Choose a location in afghanistan
the world - Asia - afghanistan


  All regions

Badakhshan
Badghis
Baghlan
Balkh
Bamian
Farah
Faryab
Ghazni
Ghowr
Helmand
Herat
Jowzjan
Kabol
Kapisa
Konarha
Konduz
Laghman
Lowgar
Nangarhar
Nimruz
Oruzgan
Paktia
Paktika
Parvan
Quandahar
Samangan
Takhar
Vardak
Zabol

  All cities in Badghis
Jawand
Koshk
Ša’esta
Šah‘ali
Šahdost
Šaho-arus
Šahre Arman
Šekamba
Šekamkhaza
Šor Khalil
Šoraw
Šorawake Qolara
Šoturmurdah
‘Abd ol Karim Khan
‘Abd ol Karim Taraki
‘Abdollahkhan
‘Alamchu
‘Ali Gol
‘Ali Gul
‘Amel
‘Omar Beka
‘Omar Beyg
‘Omar Seyyed Khan
Ašur Hosayn
Ab Khoda’i
Ab-e Barik-e Ghalmani
Ab-e Barik-e Qowdi
Ab-e Garmak
Ab-e Kamari
Ab-i Bark-i Qudi
Abbakhsh
Abdullakhan
Abgarmak
Abi-Barik
Abkhvor
Ablah-e Miranza’i
Abpuda
Abpudeh
Abzi Khoda’i
Abzi Khuda
Abzikhudai
Acakza‘i
Aces¯ka
Achakza‘i
Achakzay
Acheshka
Acheshkah
Adam Khan
Akaza‘i
Akaza’i
Akazayi
Akbal’
Akbali-Bala
Akbali-Pain
Al’mas
Alai Chulai
Alamcu
Alti Khvajeh
Alti Khwaja
Aman Khan
Amolah
Ao Bakhsh
Ao Baksh
Ao Khorak
Aoshera
Aqbal-e Bala
Aqbal-e Pa’in
Aqbal-i-Bala
Aqbal-i-Pa’ in
Araq-Tavilah
Arbab Akbar
Arbab-Akbar
Arghowl
Armachestan
Asadi
Ashab-i-Kahf
Ashurkhuseyn
Asyabid
Auladi-Mirza
Avbakhsh
Avgarmak
Avkhor
Avkhvor
Awbakhš
Awbakhsh
Baba Dusti
Baba Gor Zaban
Baba Hemmat
Baba Himmat
Babadosti
Babagurzaban
Babakhimmat
Babu Šayda
Babu Shaydah
Babu’i Ziyarat
Babula’i
Babulai Ziarat
Babushaida
Bacakos¯ak
Bachakowshak
Badrowak
Bahador Khani
Bahadorkhan
Bakhadurkhan
Bala Bokan
Bala Bowkan
Balowcheh
Baluca
Balucha
Baybaca
Baybacha
Baybacheh
Berad
Berdzhinak
Besmellah
Bianza’i
Bigujay
Birad
Birjinak
Bismillah
Boomdarra
Borideh
Bozba’i
Bozbay
Bozghay
Bozkhur
Bul’maysan
Bulmaysan
Buyah
Buyayi-Kadanak
Buyeh-ye Kadanak
Buzba’i
Buzbai
Buzbay
Buzgay
Buzghalak
Buzghay
Buzkhor
Byanza’i
Byanzay
Cašma-i-Širin
Cadariti ‘Abdul Qayum
Cahe Ghalak
Cahe Talkhak
Cakabak
Cakaran
Cakhamida
Cakhpec
Cal Khara
Car Do Bagh
Cas¯ma-i-Khafi
Cas¯ma-i-Yanbulaq
Cehil Dukhtaran
Celunak
Cerkinak
Ces¯miak
Chadarit-e ‘Adbol Qayum
Chadariti-Abdul’kayum
Chadaritt ‘Adbul Qayum
Chah Pa-ye Darzak
Chah-e Ghalak
