar Jangal
Sar-e Shakarki
Sar-e Shekarki
Sar-e Shurabak
Sar-e Sukhteh
Sar-e Takehghal
Sar-e Tangi
Sar-e Tanur
Sar-e Ushan
Sar-e War-e Burguch
Sar-e Yurmah
Sar-i-Bum
Sara-ye ‘Abdol H_amid
Sarab-e Alandar
Sarandzhir
Saraneh
Sarasman
Sarbasteh
Sarbiš
Sarbish
Sarcheshmeh
Sardeh
Sare Šakarki
Sare Šorawak
Sare Beša
Sare Cabal
Sare Cahar Asya
Sare Dašt
Sare Kušk
Sare Ošan
Sare Ušan
Sare Ware Burguc
Sargarmav
Sari-Aygal’
Sari-Band
Sari-Besha
Sari-Bugundi
Sari-Burgundi
Sari-Chabal’
Sari-Chakharasia
Sari-Dasht
Sari-Devalak
Sari-Dzhari-Kargalik
Sari-Dzhilaugirak
Sari-Gargarav
Sari-Gudzhurak
Sari-Gulyamak
Sari-Isfaur
Sari-Khagak
Sari-Komagay
Sari-Kurgan
Sari-Kushk
Sari-Makulak
Sari-Oshan
Sari-Puli-Gigunak
Sari-Sangi-Khalil’
Sari-Shakarki
Sari-Shoravak
Sari-Sokhta
Sari-Takagal’
Sari-Ushan
Sari-Vari-Burguch
Sari-Yorma
Sarkarezi-Naurak
Sarkariz-e Nowrak
Sarkholang
Sarmalan
Sarpanah
Sarpanak
Sarpush
Sarqad
Sarsabad
Sarsabat
Sarsangal’
Sarsanghal
Sartakht-e Saw
Sartakhti-Sau
Sartayla
Sartayleh
Sarvarain
Sauzak
Sauzakay
Sawzak
Sawzakay
Seb Talkh
Sebesti
Sebtalakh
Sebtikh
Sedq‘ali
Sefidarak
Sefidbid-e ‘Olya
Sefidbid-e Soflá
Sefiddarak
Seh Gushak
Sehgos¯ak
Sehwak
Selaj
Senjetak
Sesbast
Sewej
Seyb Talkh
Shah ‘Arus
Shah Bidak-e Bala
Shah Bidak-e Pa’in
Shah Niaz
Shahmalek
Shahmorghak
Shahrag
Shahrestan-e Qowlani
Shakh-Arus
Shakhalmand
Shakhelstan
Shakhidan
Shakhjuy
Shakhmalik
Shakhnau
Shakhnavaz
Shakhnow
Shakhristani-Kolani
Shakhshal
Shakhshal’
Shakhzak
Shal’galak
Shalghalak
Shamorgak
Shamorghak
Shamshir Sang
Shamurghak
Shankarbah
Sharshar-e Soflá
Shawar
Shawgan
Shawshudki
Shawshudqi
Shebarak
Shelah-e Golestan
Shelah-e Khvajeh Bowr
Shelayi-Gulistan
Shelayi-Khodzhabor
Shen’ya
Sheng-e ‘Olya
Sheng-e Mabeyn
Sheng-e Pa’in
Sherija-e Bela
Sherija-i-Pa’in
Shewaki
Sheykh Sang-e Sang-e Shandah
Sheykh Sangak
Sheykhla’i
Sheykhlai
Sheykhleyak
Sheykhliyak
Sheykhsang-e Sang-e Shandeh
Sheykhsangi-Sangi-Shanda
Sheyleh-ye Khvajeh Bur
Shibij
Shileh-ye Khvajeh Bowr
Shin’yaburna
Shin’yayi-Kuni-Gav
Shingi-Mabayn
Shingi-Ulia
Shinia Takht
Shiniah
Shinyah Burnah
Shinyah-ye Kun-e Gav
Shiridzhayi-Bala
Shiridzhayi-Pain
Shirijeh-ye Bala
Shirijeh-ye Pa’in
Shitakh
Shor-Paina
Shorabak
Shorbalina
Shortogay
Shotor Khun Qal‘eh
Shur Balineh
Shur Bast
Shur Pa’ineh
