Choose a location in afghanistan
the world - Asia - afghanistan


  All regions

Badakhshan
Badghis
Baghlan
Balkh
Bamian
Farah
Faryab
Ghazni
Ghowr
Helmand
Herat
Jowzjan
Kabol
Kapisa
Konarha
Konduz
Laghman
Lowgar
Nangarhar
Nimruz
Oruzgan
Paktia
Paktika
Parvan
Quandahar
Samangan
Takhar
Vardak
Zabol

  All cities in Bamian
Šabarak
Šabarake Bala
Šabqolak
Šadmohammed
Šaghalkar
Šahberdi
Šahmuka
Šahnazar
Šakhaltakhta
Šakhsang
Šanaši
Šarafak
Šare Takhari
Šaykhu
Šebarake Šah
Šebarake Rah
Šebartu
Šekari
Šekhreza
Šene Gumbad
Šene Robat
Šewik
Šewna Qala
Šewna Qalat
Šewna Takhak
Šewna Talaqol
Šewnadeh
Šewqol
Šinya Sabzi
Šinya-i-Qawme Barfi
Širdoš
‘Abaskušta
‘Abbaskoshteh
‘Alamtu
‘Alaqadari Šebar
‘Alaqehdari Shibar
‘Alitak
‘Ambar Samuc
‘Ambar Samuch
‘Anbar Samuch
‘Araq-e ‘Olya
‘Araq-e Soflá
‘Oleyadqowl
‘Oleyadqowl Tak
‘Oliadqowl Tak
‘Olyad
Ab Bala
Ab-Bala
Abaskushta
Abdak-e Baleneh
Abdak-e Taynah
Abgardu
Abokah
Abpar
Abrahgah
Abtu
Abuka
Acamazar
Acani
Achahmazar
Achamazar
Adzhida
Ag
Ajedeh
Ak Robat
Akhšay
Akhingaru
Akhshay
Al’tan
Al’targanak
Al’targu
Alašghaji
Alahkowlek
Alahkuh
Alakadari-Shibar
Alakoh
Alakokh
Alakolek
Alakolik
Alakuh
Alashgadzhi
Alashghaji
Alavali
Alawali
Alitak
Alogak
Altarghu
Ambarkul’
Ambarsamuch
Ambolagh
Ambulak
Amrud
Amrud-e ‘Olya
Amrud-e Soflá
Amrudi-Sufla
Amrudi-Ulia
Anakas
Anavayi-Kalan
Anawa-i-Kalan
Anbarqowl
And Ab
Andab
Anva‘-ye Kalan
Anvah-ye Kalan
Aq Ribat
Aqrobat
Arg-e Zari
Argasha
Argi-Zari
Asbmaydan
Asbmeydan
Aspi Sang
Aspmaydan
Aspmaydu
Audaki-Balina
Audaki-Tayna
Aupar
Aurak
Autu
Av Par
Avgardu
Avkul’
Avparan
Awqol
Awqowl
Awtu
Aygal
Aygal’
Aylakah-e Ajar
B’yamurda
Ba’ini
Babadost
Babadust
Babakoshteh
Babakušta
Babakushta
Baboli
Badkulak
Badqol
Badqowlak
Badravak
Badrawak
Badzhikushta
Bagag
Bagag-e Bala
Bagak
Bagani-Bala
Baghalak
Bajga
Bajikoshteh
Bajikušta
Bajjikoshteh
Bakkak
Bala Tang
Bala-Tang
Balašighlang
Baladesh
Balana Takhak
Balanatakhak
Balanau
Balanaw
Balaneh Takhak
Balas¯ighlan
Balashighlang
Balashiglang
Balnaqal‘a
Balnaqal‘eh
Bamiyan
Bamyan
Banaq
Banaq Moz¯ab
Banaq Muzhab
Band-e Bala
Band-e Chub-e Raqowl
Band-e Jamil
Band-e Khoshk
Band-e Qowl
Band-e Sang
Band-e Shuy
Bande Šoy
Bande Cobe Raqol
Bandi-Bala
Bandi-Chobi-Rakul’
Bandi-Dzhamil’
Bandi-Khushk
Bandi-Kul’
Bandi-Sang
Bandi-Shoi
Bandsang
Bandsano
Banshoi
Banshol
Barehgah
Barghowsanak
Bargusanak
Barigakh
Barik-e ‘Olya
Barik-e Soflá
Barikdzhoy
Barikehha
Bariki-Sufla
Bariki-Ulia
Barikikha
Bastokbaca
Bastokbacha
Bastukbachcheh
Bastukbacheh
Bayani
Bayanu
Bayri
Bazar-e Yakavlang
Bazar-e Yekawlang
Bazari-Yakavlang
Bedi-Kuli-Bala
Bedmuški
Bedmushki
Beh’ini
Bekhi-Kada
Beldarghonah
Belderghan
Belemundyak
Beranagak
Beranahgak
Beremak
Besad
Bia Mordeh
Bid Qowl Bala
Bid-e Qowl Bala
Bidmoshki
Bikh-e Qadah
Bil’darguna
Bil’gav
Bil’mund’yak
Bilandak
Bilandbulak
Bilanddeval’
Bilgav
Bilgaw
Binigav
Binigaw
Binisiahsang
Binisiakhsang
Binisyahsang
Biraneh
Birimak
Birindzhabad
Bisad
Bodulak
Bogamurda
Boghsanak
Boghundakcešma
Boghundakcheshmeh
Bogsanak
Bolagh Tughaneh
Bolagh Tughneh
Bolagh-e Sabz
Boland Dival
Bolandak
Bolandbolagh
Bolanddivar
Bolaqe Sabz
Bolowleh
Boluleh
Boragak
Bormurda
Bot-e Salsal
Bot-e Shamameh
Botazar
Bowghundak
Bowrghchinak
Bowrghsan
Bowrmordeh
Bowrowghsanak
Bowrughsan
Bowteh’i
Budolak
Bughamordeh
Bughehmordeh
Bughri
Bughund
Bughzanak
Bugundakchashma
Bul’gak
Bulaki-Sabz
Bulaktugna
Bulghak
Bum-e Afshar
Bum-e Gavmordeh
Bum-e Rami
Bum-e Shebar
Bum-e Shibar
Bum-e Soflá
Bumak
Bume Šebar
Bume Afšar
Bume Sufla
Bumi-Afshar
Bumi-Gavmurda
Bumi-Rami
Bumi-Shibar
Bumi-Sufla
Burehgak
Burgasun
Burgchinak
Burghasown
Burghcinak
Burghosonak
Burghosu
Burghsenak
Burgsan
Burgsinak
Burgusu
Burgusunak
Burmordeh
Burmurda
Bursanak
Burugsan
Burugsanak
Buta’i
Butazar
Bute Šamama
Bute Salsal
Cabnaw
Cah
Cah Širin
Cah ‘Abdi
Cah Midi
Cahar Dewali
Cahar Qaši
Cahardawli
Cahe ‘Abdi
Cahe Midi
Caheltan
Cakagak
Calghayak
Camane Jaghori
Campolad
Caparqol
Capqolak
Carakhu
Carbala
Carcašma
Cardawli
Cardewal
Carkata
Carq
Cawak
Caynak
Cehelburi
Cehelburj
Cejine
Cejine Bala
Cejine Pa’in
Cel Dukhtaran
Celmeni
Chabnau
Chabnaw
Chabnow
Chah Širin
Chah-e ‘Abdi
Chah-e Midi
Chah-e Shirin
Chahar Divali
Chahar Katah
Chahar Qashi
Chaharbala
Chahardawli
Chahbak
Chakagak
Chakh
Chakhardauli
Chakharde
Chakhardivali
Chakharkashi
Chakhil’tan
Chal’gayak
Chalehwak
Chalghayak
Chaman-e Jaghori
Chamani-Dzhaguri
Champolad