Chah-e Talkhak
Chahar Dabak
Chahar Do Bagh-e Dovvom
Chahar Do Bagh-e Sevvom
Chahar Do Bagh-e Yekom
Chahkhamideh
Chakabak
Chakaran
Chakavak
Chakhamida
Chakhi-Tal’khak
Chakhpich
Chal Kharah
Chal Khareh
Chal’khara
Chaman Bed
Chaman-e Bid
Chaman-i-Bed
Chang-e Eskur
Char Do Bagh-e
Chardobag
Charkh Ab
Chashma Yan Bulak
Chashma-i-Dozakh
Chashma-Shirin
Chashmah-e Duzak
Chashmayi-Shirin
Chashmeh-ye Yanbolaq
Chayah
Chehel Kharvari
Chehel Kharwari
Cheheldokhtar-e Pa’in
Chehil Dukhtaran
Chekav
Chelunak
Cherkinak
Cheshmeh Shirin
Cheshmeh-ye Bid
Cheshmeh-ye Chahar
Cheshmeh-ye Duzakh
Cheshmeh-ye Khafi
Cheshmeh-ye Shirin
Cheshmeh-ye Yanbolaq
Cheshmiak
Chihil Dukhtaran
Chil’-Dukhteran
Chil’dukhtari-Pain
Chil’kharvari
Chilunak-e Bala
Chilunak-e Pa’in
Chirkinak
Chla Chaghor
Chuwak
Cil Kharwari
Cilunak
Cilunak-i-Bala
Cilunak-i-Pa’in
Cuwak
Dahan-e Ab-e Gharmah
Dahan-e Dorumborjak
Dahan-e Gharghaitow
Dahan-e Gharghaytu
Dahan-e Koklan
Dahan-e Kucheh
Dahan-e Shuraw
Dahan-e Shurow
Dahan-i-Šoraw
Dahaneh-ye Khersi
Dahaneh-ye Pasab
Dahaneh-ye Shur
Dakhani-Gargaytu
Dakhani-Shorav
Dandowghi
Dandugi
Darayi-Tabar
Darband-i-Jaokar
Darbandi-Safed
Darrah-i-Jowal
Darrahkhushkak
Darrayi-Tangak
Darreh-Ya-Tabar
Darreh-ye Bum
Darreh-ye Chanbar
Darreh-ye Joval
Darreh-ye Tabar
Darreh-ye Tangak
Darrehkhoshkak
Darzak
Das¯t-i-Khatun
Dasht-e Khatun
Degisstan
Deh Berenj Qal‘eh
Deh-e Babula’i
Deh-e Berenj
Deh-e Garm
Deh-e Kamari Ghazru
Deh-e Khalifeh
Deh-e Posht
Deh-e Towr-e Sheykh
Deh-e Yak
Deh-e Zang-e Kucheh
Deh-e Zangi
Deh-i-Zangi Kuci
Dehe Pušt
Dehestan
Dehistan
Dehistan Ribat
Dekhi-Birindzh
Dekhi-Yak
Dekhi-Z’yauddin
Dekhi-Zangi
Dekhi-Zangikuchi
Den-e Yek
Deni-i-Yak
Derzak
Doshakh-e Allahyar
Doshakhi Allahyar
Dozdanak
Dumgah
Duzakh Darreh
Dzhafarbeg
Dzhandzhal’
Dzharakhiyi-Pashai
Dzhari-Durusht
Dzharkhas
Dzhauzaga
Dzhavalek
Dzhura
Eqbal
Eqbal-e Bala
Eqbal-e Pa’in
Esmiya
Esmiyeh
Espegh
Fazli-Plyakhi
Gašak
Gašbandi
Gahzistan
Gal’charkh
Gala-i-Casma
Galaca
Galacheh
Galla Chagar
Galleh Chaghar
Gana Gul
Ganah Gol
Ganda Ab
Gandeh Ab
Garchagay
Garchegi
Gargaytu
Gashak
Gashbandi
Gawkus¯ta
Gazestan
Gazistan