Shur Qowl
Shuralest
Shurgahak
Shurqowl
Shurtoghay
Siah Ab
Siah Bumak
Siah Khak
Siah Khak-e Pa’in
Siah Khak-e Payan
Siah Khaki
Siah Lakh
Siah Lakhak
Siah Nav
Siahcheshmeh
Siahdasht
Siahgiru
Siahjar
Siahkhagi
Siahkhagik
Siahkhak
Siahkhaki
Siahkharak-e ‘Olya
Siahkharak-e Nawbala
Siahkharak-e Soflá
Siahkharak-e Watarmah
Siahkhingak
Siahkhvorak
Siahnaw
Siahnow
Siahqarkh
Siahsang
Siahsang-e Bala
Siakhchashma
Siakhdasht
Siakhdzhar
Siakhgiru
Siakhkarkh
Siakhkhak
Siakhkhaki
Siakhkharaki-Ulia
Siakhkharaki-Vatarma
Siakhkhingak
Siakhkhuraki-Naubala
Siakhkhuraki-Sufla
Siakhkokh
Siakhlakhak
Siakhnau
Siakhsangi-Bala
Sibak
Sibisti
Sibtalkh
Siladzh
Sir Zar
Sokhta-i-‘Ulya
Sokhta-i-’Ulya
Sokhta-i-Sufla
Sokhtagi
Sokhtayi-Sufla
Sokhtayi-Ulia
Sonnah
Sorkh
Sorkh Juy
Sorkh Kholah
Sorkh Khulah
Sorkh Nav
Sorkh‘aj
Sorkhaj
Sorkhak-e Baranah
Sorkhak-e Baraneh
Sorkhak-e Mianeh
Sorkhak-e Sewnah
Sorkhbum
Sorkhdival
Sorkhdivar
Sorkhnaw
Sorkhsang-e Bala
Sorkhsaray
Spibed
Spibuz
Spidbid
Sufak
Sufiha
Sukhtegi
Sukhteh-ye ‘Olya
Sukhteh-ye Soflá
Sunghula
Surkhadzh
Surkhak
Surkhake Šewna
Surkhaki-Barana
Surkhaki-Miaka
Surkhaki-Shivna
Surkhbum
Surkhdeval’
Surkhkhula
Surkhnau
Surkhsangi-Bala
Surkhsaray
Surunah
Syabumak
Syah Lakhak
Syahab
Syahcašma
Syahcas¯ma
Syahdašt
Syahkhak
Syahkhake Payan
Syahkhaki
Syahkhingak
Syahlakh
Syahnaw
Syahsange Bala
Syasangak
Ta Kham-e Khvajeh
Ta‘in
Tašlugh
Tabarghestan
Tabargistan
Tablak
Tagab Baluchi
Tagab Baluci
Tagab Suf
Tagab-e Khvajeha
Tagab-e Khvajehha
Tagab-e Khvajehha Gharbi
Tagab-e Khvajehha Sharqi
Tagab-e Taq
Tagabe Khwajaha
Tagao Waraja
Tagao Yusuf
Tagawe Taq
Taghah-ye Teymur
Tah Khami Jawaja
Tah Khvajeh
Tah Khwaja
Tah Khwja
Tahaw
Tahkham
Taiwara
Takagal’
Takaghal
Takehghal
Takhabi
Takhavi
Takhawi
Takhkhodzha
Takht-e Saw
Taksagal’
Taksaghal
Tal’khaktas
Tal’pich
Talagoi Reg-i-Qal‘eh-Nagshi
Talagoi Reg-i-Qala Nagsni
Talaogi Rak-i-Qala Naqahi
Talaogi Rak-i-Qala Naqshi
Talaogi Rek-i-Kala Naksi
Talatu
Talawak
Taleb Koshteh-ye ‘Olya
Taleb Koshteh-ye Soflá
Talebkušta-i-‘Ulya
Talebkušta-i-Sufla
Talibkushtayi-Sufla
Talibkushtayi-Ulia
Talkhaktas
Talpech
Tambolagh
Tambulakh
Tamburak
Tanburak
Tangi Azao
Tangi Azaw
Tangi Hulma
Tangi Hulmah
Tangi Kawdak
Tangi Warasah
Tangi-Azau
Tangi-e ‘Az¯ab
Tangi-Kaudak
Tangikhul’ma
Tangisurkh