Champulad
Chaparkul’
Chaparqowl
Chapkolak
Chapqowlak
Char Kateh
Charakho
Charakhu
Charbala
Charchashma
Charcheshmeh
Chardauli
Chardeval’
Chardival
Charg
Charkata
Charq
Chashmaabdi
Chashmamidi
Chashmashirin
Chehelborj
Chehelmani
Cheheltan
Chekhil’burdzh
Chel’dukhtaran
Chelmeni
Cheraghdan
Chidzhi
Chidzhikh
Chidzhini-Bala
Chidzhini-Pain
Chijin
Chijin-e Bala
Chijin-e Pa’in
Chil’
Chil’mini
Chobkhana
Chowrah
Choytaman
Chubkhaneh
Chugurak
Cijin
Cil
Cobkhana
Coqorak
Coytaman
Cura
Dašt Cahardeh
Dašte Bursona
Dašti-sacak
Dagh-e Mordeh
Dagi-Murda
Dahan Varas
Dahan-e ‘Olyatak
Dahan-e Abdarreh
Dahan-e Abpar
Dahan-e Acheh
Dahan-e Ahangaran
Dahan-e Ambolagh
Dahan-e Av Par
Dahan-e Awdarreh
Dahan-e Baldarghutu
Dahan-e Beremak
Dahan-e Bidak
Dahan-e Bisrak
Dahan-e Borowghsanak
Dahan-e Bozgirak
Dahan-e Chahardeh
Dahan-e Darderakhtan
Dahan-e Dargashtak
Dahan-e Darreh Chasht
Dahan-e Darreh-ye Chasht
Dahan-e Darreh-ye Siah
Dahan-e Darrehgak
Dahan-e Denawak
Dahan-e Dival
Dahan-e Divar
Dahan-e Dolaneh
Dahan-e Dunah
Dahan-e Fatow
Dahan-e Gazak
Dahan-e Ghalaw
Dahan-e Ghojur
Dahan-e Godar
Dahan-e Golbineh
Dahan-e Hel
Dahan-e Jawpalal
Dahan-e Jawzar
Dahan-e Jow Palal
Dahan-e Jowkak
Dahan-e Jownah
Dahan-e Kanak
Dahan-e Karkareh
Dahan-e Kawshaw
Dahan-e Kech
Dahan-e Khawal
Dahan-e Khoshkak
Dahan-e Khoshknil
Dahan-e Khuk
Dahan-e Khukkoshteh
Dahan-e Mad
Dahan-e Manghuz¸
Dahan-e Meydan
Dahan-e Mur
Dahan-e Nalah
Dahan-e Narges
Dahan-e Naw-e Karak
Dahan-e Nawah
Dahan-e Nowbaz‘ali
Dahan-e Petaw
Dahan-e Pilan
Dahan-e Pirzad
Dahan-e Qalacheh
Dahan-e Qalagak
Dahan-e Qowl-e Kuchek
Dahan-e Qyaghak
Dahan-e Rahbad
Dahan-e Rahgard
Dahan-e Raqowl-e Parsa
Dahan-e Reshqah
Dahan-e Reshqaw
Dahan-e Rig-e Naw
Dahan-e Sagparideh
Dahan-e Shakh-e Takeh
Dahan-e Shibar
Dahan-e Shokurdad
Dahan-e Soltali
Dahan-e Sorkhbid
Dahan-e Taher
Dahan-e Tajak
Dahan-e Taktehkah
Dahan-e Talaqowl
Dahan-e Tarnuk
Dahan-e Torkaman
Dahan-e Tup
Dahan-e Zardpetaw
Dahan-e Zardtaleh
Dahan-e Zowlej
Dahan-i-Chasht
Dahan-i-Chosht
Dahan-i-Kanak
Dahane Šakhe Taka
Dahane Šibar
Dahane Šokurdad
Dahane Aca
Dahane Cahardeh
Dahane Dargaštak
Dahane Darrah Cašt
Dahane Darya Cašt
Dahane Kawšaw
Dahane Kec
Dahane Khuškak
Dahane Khušknil
Dahane Khukkušta
Dahane Nay
Dahane Qalaca
Dahane Qole Kocak
Dahane Rešqa
Dahaneh Ghalaw
Dahaneh Somowch
Dahaneh-ye Chasht
Dahaneh-ye Kanak
Dahanwars
Dahgiri Shastmuy
Dahmardah
Dakal’
Dakhangudzhur
Dakhani-Acha
Dakhani-Akhangaran
Dakhani-Ambulak
Dakhani-Aupar
Dakhani-Avdara
Dakhani-Bedak
Dakhani-Beremak
Dakhani-Burugsanak
Dakhani-Buzgirak
Dakhani-Chakhardekh
Dakhani-Daragak
Dakhani-Dargashtak
Dakhani-Darrachasht
Dakhani-Darrasiakh
Dakhani-Deval’
Dakhani-Dinavak
Dakhani-Dulana
Dakhani-Duna
Dakhani-Dzhaupalal’
Dakhani-Dzhauzar
Dakhani-Dzhokak
Dakhani-Dzhona
Dakhani-Fatu
Dakhani-Galau
Dakhani-Gazak
Dakhani-Gudar
Dakhani-Gul’bina
Dakhani-K’yagak
Dakhani-Kalacha
Dakhani-Kalagak
Dakhani-Kanak
Dakhani-Karkara
Dakhani-Kaushau
Dakhani-Kech
Dakhani-Khaval’
Dakhani-Khil’
Dakhani-Khug
Dakhani-Khukkushta
Dakhani-Khushkak
Dakhani-Kuli-Kochak
Dakhani-Mad
Dakhani-Manguz
Dakhani-Maydan
Dakhani-Mur
Dakhani-Nala
Dakhani-Nargis
Dakhani-Naubazali
Dakhani-Nava
Dakhani-Navi-Karak
Dakhani-Petau
Dakhani-Pilan
Dakhani-Pirzad
Dakhani-Ragardu
Dakhani-Rakuli-Parsa
Dakhani-Regi-Nau
Dakhani-Rishka
Dakhani-Sagparida
Dakhani-Shakhi-Taka
Dakhani-Shibar
Dakhani-Shukurdad
Dakhani-Sul’tali
Dakhani-Surkhbed
Dakhani-Tadzhak
Dakhani-Takhir
Dakhani-Taktaka
Dakhani-Talakul’
Dakhani-Tarnok
Dakhani-Top
Dakhani-Turkman
Dakhani-Uliatak
Dakhani-Zardpetav
Dakhani-Zardtala
Dakhani-Zulidzh
Dakhanturkman
Dakhanvaras
Dalak
Dam-e Jangal
Dam-e Juy
Damabak
Dami-Dzhoy
Damordeh
Damurda
Dan-e Qowl
Dandab
Daneh
Dani-Kul’
Darakhtan
Darander
Darayi-Darvaza
Darayi-Gulistan
Daraz Gavkhaneh
Darazgar
Darazgavkhana
Darendar
Dargani
Darghani
Darindar
Darkhani-Dardarakhtan
Darra-i-Shikari
Darraal’tamur
Darraaud
Darradzhaukul’
Darragogird
Darrah-e Jawqowl
Darrah-e Nawera
Darrah-ye Awd
Darrah-ye Jalmesh
Darrakadzhak
Darramarkanda
Darranavara
Darrapaynav
Darrasurkhabad
Darrayakhbulak
Darreh
Darreh-ye Ahangaran
Darreh-ye Altamowr
Darreh-ye Altamur
Darreh-ye Awd
Darreh-ye Bacheh
Darreh-ye Darvazeh
Darreh-ye Golestan
Darreh-ye Gugerd
Darreh-ye Jalmesh
Darreh-ye Jowqowl
Darreh-ye Kajak
Darreh-ye Kharehsang
Darreh-ye Markandeh
Darreh-ye Navora
Darreh-ye Pay Nav
Darreh-ye Paynaw