Gelak
Ghal-e Cheshmeh
Ghal-e Gowjeh
Ghal-e Khazah
Ghal-e Siah
Ghal-e Siah-e Parkhin
Ghal-e Zireh-ye Bala
Ghal-e Zireh-ye Pa’in
Ghala Chaghur
Ghalcarkh
Ghalcharkh
Ghalderaz
Ghale Cašma
Ghale Chashma
Ghale Guja
Ghale Khaza
Ghale Syah
Ghale Syahe Parkhin
Ghale Zira
Ghalgirdak
Ghalmušak
Gharcaghay
Gharceghi
Gharchaghay
Gharcheghi
Gharghaitow
Ghawkalan
Ghias¯ ed Din Khan
Ghias¯ od Din Khan
Ghla Chaghur
Ghormac
Ghormach
Ghowrmach
Ghurmach
Gilak
Godam Darreh-ye Ebrahim
Gok Chel
Gol Khaneh
Golchin
Gombaz¯
Gonbad-e Jom‘ehkhan
Gonbaz¯
Gul Khana
Gul’chin
Gulchin
Gulcin
Gumbadi-Dzhumakhan
Gumbaz¯
Gusaladanak
H_usayn
Hawdze Bibian
Hawdze Ga’i
Hazar Miši
Hazar Mishi
Hazarmish
Hezar Mishi
Hezarmish
Homaykhan-e ‘Olya
Homaykhan-e Soflá
Homaykhane
Homaykhane ‘Ulya
Homaykhane Sufla
Homaykhane Sulfa
Ja‘far Beyg
Ja‘fari
Jahanbaz
Janjal
Jar-e Dorosht
Jar-e-Siah
Jarahi-i-Paša’i
Jarahi-i-Pasha’i
Jare Dorušt
Jarkhas
Javand
Jawaleq
Jawzagha
Jijana-ye Bala
Jijana-ye Pa’in
Jiwal
Joy-i-Khwaja
Juy-e Khvajeh
Juy-ye Khvajeh
Juy-ye Shur
Kabutargal’
Kabutarghal
Kadis
Kaftargal’
Kaftarghal
Kal’bi
Kal’bia
Kal’kez
Kala Darband-i-Jaokar
Kala Deh Birinj
Kala Nao
Kala Niaz Khan
Kala Wali
Kalai-Naw
Kalan Khana
Kalan Khaneh
Kalan Za’i
Kalayi-Khudai
Kalayi-Novak
Kalbia
Kalbya
Kali Wali
Kalkez
Kamari-Gazru
Kanghalak
Kaormach
Kar’yayi-Mirgias
Kara Tapa
Karadekhi-Birindzh
Karagal’
Karbasha
Karbashah
Karez Zaman
Karezi-Khodzha-Ibrakhim
Karezi-Zamani-Bala
Karezi-Zamani-Kal’gandi
Karezi-Zamani-Pain
Karezi-Zikria
Kargas Qul
Kariz Z¯ekrya
Kariz-e Khvajeh Ebrahim
Kariz-e Z¯ekria
Kariz-e Zaman
Kariz-e Zaman-e Bala
Kariz-e Zaman-e Kalgandi
Kariz-e Zaman-e Pa’in
Karka’ic
Karka’ich
Karkaich
Karwashkhanak
Kaybeli
Kazaka
Kazake Kalan
Kazake Pa‘in
Khafizullabek
Khair Khana
Khak Pulak
Khak-e Safar
Khake Šer Mohammed
Khake Sher Mohd
Khakestarak
Khaki-Shermukhammed
Khalekdad
Khaleqdad
Khalis¯kak
Khalishkak
Khalita
Khaliteh
Kham Gerdak
Kham Sorkhi
Kham-e Abgoz¯asht
Kham-e Dehak
Kham-e Kaj
Kham-i-Awguz¯as¯t
Kham-i-Kaj
Kham-i-Sabz
Khamab-e Sini
Khamab-i-Sini
Khami-Avguzasht
Khanayi-Khadzhi-Khalifa
Khar Bid-e Alahyar