Tanqi Nabat
Tapayi-Mazar
Tappeh-ye Mazar
Tar’ya
Taratu
Tarehtu
Tarti Sharqi
Taryah
Tashlug
Tashlugh
Tawasang
Tay Bil
Tay Ziarat
Tay-e Kurd
Tay-e Porab
Tay-e Qash
Tay-ye Kurd
Tayak
Tayband
Taybil’
Taye Qaš
Tayi-Kash
Tayi-Kurd
Tayi-Purav
Taysafed
Taysefid
Tayseyin
Tayvara
Tazri
Tel-aghabay
Tel-e Aghabay
Tel-e Baynaz¸ar
Tel-e Ghowri
Tel-e Jalal
Tel’surkhak
Telak
Telak-e ‘Olya
Telak-e Soflá
Telake ‘Ulya
Telake Sulfa
Teli-Baynazar
Teli-Dzhalal’
Telma‘dan
Telsorkhak
Teneh Garbughi
Teyvareh
Teywarah
Tilma‘dan
Tinakarbogi
Tombor
Torshbehi
Tsawshah
Tuli Mir ‘Ali
Tuli-Mir-Ali
Tumanay
Tunik
Turšbehi
Turshbehi
Turshbikhi
Uatuva
Udkal
Udkal’
Ukar
Ulamghul
Ulamkul’
Umarsiakh
Urusma
Uruz’yak
Us¯an
Ustuva
Ustuwa
Uzganadzhoy
Uzganajoy
Valimeh
Valm
Varadzha
Varajeh
Varakhu
Varaqeh-ye Javajeh
Varas¯
Vari-Mesh
Varkash
Vatarmayi-Bala
Vatarmayi-Pain
Vatermeh-ye Pa’in
Vazi
Vudzhdak
Wajan
Wala Shahrak
Walma
War Ahu
War-e Mesh
Ware Meš
Warkaš
Warkash
Watah Pur
Watapur
Watarmah-ye Bala
Watarmah-ye Pa’in
Wis¯tan
Wishtan
Woltamah
Worasebest
Wujdak
Yad Qol
Yakabed
Yakabid
Yakhan
Yakhan-e ‘Olya
Yakhan-i-Bala
Yakhane ‘Ulya
Yakhani-Ulia
Yawmuki
Yekehbid
Yigin
Yorma
Yorti-Nazar
Yurmah
Yurt-e Naz¸ar
Zagchakhana
Zaghca Khanak
Zaghcakhana
Zaghcheh Khanak
Zaghchehkhaneh
Zahramordeh
Zalargak
Zamin-e Ghar
Zamini-Gor
Zaminjay
Zanbur Khan
Zangidad
Zanu
Zaradan
Zarbed
Zarbid
Zardghal
Zardnau
Zardnaw
Zargarak
Zariafta
Zaweh
Zay-e Nowruz
Zayi-Nauroz
Zelzelat
Zeratangi-Naurak
Ziarat-e Torjan
Zil’zilat
Zilinca
Zilinchah
Zir-e Tangi Bum
Zireh Tang-e Nowrak
Zireh Tangi
Zireh Tangi Nowrak
Zirnich
Zirtang-e Nowrak
Zohran-e Qarah
Zohran-e Qareh
Zowl Gerdab
Zukhrani-Kara
Zul’girdab

Welcome!

The real time radar images on Meteox provide an accurate view of the weather situation in Europe. In combination with the real time satellite images showing clouds, low depression areas or the sun, a great view of the weather in Europe is provided as well. Other than the live radar- and satellite images, Meteox provides weather forecasts for any location in the world, detailed per 3 hours or per day with high/low temperatures for any location worldwide.

use of data

Hint

checkout our Android apps and iOS app, get rainalerts upfront and watch the rainradar on your mobile!