Darreh-ye Righnow
Darreh-ye Sorkhabad
Darreh-ye Yakhbolagh
Darveshu
Darwešu
Dasht Cahardeh
Dasht-e Borsoneh
Dasht-e Chahardeh
Dasht-e Sachak
Dasht-e Safed
Dasht-e Sefid
Dasht-i-Sachak
Dasht-i-Safed
Dashtchakhardekh
Dashti-Bursuna
Dashti-Rast
Dashtisachak
Dashtqal‘eh
Dast-e Rast
Dauraid
Degtor
Degvarshanda
Degwaršanda
Deh Hezareh
Deh-e Bala
Deh-e Barat
Deh-e Boghundi
Deh-e Hezareh
Deh-e Iman
Deh-e Menah
Deh-e Mianeh
Deh-e Moshkeli
Deh-e Myana
Deh-e Seyyed
Deh-e Sorkhak
Deh-e Tajek
Deh-e Tarchi
Deh-iman
Dehbalal
Dehe Muškeli
Dehe Tarci
Dehpalang
Dekhbilal’
Dekhi-Barat
Dekhi-Bugundi
Dekhi-Khazara
Dekhi-Mena
Dekhi-Mushkili
Dekhi-Seyid
Dekhi-Surkh
Dekhi-Tarchi
Dekhpalang
Dekhraza
Denkak
Deo Khana
Derakhtan
Deraz Gavkhaneh
Derazgar
Devalaki-Seyidun
Devalaki-Sufla
Devalaki-Ulia
Devanabulak
Devarak
Devkhana
Devkhanayi-Bala
Devkhanayi-Pay
Devlak
Deyar-e Petaw
Deyw Khanah
Diarbul
Digtowr
Digvarshandeh
Diktur
Dinkak
Div Khaneh
Divalak-e ‘Olya
Divalak-e Seyyedan
Divanehbolagh
Divanehbolaq
Divarak-e ‘Olya
Divarak-e Seyyedan
Divarak-e Soflá
Divkhaneh
Divkhaneh-ye Bala
Divkhaneh-ye Pa’in
Divlak
Diyarbol’
Diyari-Petav
Do Abi
Do Borjeh
Do Laneh
Do Ru
Došakh
Došqadam
Dobukeh
Dogabad
Doganeh Kharqowl
Dokkan-e Kharqowl
Dokkani
Dom-e Dasht
Domdzhoy
Domjoy
Doqad
Doshakh
Doshaqadam
Doskadam
Dost-beg
Dostbek
Dowmjuy
Dowra’id
Dubuka
Dukad
Dukani
Dukani-Kharkul’
Dulana
Dume Dašt
Dumi-Dasht
Dupushta
Dushqadam
Dzhakargan
Dzhandargali-Sufla
Dzhandargali-Ulia
Dzhangdzhay
Dzhangrig
Dzhangrik
Dzhanmukhammed
Dzhark
Dzharkhanatop
Dzharukashan
Dzhaududi
Dzhaudura
Dzhaukul’
Dzhedzhani-Bala
Dzhemati
Dzhidachil’
Dzhil’gumshuda
Dzhimkala
Dzhindak
Dzhodu
Dzholi-Alanazar
Dzhona
Dzhoshanak
Dzhoyi-Nikpay
Dzhoyi-Yarmukhammed
Dzhoyishadi
Dzhoykhauz
Dzhuliak
Dzhushinak
Ešanha
Elakah
Elasa‘el
Elasayel
Elbobak
Elbowbak
Eldudar
Emendaw
Eraka
Erakah
Ergenak
Erginak
Eshanha
Estarab
Fatmasti
Fayzi
Ferozbakhar
Feyz¸i
Firuz Bahar
Gadalak
Gadehlak
Gal’gu
Gandak
Gandakotal’
Gandakowtal
Gandehkowtal
Garaki-Ulia
Gardan Kichah
Gardan-e ‘Anbar
Gardan-e Kamarak
Gardandeh
Gardandekh
Gardangoli
Gardanguli
Gardani-Ambar
Gardani-Kamarak
Gardankica
Gardankicha
Gardonarg
Gardun Arg
Gargarayi-Fakiru
Gargarayi-Zamin
Garmbolagh
Garsangak
Gatuk
Gauband
Gauch
Gauch-Nau
Gauchak
Gauchnau
Gaudakul’
Gavargin
Gavas
Gavdaqul
Gavdehqul
Gavkhanagak
Gavkhanehgak
Gavkhar
Gavkoshteh
Gavkushta
Gavparideh
Gavukharu
Gawkhanagak
Gawkušta
Gel-e Say
Gelambab
Gerd Ablang
Gerd Owlang
Gerd-e Along
Gerdbid-e Bala
Gerdbid-e Qalandar
Gerdbidak
Gerddeh
Gerdnay
Ghaši
Ghabchak
Ghadaki
Ghalgho
Ghandak
Gharak-e ‘Olya
Gharghareh-ye Faqiro
Ghargharreh
Gharsangak
Ghashi
Ghavvas
Ghawas
Ghawc
Ghawc Naw
Ghawch
Ghawch Naw
Ghawcnaw
Gheghangol
Gheghangowl
Gheghanqol
Gheyghanqowl
Ghoczamin
Ghojurak
Gholam Big
Ghoraw
Ghoraw-e Shamandbeg
Ghowch
Ghowch Naveh
Ghowchnow
Ghowjurak
Ghowrabchi
Ghuchzamin
Ghujowr
Ghulam Beg
Ghulparideh
Ghurab
Ghurab-e Shamandbeyg
Ghurabchi
Ghuraw
Ghurghurak
Ghurzalan
Ghurzalaw
Ghushunghehjuy
Ghwac
Gilambab
Gili-Say
Girbedak
Girdaulang
Girdbedi-Bala
Girdbedi-Kalandar
Girddekh
Girdi-Alang
Girdnay
Girowqowl
Giru Qal‘ah
Giru Qowl
Girukala
Girukul’
Gochzamin
Godarreh
Gol-e ‘Olyad
Gol-e Boro
Gol-e Laleh
Goleh
Goltala
Gonbaz¯i
Gordom
Gorgorak
Gorvana
Gorzalau
Goshtkhore Pa’in
Gow Darreh
Gowdigak
Gudigak
Gul’parida
Gul’tala
Gule Lala
Guli-Buru
Guli-Lala
Guli-Uliad
Gultala
Gumbatak
Gumbaz¯i
Gumbazi
Gurdum
Gurgak
Gurzalan
Gushtkhvor-e Pa’in
Haftgodi
Hauz-i-Nau
Hawdze Šah
Hazar Cheshmeh
Hazarcašma
Hazarcas¯ma
Hazarkušta
Hezarcheshmeh
Hezarkoshteh
Howz-i-Nau
Il’dodar
Ilakah
Ilasail’
Iraki-Sufla
Iraki-Ulia
Irbolagh
Irbulak
Irgin
Ishanha
Ispi Sang
Istarab
Jalmes¯
Jalmesh
Jalmish
Jandar Gol-e ‘Olya
Jandar Gol-e Soflá
Jandargal-e Soflá
Jandargal-e ‘Olya
Janghariq
Jangrigh
Jangriq
Jaokul
Jaqarghan
Jar-e Khak-e Sabur
Jar-e Mekhak
Jar-e Mikhak
Jarkhaneh Tup
Jarukašan
Jarukashan
Javqol
Jawdowra
Jawdudi
Jawqul
Ješ
Jedacel
Jedachel
Jejan-e Bala
Jemati
Jeysh
Jilgomshodeh
Jilgumšoda
Jim Qal‘a
Jim Qal‘eh
Jošanak
Jowdu
Jownah
Jowshanak
Jowzar Kalay
Joye Nekpay
Joyešadi
Ju’iak
Jušenak
Jul-e Alanaz¸ar
Jusheh
Jushinak
Juy-e Nikpay
Juy-ye Shadi
Kabcherak
Kabirga
Kabzar
Kachirparida
Kadagi
Kadahlak
Kaddzhauz
Kadesang
Kadowl
Kadul’
Kadzhalak
Kadzhkol’
Kadzhmazar
Kafšandaz
Kafari
Kafarsang
Kafcharak
Kafilabashi
Kafiri
Kafshandaz
Kahmard
Kahmard Woluswali