Khar Tutak
Kharabeh-ye Khvajeh Morad
Kharabeh-ye Nabir
Kharabeh-ye Rabat-e Khvajeh Dobradar
Kharistan
Khatun
Khayrkhanayi-Sufla
Khayrkhanayi-Ulia
Khazarmishi
Kheyrkhaneh-ye ‘Olya
Kheyrkhaneh-ye Soflá
Khodzha-Dzhakhangir
Khodzha-Dzhir
Khodzha-Gargau
Khodzha-Rasul’
Khodzhacharan
Khodzhamati
Khoshki
Khuš Asya
Khušmargh
Khumaykhani-Sufla
Khumaykhani-Ulia
Khus¯ki
Khush Asia
Khushasia
Khushmarg
Khvajeh ‘Abdol
Khvajeh Chakab
Khvajeh Charan
Khvajeh Gargaw
Khvajeh Gulbid
Khvajeh Jir
Khvajeh Langari
Khvajeh Mati
Khvajeh Pistah
Khvajeh Qadir
Khvajeh Qalandar
Khvajeh Rasul
Khvajeh Shahab
Khvajeh Shurak
Khvajeh Yakhdan
Khvosh Asia
Khvosh Asya
Khvoshmargh
Khwaja Cakab
Khwaja Caran
Khwaja Gulbed
Khwaja Kalandar
Khwaja Mati’
Khwaja Pista
Khwaja Qalandar
Khwaja S¯ahab
Khwaja Yakhdan
Kibchakkha
Kishlak Khvajeh
Kishlak Khwaja
Koh-i- Tawa-i-Sakht
Kokca’il
Kolaha-i-Khan
Kolahha-ye Khan
Kole Cak
Kole Chak
Kolehrah
Koshk-e Kohneh
Kotale Jawza
Kotali-Dzhauza
Kowkcha’il
Kowl-e Chak
Kowtal-e Jawza
Kuške Ask
Kucha-i-Zard
Kucheh-ye Zard
Kuduki-Islam
Kuh-e Archeh-ye Kateh
Kuh-e Taveh-ye Sakht
Kul-e Chak
Kuli-Chak
Kundalan Zayši
Kundalan Zayshi
Kundalanzayshi
Kundehlan
Kundehlan Zayshi
Kur-e Kariz
Kurutow-ye ‘Aziz
Kus¯k
Kus¯k-i-Kohna
Kus¯ke Kuhna
Kush Asia
Kushk-e Ask
Kushmarg
Kusk
Laglag Khana
Laglag Khaneh
Laglagkhana
Lakhderaz
Larsivad
Larsiwad
Lavandan Langar
Lavandanlangar
Lukah-ye Sorkh
Ma‘dudi
Maghor
Mahalla Sakhii
Mahalla Sakhri
Majamal
Malghal
Mamahkaw
Mamakav
Mamakaw
Mamunzi
Maodudi
Mar-o-Chak
Maricaq
Maruchak
Masjedha
Maududi
Mawdudi
May Darreh-ye Churmi
May Darreh-ye Kuchi
Mebak
Miana Bam
Mianah Bum
Mil-e Nay
Mili-Nay
Mir Marak
Miranza’i
Mirmarak
Mobarak Shah
Moghor
Molla Karim
Molla Tuti Firuz Za’i
Molla Tuti Firuzah’i
Molla Tuti Firuzzay
Molla Uzi
Molla Vazir
Moqama
Moqor Arbab ‘Aziz
Moqor-e Allahdad Khan
Moradbeyg
Moshlagh
Mowsami
Mukhammed
Mukhammed-Azimbet
Mukuri-Mukhammed-Umarkhan
Mulla Uzi
Murichaq
Murtazai
Mus¯lagh
Musami
Naok
Nauk
Navabadkha
Nawes¯ta
Naweshtah
Nay-e Molla Gaday
Nay-e Molla Geda
Nayi-Mulla-Gaday
Nedami
Niaz Kala Khan
Nowak-e Bala Deh
Oibcaq
Omar Bek
Owlad-e Mirza
Owrgi
Owy Mad
Oymad
Pa-ye Tawah-e Gazestan
Pa’in Bokan
Pa’in Bowkan
Pa’in Bukan
Pa’in Panirak
Pada-i-Kaj
Padeh-ye Laghari
Padeh-ye Nowkdari
Pahlavan
Pahlawan
Pakhlavan
Pamakhtu
Panam Qol
Panam Qowl
Panj Boz
Panj Buz
Papal
Parkhin
Pay-e Tabeh-ye Gazestan
Paye Tawa-i-Gazestan
Payi-Tavayi-Gazistan
Payn
Pes¯gezi
Petawe Syahkhaki
Pish Gezi
Pitav-e Siah Khaki
Pitav-e Tavileh
Pol-e Khisti
Pola-i-Patan
Polah-e Patan
Pul-i-Khisti
Puza Aw
Puzaav
Puzah Aw
Qaddis
Qades
Qal-i-Khuda’i
Qal‘a-i- Wali
Qal‘a-i-Nowak
Qal‘eh Nau
Qal‘eh Niaz Khan
Qal‘eh Vali
Qal‘eh-ye Khoda’i
Qal‘eh-ye Niaz
Qal‘eh-ye Nowak
Qal‘eh-ye Vali
Qal’a-i-Nyaz
Qal’a-i-Wali
Qala Darband-i-Jaokar
Qala Deh Birinj
Qala Nau
Qala Naw
Qala Niaz Khan
Qala Wali
Qala-e-Nau
Qalaenaw
Qalmušak
Qalmushak
Qanbari
Qarah Deh-i-Berenj
Qareh Deh-e Berenj
Qarehghal
Qaryeh-ye Gharmeh
Qaryeh-ye Mirghias¯
Qaryeh-ye Mirghyas¯
Qaryeh-ye Vakil Yusof
Qasim Abad
Qaybeli
Qaz
Qešlaqe Bibizanan
Qešlaqe Ghale Zagh
Qešlaqe Khwaja Jahangir
Qešlaqe Kuhna-i-Nawamad
Qešlaqe Nawabadha
Qešlaque Lumha
Qebcaqha
Qebchaqha
Qes¯laq Khas¯
Qeshlage-e Lumha
Qeshlaq Khas
Qeshlaq-e Bibizanan
Qeshlaq-e Dota-ye Burs
Qeshlaq-e Ghal-e Zagh
Qeshlaq-e Khvajeh Jahangir
Qeshlaq-e Kohneh-ye-Nowamad
Qeshlaq-e Lumha
Qeshlaq-e Nawabadha
Qeshlaq-e Nowabadha
Qeshlaqe
Qibcaq
Qibchaq
Qipcaq
Qipchaq
Qodugh-e Eslam
Qol Haji
Qolleh-ye Cheshmeh
Qos¯ Khas
Qosh Kamar-e Zard
Qowl-e Ghafur
Qual‘eh Deh Birinj
Qula-i-nau
Rabat-e Kohneh
Rabati-Kukhna
Rag-e Zard
Rakhneh
Rashid Khan
Rasum Bay
Rasumbay
Razvaliny Bagi-Vakhid
Razvaliny Khadzhi-Rakhmat
Razvaliny Kukhnayi-Navamad
Razvaliny Nabir
Razvaliny Rabati-Khodzhadobrar
Robat-e Kohneh
Robat-e Kuhna
S¯albaf
S¯ars¯ara
S¯ekhha
S¯uluji
S¯ur Ghul
Sabur Khaneh
Saburkhana
Sahzada
Sakhari
Sakza’i
Salbaf
Salim Bay
Sang Ates¯ Bulogha
Sang Ates¯ Mamaka
Sang Atesh Bowlogheh
Sang Atesh Mamakah
Sang Law
Sang-e Fulad
Sangab Bandi
Sangavbandi
Sangi-Fulad
Sanjitak
Sapedar
Saqab
Sar Bishi
Sar-e Langar
Sar-e Taveh
Sari-Pal’
Saydal’
Sefidalak
Seh Gošak
Seh Kushk
Sepidar
Seyydal
Seyyed ‘Az¸im Agha
Seyyed Sakhaman
Sha’esta
Shah Dust