Kajehlak
Kajjawz
Kajmazar
Kakašidi
Kakashidi
Kal’kakh
Kala Jafir
Kala Sarkari
Kala Topchi
Kala-Karashnau
Kalabadak
Kalabagalak
Kalaberan
Kalachayi-Sufla
Kaladash
Kaladasht
Kalagak
Kalagulyambek
Kalamotak
Kalandarkushta
Kalandeh
Kalandekh
Kalanzamin
Kalapadagak
Kalapakhchak
Kalapetav
Kalasafar
Kalasamed
Kalasangak
Kalasari-Dasht
Kalasari-Lar
Kalasokhta
Kalaspisang
Kalatop
Kalatub
Kalayi-Abbas
Kalayi-Abdul’
Kalayi-Akhund
Kalayi-Alibek
Kalayi-Amak
Kalayi-Chal’
Kalayi-Dadar
Kalayi-Dzhafar
Kalayi-Fayz
Kalayi-Gaday
Kalayi-Gamay
Kalayi-Gula
Kalayi-Gushi
Kalayi-Kata
Kalayi-Khadzhi-Gul’bad
Kalayi-Khudaidad
Kalayi-Khuseynbek
Kalayi-Kich
Kalayi-Miana
Kalayi-Mukhammedali
Kalayi-Sabz
Kalayi-Saidabdulla
Kalayi-Shakhnang
Kalayi-Sokhta
Kalayi-Talib
Kalech
Kalkhak
Kam’yata
Kamagarak
Kamard
Kami-Falak
Kamperey
Kampiri
Kandah Sang
Kangur
Kar’saoz
Kar’yakuli
Kar’yanavurkha
Kar’yasafar
Kar’yayi-Kharaba
Kar’yayi-Mukhammedsharif
Karezi-Bala
Karezi-Pain
Kargah
Kargakh
Karghanatu
Kargori
Karguvay
Karkatak
Karkhnau
Kartorak
Kashi-Malik
Kashi-Navur
Kashi-Oshu
Kashi-Shibar
Kashkokh
Katah Naver
Katah Nawur
Katahkhak
Katahkham
Katahkhaneh
Katahkuh
Katahqal‘eh
Katahqala
Katakala
Katakham
Katakoh
Katakokh
Katanavur
Kataqala
Kati-Dzhangal’
Katowk-e Sabz Ab
Katuk
Katvay
Katway
Kaugudzhoy
Kaumi-Biladad
Kaumi-Dekhkan
Kaur’yak
Kauras
Kautarkhan
Kawras
Keli Gal
Keligan
Kenizak Mordeh
Keptak
Khadzhigak
Khadzhilla
Khafiza
Khaftgudi
Khagholeq
Khaghuleq
Khagolik
Khak Dow
Khak Mesri
Khak-e Babeh
Khak-e Cheghel
Khak-e Seyydqoli
Khak-e Shkah
Khak-i-Chagir
Khakbadak
Khakdao
Khakdau
Khakdaw
Khake Ška
Khake Ceghel
Khake Shekar
Khakhi-Misri
Khaki-Chigil’
Khaki-Saidkuli
Khaki-Shka
Khakistarak
Khakmatak
Khal’vakul’
Khalamad
Khalehchak
Kham Joye naw
Kham Juy-e Now
Kham-e Bazargan
Kham-e Ganag
Kham-e Ganak
Kham-e Garmak
Kham-e Mastaneh
Khambota
Khambotah
Khame Mastana
Khami-Bazargan
Khami-Ganag
Khami-Mastana
Khamigarmak
Khanagak
Khanehgak
Khar Mordeh-ye
Kharabakul’
Kharabehqowl
Kharbedak
Kharbidak
Khargoshak
Khargushak
Kharmasang
Kharmehsang
Kharmordeh-ye ‘Olya
Kharmordeh-ye Bala
Kharmordeh-ye Pa’in
Kharmordeh-ye Soflá
Kharmurdaiy-Sufla
Kharmurdayi-Bala
Kharmurdayi-Pain
Kharmurdayi-Sufla
Kharmurdayi-Ulia
Kharposht
Kharpušt
Kharpush
Kharzari
Khauzi-Khu
Khauzi-Makhmud
Khauzi-Shakh
Khavali-Islam
Khavati
Khawal-e Eslam
Khawati
Khayrak
Khayrkhana
Khazarkushta
Kheyrak
Kheyrkhaneh
Khodaydad Khel
Khodaydad Kheyl
Khodzha-Ravshan
Khodzhabedak
Khodzharoshni
Khodzhazangi
Khodzhazard
Khodzhika
Khokušta
Khokushta
Kholah
Kholahqowl
Kholahzar
Kholaqol
Kholingkaš
Khorjinbolagh-e Bala
Khorjinbolaq-e Bala
Khormaqowl
Khoshkab-e ‘Olya
Khoshkab-e Soflá
Khoshkabak
Khoshkabeh Soflá
Khoshkichah-e ‘Olya
Khoshkichah-e Soflá
Khoshknaw
Khoshknil
Khušk Dara
Khuškabak
Khuškabe ‘Ulya
Khuškabe Sufla
Khuškawak
Khuškica-i-‘Ulya
Khuškica-i-Sufla
Khušknaw
Khušknil
Khudzhra
Khukkoshteh
Khula
Khulakul’
Khulazar
Khulingkash
Khurdzhinbulaki-Bala
Khurmakul’
Khushkabak
Khushkabi-Sufla
Khushkabi-Ulia
Khushkak
Khushkavak
Khushkhnau
Khushkichayi-Sufla
Khushkichayi-Ulia
Khushknil’
Khvaja Kaws¯ah
Khvajeh Ganj
Khvajeh Keshmir
Khvajeh Kesht
Khvajeh Kowshah
Khvajeh Rowshan
Khvajeh Rushni
Khvajeh Zard
Khvajehbidak
Khvolah
Khvolahqowl
Khwaja Kaoshah
Khwaja Kaws¯ah
Khwaja Rošni
Khwaja-rawšan
Khwaja-zangi
Khwajaganj
Khwajakes¯t
Kil’bastala
Kilbastala
Kilbastalah
Kiligan
Kilikan
Kiptak
Kishlak Miran
Kishlak Sheykh
Kochokak
Kocokak
Kodeleaka
Kodolak
Kodowlak
Kodulak
Kohnehqal‘eh
Kohnehqala
Kondehha
Kondehsang
Kongar
Kormurda
Korpitu
Korsangak
Kota-i-Sokhta
Kota-khwab
Kotahkhordeh
Kotakhab
Kotayi-Nekkadam
Kotayi-Sokhta
Kotayi-Surkhak
Kowshah
Kowtah-e Sorkhak
Kowtah-e Sukhteh
Kowtak
Kowteh Khwab
Koy Kenak
Koykenak
Kudeleakah
Kudolak
Kuh Gaday
Kuh-e Bum
Kuhmard
Kuhnaqala
Kukhnagala
Kukhnakala
Kul’sul’ma
Kulachayi-Ulia
Kulali-Bala
Kulali-Pain
Kuli-Amira
Kuli-Asu
Kuli-Aymad
Kuli-Bayani-Burna
Kuli-Bayani-Tayna
Kuli-Beda
Kuli-Chucha
Kuli-Dzhafar
Kuli-Dzhai
Kuli-Garm
Kuli-Kambar
Kuli-Kavzar
Kuli-Ketar
Kuli-Khal’dar
Kuli-Khaydar
Kuli-Kil’di
Kuli-Makadam
Kuli-Mirak
Kuli-Mukhammad
Kuli-Mutu
Kuli-Nevrak
Kuli-Obe
Kuli-Sauz
Kuli-Seyid
Kuli-Topchi
Kuli-Zinda
Kumagay
Kun-e Bum
Kundakha
Kuni-Bum
Kurganak
Kurmordeh
Kurpetu
Kursangak
Kursum
Kushangidzhoy
Kushungadzhoy
Kutakhurda
Kutayi-Bala
Kutayi-Pain
Kuteh-ye Nikqadam
Kuy Kenak
Kwaja Kaoshat
Laškarrah