Shah’ali
Shah’all
Shahdost
Shahdust
Shahr Arman
Shahr Khalil
Shahr-e Arman
Shahr-e Khalil
Shahr-i-Khalil
Shakhali
Shakhdost
Shakhri-Arman
Shakhuarus
Shalbaf
Shamirah
Shapir-Turk
Sharshara-i-Abgarm
Sharsharah-e Abgarm
Sharshari
Shayesteh
Shehr Qaleh
Shehr Qeleh
Shekamba
Shekambah
Shekamkhaza
Shikamkhazeh
Shirtakht
Shorao
Shorav
Shoravaki-Kulara
Shorkhalil’
Shorshoreh
Shoturmurdah
Shuluji
Shurabak-e Qollehrah
Shurkhalil
Siah Ghav
Siahkamar
Siakhdarra
Siakhkamar
Sikhgoshak
Sinazard
Sindzhitak
Sinehzard
Sokhreh-ye Arbab Majnun
Sumbakec
Sumbakech
Syahghaw
Tabakvardar
Tafta
Tafteh
Tagab Robat
Tagab-e Esma‘il
Tagab-e Khvoshmargh
Tagab-i-Isma‘il
Tagab-i-Khušmargh
Tagab-i-Khushmargh
Tagabi-Ismail
Tagabi-Khushmarg
Tagao Rebat
Tagao Ribat
Taghab-e Khvosh Margh
Tah-e Takht
Tahkhubi
Tahkošak
Tahkoshak
Tahtegha
Tahteghah
Tajek
Takhbast
Takhkawa
Takhkawah
Takhkerman
Takhkushak
Takhkut
Takhkuyak
Takhnal
Takht-e Ghowrmach
Takhtasang
Takhtehsang
Tal-i-Khus¯k
Tall-e Khoshk
Tanej
Tarshebal
Tas Bulaq
Tas¯ Bulaq
Tash Bolaq
Tel Qalam
Tor Ghunda
Tor Ghundai
Torah Ghundi
Towraghondi
Towraghondt
Turghondi
Turgundi
Turts¯um
Umarbeka
Umarseyidkhan
Vadi-ye Qaravol Khaneh
Yan Bulak
Yan Bulak Chashma
Zaft
Zakak-e ‘Olya
Zakak-e Soflá
Zakake ‘Ulya
Zakake Sufla
Zakake Sulfa
Zakaki-Sufla
Zakaki-Ulia
Zakhan
Zaluk
Zantalagay
Zantalaghay
Zardaba
Zardabeh
Zardalugak Buyeh
Zardalugak-Buya
Zawq
Zayši
Zaykhakima
Zaymat
Zaysalekh
Zayshi
Zendeh Hasham
Ziarat-e Khvajeh Jir
Ziarat-e Majnun Bid
Ziarati-Khodzhadzhar

Welcome!

The real time radar images on Meteox provide an accurate view of the weather situation in Europe. In combination with the real time satellite images showing clouds, low depression areas or the sun, a great view of the weather in Europe is provided as well. Other than the live radar- and satellite images, Meteox provides weather forecasts for any location in the world, detailed per 3 hours or per day with high/low temperatures for any location worldwide.

use of data

Hint

checkout our Android apps and iOS app, get rainalerts upfront and watch the rainradar on your mobile!