Labpara
Labpareh
Laghaki
Lah Dow
Laledzh
Lalej
Langak
Langmordeh
Langmurda
Lar-e Gari
Larasi
Lari-Gari
Larmush
Larow
Lashkarra
Lashkarrah
Laykhorak
Laykhvorak
Loladekh
Londakha
Lorca AFG
Lorizard
Lukhak
Lulehdeh
Lundaha
Lundkha
Lur-e Zard
Luranj
Lurcheh
Madarkul’
Madarqol
Madr
Mahmud Kecha
Mahmud Kechah
Mamarak
Mandi Baghalak
Mandi Gholamšah
Mandi Gholamshah
Mandi-Vuleat
Mandibagalak
Mandigulyamshakh
Manteq
Mantik
Maqa
Maqah
Marg-e Zanu
Marghestan
Marghi
Margi-Zanu
Maydanak
Maydani-Bala
Mazar-e Say
Mazari-Say
Menareh
Mend-e Woleat
Mendeyak
Mendiyak
Meyanqul
Meydanak
Mianazai
Miandeh
Miandeh-e Shorshori
Miandekh
Miandekhi-Shorshori
Miandeyak
Miandokuh
Miandukokh
Mianehza’i
Miankulak
Mianqol
Mianqowlak
Mina Nawa
Minanava
Mindigak
Mineh Nawah
Minehdeh
Minkula
Minqol
Minqolak
Minqowl
Minqulak
Mir Eškero
Mir Eshkero
Mir-Ishkiru
Mirakhmedi
Mirazar
Mirehzar
Mitar
Miyandiyak
Miyankul’
Molla Now
Monditaki
Moqim
Motas¯am
Motasham
Mušak
Mukim
Mul’gar
Mulgar
Mulla Naw
Mulla-Nau
Mundayi-Uliad
Mundeh-ye ‘Olyad
Munditaki
Munditaqi
Musá Darreh
Myanaza’i
Myandehe Šoršori
Myanqolak
Našar
Naiak
Naitak
Nakum
Nal’shera
Nalšerah
Naleh
Nalshireh
Namadak
Naqowm
Naqum
Narkala
Narqala
Nasab
Nasirbek
Naspatan
Nau-Dzhoy
Naubal’tarkan
Naubala
Naubalayi-Saray
Naubalayi-Uliatak
Naubirda
Nauchabulak
Naudaraz
Naudzhu
Naugiru
Naukha
Naules
Naurilal’
Nautani
Navagak
Navarkhuram
Navayi-Khalifa-Khuseynzad
Navayi-Shakhi
Nave Gerd
Nave-Payinda
Naveh-ye Sangparidah
Navek’yag
Navepevand
Navi-Al’tarkan
Navi-Bal’dargu
Navi-Barik
Navi-Dada
Navi-Dekh
Navi-Dekhkankha
Navi-Dil’khush
Navi-Dost
Navi-Dzhau
Navi-Fatkhali
Navi-Gaday
Navi-Gandum
Navi-Gird
Navi-Gulyamshakh
Navi-Khushi
Navi-Kubad
Navi-Kurban
Navi-Kurbu
Navi-Lar
Navi-Mazar
Navi-Rakhi-Sufla
Navi-Rakhi-Ulia
Navi-Sangparida
Navi-Sum
Navi-Tundak
Navi-Vasivusu
Navi-Vayrana
Navor Chowpan
Navor Sham
Navor-e Gusalehgan
Navorha
Navrak
Navuri-Chopan
Navuri-Gosalagan
Navuri-Irdad
Navuri-Nazar
Navuri-Sham
Navuri-Zardak
Naw Joy
Naw Juy
Naw-e Altarqan
Naw-e Baldarghu
Naw-e Barik
Naw-e Dadeh
Naw-e Deh
Naw-e Dehqanha
Naw-e Delkhvosh
Naw-e Dust
Naw-e Gaday
Naw-e Gandom
Naw-e Gerd
Naw-e Gholamshah
Naw-e Jaw
Naw-e Khoshi
Naw-e Lar
Naw-e Mazar
Naw-e Qobad
Naw-e Qorban
Naw-e Qurbu
Naw-e Rah-e ‘Olya
Naw-e Rah-e Soflá
Naw-e Sowm
Naw-e Tondaki
Naw-e Vasvaseh
Naw-e Veyraneh
Nawa-i-Šahi
Nawah-e Shahi
Nawahgak
Nawarkhorram
Nawbala
Nawbala-i-‘Ulyatak
Nawbaltarqan
Nawbordeh
Nawcabolaq
Nawderaz
Nawe Delkhuš
Nawe Gholamšah
Nawe Khoši
Nawe Payandeh
Nawe Payendeh
Nawe Peyvand
Nawe Qyagh
Nawe Sum
Nawe Tundaki
Nawe Wasiwosu
Nawer
Nawgirow
Nawgowli
Nawguli
Nawha
Nawles
Nawor-e Erdad
Naworha
Nawtani
Nawur
Nawur-e Chupan
Nawur-e Gusalegan
Nawur-e Sham
Nawur-e Zardak
Nawure Šam
Nawure Copan
Nay Maqam
Nay-e Bala
Nay-m-oqam
Naycabolaq
Naychig
Naychigh
Naycigh
Naydzhoy
Naye Šerahmad
Nayi-Sherakhmed
Nayjoy
Nayjuy
Naykol’
Naylor
Naylowr
Naymama
Naytaq
Naz¸arbay
Nazarbay
Nešar
Nesbatu
Neycheh Bolaq
Neytak
Nil-e ‘Olya
Nile ‘Ulya
Nili-Ulia
Nimkulak
Nimqolak
Nimqowlak
Nisbatu
Nowbala
Nowbala-ye ‘Olyatak
Nowbala-ye Saray
Nowchahbolagh
Nowkhar
Nowr-e Naz¸ar
Nowri
Nowrilal
Obamani
Obetak
Obitak
Ol’yad
Oletak
Olitak
Orkababa
Orkabiland
Ormurda
Oshtorkhaneh
Owbahgak
Owbehmani
Owbetak
Owchisang
Owletak
Owr Mordah
Owral-e Bala
Owral-e Payan
Owrkah Baba
Owrkahboland
Owrmordeh
Owtahpur
Pšinmazar
Pa’in Bagh
Pa’in Toghay
Pa’in Towghay
Padagak
Pandzhau
Pandzhshambekh
Panjšambeh
Panjaw
Panjshanbeh
Pankash
Panqaš
Panqash
Parakhtala
Parakhtalah
Pardzhak
Pardzhoy
Parghowsownak
Pargusunak
Parjak
Parjuy
Parkulak
Parqolak
Parqowlak
Partak
Pas-e Khak
Pas-e Qarkh
Pas-e Sang
Pasi-Karkh
Pasi-Khak
Pasi-Sang
Paskharnay Naytaq
Paskharnay Neytaq
Pasqol
Pasqowl
Pastalak
Patagak
Patahgak
Pay Bum
Pay Kas¯ala
Pay Kas¯alah
Pay-e Kowtal
Payasang
Payehsang
Paygoli
Paygowli
Payi-Kotal’
Paykashala
Paymuri
Paynab
Paynamordeh
Payoca
Payuchah
Pešdeh
Pešdehe Balena
Pešdehe Tayna
Peruzbar
Pes¯ang
Peshdekh
Peshdekhi-Balina
Peshdekhi-Tayna
Pesheng
Pestalak
Pestehlak
Petab va Kachari
Petab wa Kacari
Petav-va-Kachari
Petavi-Zari
Petaw-e Zari
Piadehrah
Pireh
Pirzad Šewna
Pirzad Showneh
Pirzad-e ‘Olya
Pirzadi-Ulia
Pirzadshivna
Pishdeh-e Balenah
Pishdeh-e Baleneh
Pishdeh-e Tayneh
Pistalak
Pitab va Kachari
Pitav-e Zari
Podeneh
Podinatu
Podinehtu
Posht-e Chaharsarband
Posht-e Goli
Posht-e Guli
Posht-e Reshqah
Posht-e Waz
Poshteh Kuh
Poshteh-ye Goli
Poshteh-ye Mazar
Pshinmazar
Pušta-i-Goli
Pušta-i-Mazar
Pušte Carsarband
Pušte Guli
Pušte Koh
Pušte Rešqa
Pudinatu
Pudinehtu
Pus¯te Waz
Pushtayi-Guli
Pushtayi-Mazar
Pushti-Charsarband
Pushti-Guli
Pushti-Kokh
Pushti-Rishka
Qaše Šebar
Qaše Malek
Qaše Nawur
Qaše Ošu
Qaškoh
Qašošo
Qabcerak
Qabcherak
Qabrgah
Qabryak
Qabzar
Qacerparida
Qacher Mordeh
Qacherparideh
Qachmordeh
Qachmurda
Qadaghi
Qade Sang
Qafak
Qafcarak
Qafcharak
Qafelabas¯i
Qafelehbashi
Qafqul
Qaghor
Qaghur
Qal‘a Baghalak
Qal‘a Dašt
Qal‘a Gholambeg
Qal‘a Karašnaw
Qal‘a Motak
Qal‘a Pakhcak
Qal‘a Patagak
Qal‘a Petaw
Qal‘a Sangak
Qal‘a Sare Dašt
Qal‘a Sarkarit
Qal‘a Sokhta
Qal‘a Spisang
Qal‘a Syahsang
Qal‘a Top
Qal‘a Tub
Qal‘a-i-Šahnang
Qal‘a-i-Alibeg
Qal‘a-i-Amak
Qal‘a-i-Baghalak
Qal‘a-i-Cal
Qal‘a-i-Ghamay
Qal‘a-i-Ghola
Qal‘a-i-Gholambeg
Qal‘a-i-Haji Gulbat
Qal‘a-i-Karašnaw
Qal‘a-i-Kata
Qal‘a-i-Kic
Qal‘a-i-Morak
Qal‘a-i-Motak
Qal‘a-i-Pakhcak
Qal‘a-i-Patagak
Qal‘a-i-Petaw
Qal‘a-i-Sare Dašt
Qal‘a-i-Sokhta
Qal‘a-i-Spisang
Qal‘a-i-Syahsang
Qal‘a-i-Taleb
Qal‘a-i-Top
Qal‘a-i-Tub
Qal‘agak
Qal‘eh Dašt
Qal‘eh Siah Sang
Qal‘eh Spisang
Qal‘eh-ye ‘Alibeyg
Qal‘eh-ye Afruz
Qal‘eh-ye Amak
Qal‘eh-ye Badak
Qal‘eh-ye Baghalak
Qal‘eh-ye Beran
Qal‘eh-ye Chal
Qal‘eh-ye Dadar
Qal‘eh-ye Gaday
Qal‘eh-ye Gholambeyg
Qal‘eh-ye Ghulah
Qal‘eh-ye Girow
Qal‘eh-ye Giru
Qal‘eh-ye Hajji Golbat
Qal‘eh-ye Ja‘far
Qal‘eh-ye Karashnaw
Qal‘eh-ye Katah
Qal‘eh-ye Kich
Qal‘eh-ye Mowtak
Qal‘eh-ye Murak
Qal‘eh-ye Pakhchak
Qal‘eh-ye Patagak
Qal‘eh-ye Patahgak
Qal‘eh-ye Petaw
Qal‘eh-ye Rangeh
Qal‘eh-ye Samad
Qal‘eh-ye Sangak
Qal‘eh-ye Sar-e Dasht
Qal‘eh-ye Sar-e Lar
Qal‘eh-ye Sepi Sang
Qal‘eh-ye Shahnang
Qal‘eh-ye Siah Sang
Qal‘eh-ye Spidsang
Qal‘eh-ye Taleb
Qal‘eh-ye Tup
Qal‘eh-ye-Ghamay
Qal‘eh-ye-Molla
Qal‘eh-ye-Seyyed‘abdollah
Qal‘eh-ye-Vakil
Qal‘ehgak
Qal’a-i-Sangak
Qal’eh Syahsang
Qala Dasht-i-Safed
Qala Irak
Qala Jafar
Qala Kal
Qala Kash
Qala Naorak
Qala Now
Qala Sarkari
Qala-i-‘Abbas
Qala-i-Guši
Qala-i-Sabz
Qala-i-Sokhta
Qala-naw
Qala-ye ‘Abbas
Qala-ye ‘Abdol
Qala-ye ‘Aldul
Qala-ye Gushi
Qala-ye Sabz
Qala-ye Sukhteh
Qalaca-i-‘Ulya
Qalaca-i-Sufla
Qalacheh-ye ‘Olya
Qalacheh-ye Soflá
Qalandarkoshteh
Qalandarkušta
Qam-e Falak
Qamyata
Qamyatah
Qarah Ghajur-e Takht
Qarah Khaval
Qarah Qowl
Qarah-Qowl
Qarahkowtal
Qaramqowl
Qareh Khaval
Qarehqowl
Qarghan
Qarghanahtu
Qarghanatu
Qarghaneh Tu
Qarghanehtu
Qarghovey
Qarghoway
Qarghowri
Qarkh
Qarkhnow
Qarnala
Qarnaleh
Qarqehtak
Qartowrak
Qarwana
Qarya-i-Mohammed Šaraf
Qarya-i-Mohd Šaraf
Qaryeh-ye Kharabeh
Qaryeh-ye Nawurha
Qaryeh-ye Qoli
Qaryeh-ye Sabz
Qaryeh-ye Safar
Qash-e Malek
Qash-e Navor
Qash-e Nawur
Qash-e Owshu
Qash-e Shebar
Qashkuh
Qashosho
Qat-e Jangal
Qavriak
Qawghujoy
Qawghujuy
Qešlaqe Šaykh
Qešlaqe Miran
Qeshlaq-e Miran
Qeshlaq-e Sheykh
Qoci
Qolali Bala
Qolali Payan
Qole Aso
Qole Bayane Tayna
Qole Cuca
Qole Ja‘i
Qole Kocak
Qole Mutu
Qole Obe
Qole Sawz
Qole Topci
Qolsolmeh
Qolsomeh
Qomaghay
Qomehghay
Qota-i
Qota-i-Bala
Qota-i-Pa’in
Qowdowq
Qowl-e Amirah
Qowl-e Aso
Qowl-e Aymad
Qowl-e Bayan-e Borneh
Qowl-e Bayan-e Tayneh
Qowl-e Bideh
Qowl-e Chowchah
Qowl-e Garm
Qowl-e Ja‘far
Qowl-e Ja‘i
Qowl-e Ketar
Qowl-e Khaldar
Qowl-e Kildi
Qowl-e Kuchek
Qowl-e Mirak
Qowl-e Moqadam
Qowl-e Moqaddam
Qowl-e Mowtu
Qowl-e Newrak
Qowl-e Owbe
Qowl-e Qafzar
Qowl-e Qambar
Qowl-e Sabz
Qowl-e Seyyed
Qowl-e Tupchi
Qowl-e Zendeh
Qowlahli-ye Bala
Qowlahli-ye Payan
Qowm-e Beladad
Qowm-e Dehqan
Qownghar
Qowshangijuy
Qowtu
Qušangijoy
Qušunghajoy
Qulsulma
Qum-e Baladad
Qureghak
Qureh
Qurghanak
Qushangijuy
Quteh-ye Bala
Quteh-ye Pa’in
Qutu
Raš
Rašake Giro
Rašake Petab
Rašyu
Ragardan
Rahbidak
Rahgardan
Rahqowl
Rakhbedak
Rakhimdad
Rakuli-Bala
Rakuli-Pain
Ramzi
Raqowl-e Bala
Raqowl-e Pa’in
Rash’yu
Rashak-e Giro
Rashak-e Petaw
Rashak-e Pitab
Rashaki-Giru
Rashaki-Petab
Rashyow
Ray Kotal
Ray Kowtal
Rayas
Razvaliny Adzham
Razvaliny Baini
Razvaliny Dakhani-Rabadu
Razvaliny Darrakharasang
Razvaliny Kalagiru
Razvaliny Kharzari
Razvaliny Korigak
Razvaliny Paskharnainaytak
Razvaliny Pirdan
Razvaliny Rayas
Razvaliny Zangavak
Regdzhoy
Regdzhoyi-Ulia
Regnaw
Reshqaw
Rig Now
Rigjuy
Rigjuy-e ‘Olya
Rivkak
Riwkak
Rodak
Roganibulak
Ru-ye Sang
Rughanibolagh
Ruisang
S’yakharbulak
S’yalayak
S¯ahe Garmab
Sabzab
Sabzak Somowch
Sabzak Somuc
Sabzak Somuch
Sabzak Top
Sabzak Tup
Sabzaksumuch
Sabzaktop
Sabzdzhoy
Sabzel
Sabzel’
Sabzi
Sabzjoy
Sabzkala
Sabzmanghal
Sabznau
Sabznaw
Sabzqal‘a
Sabzqal‘eh
Sacak
Sachak
Sadmasti
Safedakdzhoy
Safedberana
Safedcašma
Safedchashma
Safedkec
Safedkech
Safedsangi-Tayna
Sagparida
Sagparideh
Sagsang
Sagsokhta
Sagsukhteh
Saidbacha
Saighan
Saiyid Baba
Samadi
Sanaq
Sanchel
Sang-e Surakh
Sang-e Tavus
Sangband
Sangcel
Sange Surakh
Sangetawus
Sangi-Khadzha
Sangi-Masa
Sangi-Surakh
Sangitavus
Sangkul’
Sangmasa
Sangqal‘a
Sangqol
Sangqowl
Sangtagak
Sangtaghak
Sapedberana
Sapedsangak
Sapibum
Sar ‘Olyatak
Sar Darderakhtan
Sar Divalak
Sar Divarak
Sar Ergi
Sar Kajak
Sar Khanagak
Sar Torkaman
Sar-e Abdarreh
Sar-e Ambolagh
Sar-e Bolagh
Sar-e Borowghsanak
Sar-e Dasht-e Jam-e
Sar-e Ghowlakad
Sar-e Ghulehkadeh
Sar-e Golbineh
Sar-e Gurdom
Sar-e Jark
Sar-e Jish
Sar-e Jiskah
Sar-e Joqowl
Sar-e Kanak
Sar-e Katadolanah
Sar-e Katahdolaneh
Sar-e Kateh Khak
Sar-e Kawshaw
Sar-e Kech
Sar-e Khar
Sar-e Kondeh
Sar-e Kondi
Sar-e Kundi
Sar-e Lar
Sar-e Mang
Sar-e Manghuz
Sar-e Marghi
Sar-e Mianqowl
Sar-e Oshtormordeh
Sar-e Pastalak
Sar-e Puzeh
Sar-e Qal‘eh
Sar-e Qalacheh
Sar-e Rahbad
Sar-e Rahqowl
Sar-e Rami
Sar-e Raqowl-e Parsa
Sar-e Rig
Sar-e Sang-e Masa
Sar-e Sanginak
Sar-e Sar Bulaq
Sar-e Sar-e Bum
Sar-e Sehberik
Sar-e Shahr
Sar-e Shar
Sar-e Shotor Mordeh
Sar-e Sirdagh
Sar-e Spi Owbeh
Sar-e Spid Owbeh
Sar-e Sursu
Sar-e Taher
Sar-e Takhak
Sar-e Talah
Sar-e Tarnuk
Sar-e Torkaman
Sar-e Torkman
Sar-e Warzang
Sar-e Zardargin
Sar-i-Bulak
Sar-i-Kajak
Sar-i-Kata Khak
Sar-i-Sar-i-Bulak
Sar-i-Sar-i-Bulaq
Sar-Uliatak
Sar’yak
Sara-Kala
Saraik
Saras’yab
Saray-e Markhaneh
Sarayek
Sarbolagh
Sardardarakhtan
Sardevalak
Sare Šar
Sare Dašt Jame
Sare Dašte Jame
Sare Jiš
Sare Kawšaw
Sare Kec
Sare Kundi
Sare Qalaca
Sare Ušturmurda
Sarergi
Sari-Akhangaran
Sari-Ambulak
Sari-Avdara
Sari-Bulak
Sari-Burugsanak
Sari-Dashtdzhami
Sari-Dzhark
Sari-Dzhish
Sari-Dzhiska
Sari-Dzhukul’
Sari-Golakada
Sari-Gordum
Sari-Gul’bina
Sari-Kalacha
Sari-Kanak
Sari-Katadulana
Sari-Kaushau
Sari-Kech
Sari-Khar
Sari-Kul’
Sari-Lar
Sari-Mang
Sari-Mangoz
Sari-Margi
Sari-Miyankhul’
Sari-Pastalak
Sari-Pul’
Sari-Puza
Sari-Rabudu
Sari-Rakuli-Parsa
Sari-Rami
Sari-Reg
Sari-Sang
Sari-Sangi-Masa
Sari-Sanginak
Sari-Sari-Bum
Sari-Shar
Sari-Sikhberik
Sari-Sirdak
Sari-Spioba
Sari-Suru
Sari-Takhak
Sari-Takhir
Sari-Tarnok
Sari-Turkman
Sari-Ushturmurda
Sari-Varzang
Sari-Zardargin
Sarkanda
Sarkandeh
Sarkhanagak
Sarkuli-Naykul’
Sarma Qowl
Sarqowl-e Nayqowl
Sarturkman
Saryak
Sastmuy
Satu
Saurusu
Sauzav
Sauzi
Sauzmangal’
Sawrosu
Sawza
Sawzaw
Sawzi
Sawzmanghal
Sayaroq
Sayaruk
Saydbaca
Sayed Baba
Sayehroq
Sayghan ‘Alaqadari
Sebdzhoy
Sebjoy
Sefidakjuy
Sefidberaneh
Sefidcheshmeh
Sefidkech
Sefidsang-e Taynah
Seh A‘z¸ami
Seh Diwar
Sehmanzel
Sekandar
Sel’kash
Selkaš
Sene Gonbad
Senobolaq
Senobulak
Senubolagh
Sepid Beraneh
Sepidsangak
Serakrustam
Sevaki-Dakhanvaras
Sevdzhoy
Sewake Nusa
Seyedbaca
Seyghan
Seyidbacha
Seylabeh
Seylkash
Seyrak Rostam
Seyyed Baba
Seyyed Babeh
Seyyed Bacheh
Seyyedbachcheh
Shabarak
Shabarak-e Bala
Shabaraki-Bala
Shabkul’
Shabqowlak
Shadmukhammed
Shagal’kar
Shah-e Garm Ab
Shah-e Garmab
Shahberdi
Shahmukah
Shahristan
Shahtu
Shakhal’takhta
Shakhalkar
Shakhaltakhteh
Shakhbirdi
Shakhmuka
Shakhsang
Shanashi
Shanehshi
Shar-e Takhari
Sharafak
Shari-Takhari
Sharistan
Shash Burja
Shatow
Shebarak-e Rah
Shebarak-e Shah
Shebartu
Shekari
Shekh Rezah
Shenah
Shene Gonbad
Sheney Robat
Shevik
Shevkul’
Shevnadeh
Shevnah Qala
Shevqowl
Shewik
Sheykhreza
Sheykhrizeh
Sheykhu
Shibarak
Shibarak-e Rah
Shibarak-e Shah
Shibaraki-Rakh
Shibaraki-Shakh
Shibartu
Shibqowl
Shin’ya
Shin’yasabzi
Shin’yayi-Kaumi-Barfi
Shinegumbad
Shiniya
Shinyah
Shinyah-e Qum-e Barfi
Shinyeh
Shinyeh Sabzi
Shirdosh
Shirdush
Shivnadekh
Shivnakalat
Shivnatakhak
Shivnatalakul’
Shoghalkar
Shoghaltakhteh
Showneh Qalat
Showneh Takhak
Showneh Talaqowl
Shownehdeh
Shutur Murda
Siah Goli
Siah Kharbolagh
Siah Kharbolaq
Siah Kolan
Siah Sangak
Siahbidak
Siahbowteh
Siahbumak
Siahbuteh
Siahdarreh
Siahgoli
Siahkhar
Siahkhartowqi
Siahqowl
Siahqowlak
Siahsangak
Siahzamin
Siakhbedak
Siakhbumak
Siakhbuta
Siakhdara
Siakhguli
Siakhkhakh
Siakhkhar
Siakhkharbulak
Siakhkhartogay
Siakhkulak
Siakhsangak
Siakkul’
Sialayak
Sibak-e Dahanvaras
Sibak-e Nowseh
Sibjuy
Sikhazami
Sikhdevar
Sikhmanzil’
Silemani
Sin’ya
Sirdagh
Sirdak
Sivaki-Nusa
Siyah Kulan
Snakhkharak
Sogdar
Sokhtagas¯
Sokhtagay
Sokhtakash
Sokhtakul’
Sokhtakyshlakh
Sokhtaqaš
Sokhtaqešlaq
Sokhtaqol
Soleymani
Soltan Rabat
Soltan Robat
Somaqoli
Somipi
Sorkh Barughsu
Sorkh Dar
Sorkh Kanehgak
Sorkh Machist
Sorkh Pitab
Sorkh Tangi
Sorkhak Bolandi
Sorkhak-e Balanah
Sorkhak-e Balaneh
Sorkhak-e Shewneh
Sorkhakparcheh
Sorkhbidak
Sorkhdehak
Sorkhgah
Sorkhgoli
Sorkhkucheh
Sorkhlar
Sorkhpetaw
Sorkhqal‘eh-ye Sikhak
Sorkhqowli
Sorkhqubi
Sorkhsang-e Pa’in
Sorkhsar
Sorkhshar
Sorkhshenyah
Sorkhshinyah
Sorkhshowghehlang
Sorkhtub
Sorkhu
Sorosu
Sowbat
Sowlo
Sowmowch
Spedak
Spidak
Sughdar
Sukht-e Qash
Sukhtagi
Sukhtegash
Sukhtehqeshlaq
Sukhtehqowl
Sul’tali
Sultan Ribat
Sultan Robat
Sumakuli
Sumarayi-Aliakhmed
Sumarayi-Molla-Khuseyn
Sumipi
Sumuc
Sumuch
Sunbolagh
Sunbulak
Sur Qal‘ah
Surkak
Surkala
Surkh-Macist
Surkhšenya
Surkhšughalang
Surkhakbilandi
Surkhaki-Shevna
Surkhakparca
Surkhakparcha
Surkhbarugsu
Surkhbedak
Surkhdar
Surkhdekhak
Surkhgakh
Surkhguli
Surkhkalayi-Sheykhak
Surkhkobi
Surkhkoca
Surkhkocha
Surkhkuli
Surkhlar
Surkhmachist
Surkhpetau
Surkhqal‘a-i-Sekhak
Surkhsangi-Pain
Surkhsar
Surkhshin’ya
Surkhshugalang
Surkhtangi
Surkhtob
Surkhu
Sursu
Suruso
Suz Ow
Syah Goli
Syah Khak
Syah Kharbolaq
Syah Sangak
Syahbumak
Syahbuta
Syahgoli
Syahqolak
Syahsangak
Syalayak
Ta-i-Nala
Ta’ina Qes¯laq
Ta’ina Qeshlaq
Ta’inah Qeshlaq
Ta’ineh Daman
Tablayqowl
Tadzhak
Tagab-e Shah
Tagabe Šah
Tagabshakh
Tah-e Nalah
Tah-e Zardargin
Tahtakht
Tainadaman
Tajoko
Tajuko
Takhak
Takhi-Zardargin
Takhpuši
Takhpushi
Takhsuran
Takhtakht
Takhuni
Takshaka
Talahsi
Talasi
Talehqowl
Talshi
Tanehkhak
Tangi Siah
Tangi Syah
Tangi-ye Sefidak
Tangisafedak
Tangisiakh
Tangiyi-Bariki
Tani Bayzid
Tanibayzid
Taqšaka
Taqshakah
Targay
Targhay
Tarkhaygina
Tarkhaygineh
Tarnabeh
Tasmakul’
Tasmaqol
Tasmaqowl
Tasmehqowl
Taulaykhul’
Taulaykul’
Taurak
Tavakhana
Tavehkhaneh
Tavlay Qowl
Tavmurda
Tawakhana
Tawlayqol
Tawlayqul
Tawrak
Tay Naw
Tay Now
Tay Rašak
Tay Rashak
Tay-e Ghar
Tay-e Nal
Tay-e Shar
Tay-Nau
Tayboti
Taybuti
Taye Šar
Tayi-Gar
Tayi-Nal’
Tayi-Nala
Tayi-Shar
Taykhanagak
Taykhanehgak
Tayrashak
Taytop
Taytup
Tekar
Teryak
Tey-e Manbar
Tezab
Tir-e Do
Tiridu
Tiyi-Mumbar
Tizab
Toghay-e Mushi
Toghaye Muši
Toli-Bagir
Toli-Dur
Toli-Gul’mukhammed
Tomkhana
Top‘ali
Topake ‘Ulya
Topake Sufla
Topaki-Sufla
Topaki-Ulia
Topci
Tope Kelak
Topi-Kilak
Toslakul’
Toslaqol
Towbi
Towkarki
Towkrang
Towl-e Baqer
Towslahqowl
Towslaqowl
Tugayi Mushi
Tughni
Tugni
Tukrang
Tumkhaneh
Tup ‘Ali
Tup-e Kelak
Tupak-e ‘Olya
Tupak-e Soflá
Tupchi
Tusri
Tutikoshteh
Tutikušta
Tutikushta
Ušturkhana
Ucak
Uchak
Uchisang
Ucisang
Ulaghur
Ulaghur Chacha Qala
Uliad
Uliadkul’
Uliadkul’tak
Ulyad
Ural-e Pa’in
Urali-Bala
Urali-Payan
Ushturkhana
Utah Pur
Vadana
Vadzha
Vakilan
Valayatak
Vardamasang
Vari-Zak
Variborkadzh
Varzang
Vatapur
Vayran
Vebakha
Velayatqowl
Veyran
Vilayatak
Vilayatkul’
Voleyak
Volyat
Vostayan
Vul’yak
Vul’yat
Vulangak
Vulankalan
Vulitak
Vurburgudzh
Vurgash
Vustayan
Vutipur
Vuzdurgan
Wadanah
Wakilan
War-e Zaq
Wardamehsang
Wariburkaj
Warzang
Warzaq
Watahpur
Watehpur
Webaha
Welayatak
Welayatqol
Wolankalan
Wolyak
Wolyat
Worborgoj
Worgash
Wotipur
Wulitak
Wulyat
Wurgaš
Wustayan
Wuzdurghan
Yakasomak
Yakasumak
Yakaulang
Yakavlang
Yakawlang
Yakhi
Yardad
Yarmikul’
Yarmiqowl
Yarowm
Yarum
Yasarak-e Borneh
Yasarak-e Tineh
Yasaraki-Burna
Yasaraki-Tina
Yekehsomak
Zamin-e ‘Ata’i
Zamin-e Hendu
Zamini-Atai
Zamini-Khindu
Zangabak
Zangavak
Zangawak
Zard ‘Olum
Zard Khaval
Zard Khawal
Zardak Puzeh Tup
Zardakpuza
Zardakpuzeh
Zardcašma
Zardchashma
Zardcheshmeh
Zardigah
Zardigakh
Zardkhaval’
Zardkul’
Zardpetav
Zardpetaw
Zardqowl
Zardtalah
Zardulum
Zartala
Zayaman
Zayeman
Zaysoltan
Zaysultan
Zeraki
Zere Koh
Zergak
Zeri-Gar
Zerkala
Zerko
Zir-e Ghar
Zir-e Kuh
Zirgak
Zirku
Zirqal‘eh
Zulej
Zulidzh

Welcome!

The real time radar images on Meteox provide an accurate view of the weather situation in Europe. In combination with the real time satellite images showing clouds, low depression areas or the sun, a great view of the weather in Europe is provided as well. Other than the live radar- and satellite images, Meteox provides weather forecasts for any location in the world, detailed per 3 hours or per day with high/low temperatures for any location worldwide.

use of data

Hint

checkout our Android apps and iOS app, get rainalerts upfront and watch the rainradar on your mobile!